obr1Profifox je slovenský start-up, aplikácia dostupná na všetkých operačných systémoch, ktorá zjednodušuje prácu na zložitých projektoch vo výrobných spoločnostiach. Jej hlavným prínosom je získanie kontroly nad množstvom akčných plánov v rovnakom čase, jednoduchá koordinácia členov tímov a výrazné zníženie administratívnej práce.
O aplikácii a jej funkcionalitách sa rozprávame so zakladateľom Profifoxu Tomášom Vojtekom.

Môžete našim čitateľom predstaviť váš projekt?
PROFIFOX je nástroj určený najmä výrobným spoločnostiam na riadenie množstva projektov, úloh a riešenie problémov súčasne. Vo výrobných spoločnostiach je problematické ustrážiť množstvo úloh vyplývajúcich z auditov, výrobných problémov a rôznych ďalších akčných plánov. Práve tu prináša PROFIFOX kontrolu, efektívne nástroje tímovej spolupráce pri riešení úloh a nástroje na vyhodnocovanie nielen stavu akčných plánov, ale aj zamestnancov. Naše aplikácie sú dostupné nielen na PC, ale i na mobilných zariadeniach, čím uľahčujú prácu zamestnancom. Zaviedli sme aj vysoký stupeň ochrany, šifrovania a kontroly dát, a tak má spoločnosť aj na súkromných zariadeniach plnú kontrolu nad svojimi dátami.

obr2

Čo považujete za kľúčový faktor úspechu aplikácie? Prišli ste na trh ako prví? Čo všetko za úspechom stojí?
V prvom rade je to samotný problém, ktorý existuje asi vo všetkých výrobných spoločnostiach, s ktorými som sa doteraz stretol. V druhom rade to, že riešenia, ktoré momentálne používajú vo forme tabuliek v Exceli, sú neefektívne a veľmi náročné pri vyhodnocovaní stavu a výkonu tímov.
Momentálne sme na svete jediní, ktorí riešia tento komplexný problém riadenia akčných plánov vo firmách prostredníctvom nástrojov, ktoré vzišli priamo zo skúseností z podnikov.
Práve to, že s našimi klientmi komunikujeme a ďalej rozvíjame naše riešenie na základe konkrétnych problémov a požiadaviek, nám dáva obrovský náskok a výhodu oproti všeobecným riešeniam na riadenie úloh.

Prečo ste sa rozhodli predstaviť aplikáciu propagujúcu práve akčné plány?
Štruktúra akčných plánov a akcií priamo kopíruje problémy a úlohy, ktoré vznikajú vo výrobných podnikoch. To je dôvod, prečo sa v súčasnosti používajú v takej miere. Samotná akcia je štruktúrovaná tak, aby sa dal každý problém popísať, overiť, aby bolo možné navrhnúť jeho riešenie a aby na ňom mohol pracovať aj celý tím ľudí.
Preto bolo pre nás úplne samozrejmé osvojiť si túto štruktúru a rozvinúť ju tak, aby sme odstránili všetky existujúce problémy pri ich správe, kooperácii medzi členmi tímov a vyhodnocovaní stavu a pokroku.

Pomôže Profifox aj jednotlivcom alebo je to výlučne tímový nástroj?
Profifox dokáže pomôcť aj jednotlivcom zorientovať sa v množstve projektov, akčných plánov alebo problémov, jeho najväčšia sila je však práve pri použití v tímoch a vo firmách.
Práve v takomto prostredí sa najviac ukáže, aké dôležité je mať prepojených ľudí, ktorí spolu pracujú, navzájom si zadávajú úlohy a majú dosahovať stanovené ciele.

Metód neustáleho zlepšovania sa je naozaj veľa. Spomeniem napríklad Lean, Six Sigmu alebo Kaizen. Odporúčate používať Profifox súčasne s implementáciou týchto procesov?
Všetky spomenuté nástroje, ako aj ostatné podobné nástroje, generujú veľké množstvo úloh s rôznym stupňom komplexnosti riešenia. To spôsobuje hlavne administratívnu záťaž, problémy s vyhodnocovaním a neprehľadnosť pri použití excelovských tabuliek.
Profifox je úplne ideálny v spojení s rôznymi nástrojmi na zefektívnenie výroby a vie odbúrať obrovské množstvo papierovej agendy, nehovoriac o získaní takej kontroly nad úlohami, aká momentálne vo výrobných spoločnostiach neexistuje.

Aká je budúcnosť Profifoxu? Plánujete prinášať zákazníkom nové funkcionality?
Naše riešenie sa nikdy neprestane vyvíjať. Momentálne sa sústreďujeme hlavne na zapracovávanie rôznych nápadov a návrhov od našich zákazníkov tak, aby sme im priniesli čo najväčšiu úsporu a komfort. V budúcom roku plánujeme pokračovať v prepájaní nášho systému s inými riešeniami tak, aby sme našim používateľom čo najviac zjednodušili prácu a odbúrali čo najviac nepotrebných krokov.

obr3

TEXT LUCIA SMOLKOVÁ FOTO ARCHÍV