Konkurencieschopnosť strojárskeho a výrobného podniku je dnes priamo spätá s úspešnosťou oddelenia konštrukcie a vývoja. Konštruktéri musia byť schopní nielen rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka, ale navyše prinášať potrebné inovácie a využívať existujúce znalosti – nielen vlastné, ale aj v rámci tímu.

 

 

Veľmi užitočné je aj plynulé prepájanie systémov pre navrhovanie, správu produktových dát a plánovanie podnikových zdrojov. Ako tu môže konštruktérom pomôcť Autodesk Vault?

Na Slovensku, podobne ako v Česku, má strojárstvo a výrobný priemysel dlhoročnú tradíciu. V oboch krajinách však veľakrát zatiaľ narážajú na podobný problém – ako dlhodobo prekonávať úzke hrdlá vnútropodnikovej komunikácie? Ako efektívne spravovať výrobnú dokumentáciu a previazať ju s kľúčovými informačnými systémami podniku? A ktoré softvérové nástroje na to využiť, aby bola implementácia bezproblémová?

Nie je tomu tak dávno, kedy z konštrukčného oddelenia putovali k zákazníkom (a naspäť) stohy papierových výkresov, medzi konštruktérmi na pracovisku dáta na disketách (a neskôr cez zdieľané sieťové disky). Doby, kedy si oddelenie konštrukcie vystačilo iba so svojím CAD riešením, sú ale nenávratne preč. Kto chce uspieť na vysoko konkurenčnom trhu, musí najprv zvládnuť hladký prenos dát a informácií – nielen medzi členmi konštrukčného tímu, ale aj naprieč celou firmou (smerom k technológom, výrobe, kontrole i obchodu). Rovnaké dáta sú združené tiež prostredníctvom integrácie so systémami ERP (Enterprise Resource Planning), resp. TPV (Technická príprava výroby).

cad1

Dobré riešenie rastie s vami

Softvérové riešenia pre správu dokumentácie (PDM) nie sú ničím novým – v základnej alebo pokročilej podobe sa používajú niekoľko rokov. Malé konštrukčné tímy majú spravidla iné požiadavky ako nadnárodná spoločnosť s niekoľkými pobočkami v rôznych krajinách. Kľúčové teda býva nájsť také riešenie pre správu dokumentácie, ktoré porastie s potrebami rozvíjajúce sa firmy. Typickým príkladom variabilného riešenia je napríklad Autodesk Vault. Ťaží nielen z pou­žívateľsky prívetivého prostredia, ale i z priamej integrácie do CAD nástrojov (od aplikácie AutoCAD a na nej založených riešení až po Inventor, atď.) a najčastejšie používaných kancelárskych aplikácií z balíka MS Office (Excel, Word, PowerPoint, alebo Outlook).

Kľúčové vlastnosti pri správe dát

Každá spoločnosť má, samozrejme, iné nároky a zabehnuté interné procesy. Kvalitné riešenie pre správu dát by ale rozdielne požiadavky malo vedieť efektívne podporiť.

Dobre zvolený PDM systém, to je predovšetkým efektívna:

Tímová spolupráca: Viac používateľov môže spolupracovať na vývoji digitálneho prototypu súčasne a bez obáv z prepisu dát jeden druhému. Projekty často bývajú ukončené rýchlejšie aj vďaka lepšiemu využívaniu spoločných zdrojov.

Riadený prístup k informáciám: Ku konkrétnym dokumentom aj projektom sa dostávajú len tí používatelia, ktorí majú zodpovedajúce práva. Tie je možné efektívne riadiť nielen na základe adresárovej štruktúry, ale aj podľa stavu dokumentácie (používatelia vo výrobe majú prístup len k uvoľnenej dokumentácii), kategória dokumentu (používatelia z obchodných oddelení vidia len dokumenty typu Office) a ďalších kritérií.

Kopírovanie a opätovné využitie dát: Ľahko použiteľné funkcie uľahčujú kopírovanie celých sád návrhových dát – ich opakované využitie, presúvanie, premenovávanie alebo nahrádzanie súborov. To všetko bez negatívneho vplyvu na úplnosť informácií, s ktorými sa manipuluje.

Vyhľadávanie dát: Vďaka serverovej databáze, ktorá odkladá vlastné súbory aj negrafické informácie zo všetkých dokumentov, sa dá nielen ľahko a rýchlo nájsť konkrétny dokument, ale aj odhadnúť dôsledky zme­ny konkrétneho dielu v 3D návrhu nadradenej zostavy.

