obr1Společnost Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, světový lídr v oblasti návrhářského 3D softwaru, digitálního 3D modelování a řízení životního cyklu výrobku (PLM), představila 3DEXPERIENCE Lab. Jde o novou otevřenou inovační laboratoř a podpůrný program pro startupy, jejímž účelem je podpořit a posílit inovativní projekty a posunout společnost kupředu.


Díky 3DEXPERIENCE Lab pomůže společnost Dassault Systèmes vybraným startupům, které vyvíjejí fyzické produkty s velkým potenciálem zlepšit kvalitu života, měst a životního stylu a které podporují inovace, internet věcí nebo výrobní laboratoře. Roční nebo dvouletý program poskytne těmto startupům přístup k platformě 3DEXPERIENCE, technickým znalostem a mentoringu přímo od Dassault Systèmes. Uživatelé tak získají digitální zkušenosti a budou moci své produkty a procesy optimalizovat a ověřit. Jde o tentýž obsah, technologie, aplikace a odborné znalosti, které proměňují navrhování, konstruování a výrobu většiny produktů. Navíc startupům globální ekosystém Dassault Systèmes pomůže urychlit uvádění nových produktů na trh a vstup na mezinárodní trhy.
Prostřednictvím projektu 3DEXPERIENCE Lab tak Dassault Systèmes plně podporuje koncept sociální firmy. Naváže na 34 let svých zkušeností v oboru virtuálních technologií a vytvoří na jejich základě nový rámec pro otevřené inovace a udržitelnější svět. Platforma 3DEXPERIENCE Lab propojuje kolektivní vědění a vzájemnou spolupráci napříč týmy. Tím prospívá podnikání, přináší nové zážitky a posiluje tvořivou budoucnost společnosti.
„Existuje mnoho slibných podnikatelů, kteří se na svět dívají neotřele, ale jsou nuceni inovovat izolovaně a bez výhod širší sítě, která by jejich nápady pomáhala rozvíjet, testovat, propojovat a ověřovat,“ řekl Bernard Charlès, prezident a výkonný ředitel Dassault Systèmes. „Inovace je stěžejním pilířem toho, co by společnost Dassault Systèmes chtěla přinášet světu. Věříme, že rozsáhlé možnosti naší platformy 3DEXPERIENCE pomohou inovátorům objevovat nová řešení, která mohou mít příznivý vliv na společnost. Řešení 3DEXPERIENCE Lab otevírá dosud neznámé možnosti, jak přispět k inovativním projektům, hledání talentů a budování prostoru pro interakce. Kromě toho všeho podporuje otevřenou a kreativní korporátní kulturu.“

TEXT/FOTO Olga Veselá