soc_siete

Sociálne siete na čele s Facebookom (FB), ktorý je ich najväčšou referenciou, už dávno nie sú len tínedžerskou kratochvíľou. Naopak, stávajú sa obľúbeným komunikačným nástrojom dospelých stredného aj vyššieho veku. Počas posledných volieb sme videli, že sociálne siete objavili aj politické strany, ba jedna z nich si vyslúžila od politických oponentov dokonca označenie „facebooková strana“.

Sociálne siete v podobe komunikačného kanála sa v každom prípade neoplatí ignorovať. Naznačujú to aj prieskumy, podľa ktorých sa sociálne siete stávajú vyhľadávaným nástrojom marketingovej komunikácie spoločností.

Postrach zamestnávateľov

Neregulované používanie sociálnych sietí však môže prinášať aj riziká. Komplexné informácie a zábava, ktorú svojim členom sprostredkujú, sú síce príjemné, takýto „full servis“ v pracovnom čase však obvykle vedie k citeľnému znižovaniu produktivity práce. Zamestnanci, ktorí striktne oddeľujú prácu od zábavy, sú výnimkami potvrdzujúcimi pravidlo.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen strávi priemerný človek na stránkach FB asi šesť hodín mesačne, ale viac ako polovica ľudí ho navštevuje denne. Sociálne siete však nemusia len požierať pracovný čas. Rizikom pre informačnú bezpečnosť sú aj odkazy na kontaminované webové stránky. A prostredníctvom sociálnych sietí môžu uniknúť z firmy, či inej inštitúcie aj citlivé informácie. V tomto prípade sa však nedá povedať, že regulácia, alebo dokonca zákaz prístupu na sociálne siete je dokonalou ochranou pred únikom informácií.

Sofistikovaná regulácia pre firmy

Fenomén sociálnych sietí a s ním spojený nárast špecifickej komunikácie je príležitosťou pre nových aj zavedených hráčov z oblasti IT a bezpečnosti sietí. Viaceré sofistikované riešenia ponúkajú ochranu aj pred novými druhmi útokov, ktoré sa postupne objavujú a zároveň dokážu optimalizovať dátovú prevádzku firmy.

Podľa Jozefa Belvončíka, výkonného riaditeľa pre strednú a východnú Európu spoločnosti Kerio Technologies, sú dnes špecializované nástroje na správu a monitoring sietí vo firmách potrebným a účinným prostriedkom na zvýšenie efektivity práce a dosiahnutie potrebnej úrovne bezpečnosti bez radikálnych represií voči zamestnancom.

Naopak, vo svete sa čoraz častejšie objavujú prípady regulácie sociálnych sietí zo strany niektorých inštitúcií. V máji 2010 napr. pakistanská vláda nariadila prevádzkovateľom za­blokovať stránku vyzývajúcu na zverejnenie portrétov proroka Mohameda. Islamskí sudcovia však rozhodli, že zavrieť treba dočasne celú sieť Facebook, pretože dala stránku vôbec zriadiť.

Čierna Hora už pred dvoma rokmi zakázala zamestnancom vo verejnom sektore používať v pracovnom čase Facebook a službu zdieľania videí YouTube. Štátni zamestnanci takto údajne trávili príliš veľa času na úkor ich pracovného výkonu. Najnovší prípad je z prostredia izraelskej armády, kde po niekoľkých únikoch tajných informácií a zverejnení kompromitujúcich záberov velenie zakázalo vojakom používať sociálne siete počas služby.

Na jednej strane účinný marketingový nástroj, na strane druhej brána prieniku malware, či úniku citlivých informácií. Aj tu platí „všetko s mierou a s rozumom“. Rozumná firemná politika spolu so sofistikovanou reguláciou je lepším riešením ako radikálne reštrikcie.

TEXT/FOTO: Kerio Technologies, s. r. o.

Informačné technologie