Sledovanie návrhových dát v čase a riadenia zmien: Všetky zmeny v dokumentácii sú sledované a zachytené počas ich životného cyklu – od vývoja až po revízie návrhu a výrobu. Veľa úsilia ušetrí automatizované zmenové riadenie s vopred nastaveným priebehom. Všetko je spätne vyhľadateľné a vždy po ruke.

Previazanie na podnikové informačné systémy: Prispieva k redukcii časovej náročnosti i rizika chýb pri manuálnom vkladaní a prepise dát. Položkové aj kusovníkové dáta či vizualizácie sú prenášané automaticky a bez straty potrebných informácií.

cad2

Aby sa drahocenné vedomosti nestratili

Jednou vecou je teória, druhou nasadenie systému pre správu dát v rámci reálnej prevádzky. Pozrime sa teda na príklad z praxe. Spoločnosť Strand je menšia firma zaoberajúcou sa zákazkovým spracovaním antikorovej ocele a dopravníkovými systémami.

Rovnaké požiadavky, ktoré riešilo vedenie tejto spoločnosti, dnes riešia podniky na Slovensku i v Česku. Napríklad:

• Do každého konštruktéra je ročne investovaná suma v ekvivalente asi 2 tisíc eur len na vzdelávanie – ako zabezpečiť, aby sa s odchodom pracovníkov nestrácali aj vedomosti?

• Ako zabrániť nepredvídaným komunikačným bariéram (z pohľadu výmeny konštrukčných dát) pri spolupráci so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi?

• Ako štandardizovať prácu v prostredí zavedenej konštrukcie?

• Ako čo najefektívnejšie oboznámiť pracovníkov vo výrobe so zložitými zostavami?

V spoločnosti si zvolili riešenie Autodesk Vault Manufacturing v septembri 2008, kedy ho začal implementovať tím odborníkov spoločnosti CAD Studio (vtedy ešte pod značkou Dagis). Realizácia zabrala tri mesiace (vrátane prípravy metodiky), nábeh do rutinnej prevádzky prebehol hladko a počas dvoch mesiacov.

Hlavné ciele, ktoré sa vďaka Vaultu podarilo splniť, boli:

• Zdieľanie dokumentácie v elektronickej forme naprieč celou spoločnosťou.

• Zviazanie modelovej zostavy (diel, výkres a súbor pre výpalok na laser) pod jedinú položku.

• Jednoduché vyčíslenia objemu materiálu u komplexných zákaziek.

• Vytvorenie vhodného prostredia na prepojenie s ľubovoľným ERP systémom.

Zabezpečenie komunikácie medzi oddelením konštrukcie, obchodu, výroby a zásobovanie a výmeny informácií so subdodávateľmi a klientmi (tu sa uplatnili výhody natívneho formátu DWG).

cad3

Výhody, ktoré máte na vlastnej strane

Z príkladu implementácie systému pre správu dát Autodesk Vault Manufacturing v spoločnosti Strand vyplýva rad výhod, ktoré môžu inšpirovať ďalšie podniky. Potvrdilo sa napríklad, že i pre menšie spoločnosti má zmysel využívanie štandardných, celosvetovo rozšírených riešení, ktoré zásadným spôsobom uľahčujú komunikáciu aj mimo vlastné­ho konštrukčného tímu. Prínosy vnútri firmy sa veľakrát prejavili až nečakane – napríklad veľmi spontánnym prijatím 3D modelov a zostáv samotnými manuálnymi pracovníkmi. Vrchný montér dnes bežne zoznamuje svojich kolegov so zložitými zostavami s pomocou PC umiestneného priamo v dielni.

Ako vôbec najvýznamnejší prínos je však hodnotené uchovávanie firemného know-how a možnosť opakovaného využitia poznatkov a predchádzajúcich postupov u nových zákaziek. Navyše, prvotné investície do nového riešenia sa tu vrátili už v prvom roku, na prvej významnej zákazke. Aj vďaka tejto možnosti sa spoločnosti podarilo získať ďalšiu prestíž a nové, zaujímavé obchodné príležitosti.

A ako je na tom vaša spoločnosť so správou dát?

 

TEXT: Ivan Cejpek FOTO: CAD Studio