Obrázok2Pri implementácii našich produktov sa v spoločnostiach veľkých, či malých často krát stretávame s problémom, ktorý môžeme označiť ako „chaos v dátach“. Každé oddelenie používa svoje programy, aplikácie a rôzne druhy formátov.

Programov a formátov je toľko, že sa vám z nich až zatočí hlava: Inventor, AutoCAD, Catia v4/v5/v6, Creo, Pro engineer, NX, Parasolid, Siemens, SolidWorks a mnohé ďalšie. Nehovoriac o tom, keď do projektu vstúpia rôzni partneri, dodávatelia a súčinné firmy, prináša to len ďalší chaos v dátach. Počas projektu dochádza k prenosu dát, dátovému šumu a transformáciám súborov na rôzne formáty. Po čase už nikto nevie, kde je posledná aktualizácia, a či sa nič z prenášaných dát nestratilo.
Všetky tieto procesy vedú k predlžovaniu času odovzdania projektu a k zníženiu spokojnosti pracovníkov z (ne)plynulosti práce. Keď sa príjemná a kreatívna práca premení z veľkej väčšiny len na monotónne činnosti, ktoré sa opakujú, činnosti sa zúžia len na opravy a hľadanie dát, čo opäť vedie k zníženiu pozornosti a zvýšeniu počtu chýb.

Ako z toho von?
Všetky tieto úvahy nás k vedú k základným otázkam: je možné mať technológiu, ktorá by bola určená pre konštruktérov, projektantov, technikov, projektových koordinátorov, manažérov a spolupracujúce firmy? Je možné, aby všetci pracovali v jednom univerzálnom formáte a na jednej platforme? A najdôležitejšia otázka v dnešnej digitálnej dobe: je možné všetko prepojiť pomocou cloudu, ktorý by bol prístupný 24/7 aj pre dodávateľov a spolupracovníkov, ktorí majú vlastné programy? Sú to náročné požiadavky s dôrazom na konektivitu a kompatibilitu produktu.

Riešenie s integrovanou cloudovou platformou
Ideálne riešenie na prepojenie celej firmy a externých spolupracovníkov existuje. Je to proces, ktorého implementácia sa dá zvládnuť za veľmi krátky čas a bezbolestne pre vás i vašich zamestnancov. Jedná sa o program švédskej spoločnosti Hexagon a jej dcérskej firmy Bricsys so sídlom v Belgicku - Modulárna platforma BricsCAD. Táto platforma ponúka štyri moduly: Lite, Pro, Mechanical a Bim. Každý modul je určený na iný účel, ale to, čo ich spája, je základný formát DWG, tak ako pre 2D, 3D, tak aj pre komplexné zostavy a BIM dáta. Tým, že ide o spoločnú platformu, všetky moduly bežia na spoločnom jadre, čo je obrovská výhoda, pretože projektanti používajúci modul určený pre 2D sa budú vedieť rýchlo zorientovať v module určenom pre konštruktérov v 3D a opačne. BricsCAD svojou konektivitou, kompatibilitou a používateľskou jednoduchosťou spája ľudí naprieč celým profesijným spektrom.

Obrázok1

Univerzálna platforma pre všetkých
Jednotlivé pracoviská vo firme môžete previazať spolu pomocou týchto modulov:
Lite je modul zameraný na 2D kreslenie. Primárne je určený pre kresličov, projektantov, technológov a všetkých, ktorí pracujú s technickou dokumentáciou. Vhodný je aj pre projektových koordinátorov, ktorí potrebujú pracovať s výkresmi vo formáte DWG, otvárať ich a kontrolovať. Prípadne tam pridať poznámku. BricsCAD Lite dokáže oživiť rastrovú grafiku vytvorenú rôznymi aplikáciami ako napríklad AutoCad Mechanical a uľahčiť tak zmeny v projekte.

Pro sa posúva do prostredia objektového modelovania 3D. Umožňuje otvárať, editovať a vytvárať 3D objekty. Mechanicky prehliadač umožňuje rozlišovať jednotlivé časti od komplexných zostáv a zlúčiť ich do jedného súboru univerzálneho formátu DWG. Obrovskou výhodou je možnosť práce s mračnom bodov. Záložku Civil a jej nástroje ocenia hlavne stavbári a architekti.

Mechanical je primárne určený pre konštruktérov. Umožňuje vytvárať komplikované diely a komplexné zostavy. Všetky objekty vytvára v základnom formáte DWG. Mechanical sa zameriava na kreatívnu činnosť a nudné a opakujúce sa aktivity vám uľahčia príkazy poháňané umelou inteligenciou (AI). Zábavou je aj práca s 3D blokmi a rozsiahlymi knižnicami, ktoré zvyšujú efektivitu práce.

BIM vytvára prostredie na tvorbu Informačných modelov budov, ktoré reprezentujú fyzický objekt s jeho charakteristikami. Okrem stavbárov a architektov ocenia tento modul aj konštruktéri, ktorí sa venujú tvorbe oceľových konštrukcií. Celý modul poháňa umelá inteligencia, ktorá uľahčuje celkovú prácu a odľahčuje používateľa od nudnej a monotónnej práce.

Obrázok3

Spojte svoje dáta a formáty do jedného bloku
Tok práce všetkými smermi by v tomto prípade ešte nebol zabezpečený. Platforma BricsCAD ponúka preto dve rozšírené funkcie, ktoré zabezpečujú plnú kompatibilitu a konektivitu BricsCAD Communicator a Bricsys 24/7.

BricsCAD Communicator je nadstavba, ktorá zabezpečuje import geometrie do ktoréhokoľvek modulu BricsCAD a jej transformáciu na DWG formát. Prenos dát je zabezpečený aj opačným smerom pri exportovaní dát. S Communicatorom vás už neprekvapí žiaden formát.

Bricsys 24/7 je online cloudová platforma pre inteligentné riadenie projektu a komunikáciou so zákazníkmi. Umožňuje vytvárať projekty, priraďovať k projektom jednotlivých členov, nastavovať prístupnosť dát podľa úrovni, vytvára cloudové úložisko a poskytuje mnohé iné funkcie.

obrazok4

Zhrnutie na záver
V súčasnej dobe je dôležité, aby mohli firmy pracovať na komplexných projektoch bez ohľadu na to, kde sa spolupracovníci práve nachádzajú a aké rôzne programy používajú. Firmy potrebujú programy, ktoré sú dostupné, kompatibilné, jednoduché na obsluhu a nenáročné na prenos dát. Platforma BricsCAD je výkonná a dostupná alternatíva pripravená na digitálne zmeny v technickom priemysle.

Prehľad najdôležitejších prvkov
● Univerzálna platforma, ktorá spája všetky profesie
● Prepojenie jednotlivých oddelení vo firme
● Prepojenie zákazníkov s dodávateľmi
● Formát DWG zabezpečuje vysoký výkon pri otváraní malých aj väčších zostáv
● Formát DWG zaberá minimálne množstvo pamäte
● Používateľsky jednoduché a priateľské prostredie
● Vysoká flexibilita pri modelovaní je zabezpečená priamym ako aj parametrickým modelovaním
● Výkonné funkcie poháňané umelou inteligenciou
● Možnosť plávajúcich a trvácnych licencií
● Jednoduchý prechod z 2D do 3D a opačne
● Cloudové riešenie a inteligentné riadenie projektu
● Rôzne formáty a softvéry už nie sú viac problém

Viac informácií získate na www.cadvision.sk

TEXT/FOTO Tomáš Petrík, technik, Cadvision, s. r. o.