tech1

Medzinárodná konferencia Technical Computing, jej 18. ročník, sa konala 20. 10. 2010 po prvý krát v Bratislave v hoteli Sorea. Išlo o tradičné stretnutie používateľov a priaznivcov programového prostredia Matlab, s cieľom získať nové informácie a vymeniť si skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Spolu s tradičnými organizátormi, českou firmou Humusoft, s. r. o., konferenciu organizovali aj Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o., a časopis Posterus.sk.

Medzi účastníkmi konferencie nechýbala akademická obec zo slovenských a českých univerzít a zástupcovia z praxe, ako firmy Honeywell, Continental, B&R automatizácia a mnoho ďalších. Celkovo sa do konferencie zapojilo viac ako 100 záujemcov, z toho približne 80 aj aktívne na konferencii. Prednášková sekcia obsahovala 26 prednášok a posterová sekcia obsahovala 46 posterov.

Prednášková časť začala tradične prezentáciou noviniek v Matlabe a Simulinku. Jan Houška (Humusoft, s. r. o.), vo svojej prezentácii informoval o pridaní funkcií do hlavného vzhľadu Matlabu, ktorý obsahuje aj náhľad súborov. Pridala sa napríklad priama podpora GPU výpočtov na zariadeniach NVIDIE s CUDA technológiou. Veľkou výhodou Matlabu určite bude podpora dávkového spracovania dát pomocou systémových objektov. Zvýrazňovanie lokálnych premen­ných a funkcií zase uľahčí prácu s editorom. V Simulinku poteší pole zberníc, ktoré zmenší rozmery vašich modelov.

Ďalšie novinky sa týkali Comsol Multiphysics. Zuzana Záhorová (Humusoft, s. r. o.), infor­movala o zmenách prostredí a o sférach využitia tohto produktu. Naznačila všetky oblasti, kde sa dá tento produkt použiť. Všetky oblasti boli prezentované na príkladoch a návštevníci si mohli predstaviť, kde by mohli Comsol využiť pri svojej práci.

Po úvodných prednáškach o novinkách v Matlabe, Simulinku a Comsole sa začali prednášky jednotlivých účastníkov konferencie. Program konferencie sa skladal zo štyroch častí, v ktorých sa striedali rôzne príspevky z oblasti riadenia, modelovania, matematiky, spracovania obrazu, mechaniky a iných.

Z oblasti strojárstva bola na konferencii približne štvrtina príspevkov. V modelovaní dominoval nástroj SimDriveline, ktorý slúži na modelovanie mechanických častí hlavne v automobilovom priemysle. Na konferencii nechýbali ani rôzne analýzy a princípy riadenia pohonov. V príspevkoch sa vyskytli aj alternatívne pohony. V analýze materiálov dominovali pôsobenia síl na časti zariadení, ako sú brzdy, odpruženie a iné materiály. Zaujímavé témy boli aj využitie SimMechanics na modelovanie ľudskej chôdze a návrhy riadenia zariadení vo výrobe (job scheduling).

Jednotlivé časti boli oddelené prestávkou na kávu a občerstvenie, kde sa účastníci mohli posilniť pred ďalšími časťami. V rámci prestávok mohli účastníci podebatovať s kolegami o zaujímavých témach, prípadne navštíviť posterovú sekciu.

Na konferencii boli aj stánky, kde sme sa mohli dozvedieť ďalšie informácie o Comsole a o pracovnej stanici HeavyHorse určenej pre náročné výpočty. Ďalší stánok viedol Jiří Sehnal (Humusoft, s. r. o.), a venoval sa dSPACE, čo je nástroj na rapidprototyping pohonov. Predvedený bol model auta vizualizovaný v 3D virtuálnej realite. Auto sa pohybovalo po okruhu a boli merané veličiny, ako odstredivé, dostredivé zrýchlenie. Systém dSPACE sa staral o dynamický model auta. V modeli boli zahrnuté mechanické časti, ako podvozok, motor, ale aj riadiaca jednotka motora, alebo stabilizačný systém. Výhodou takéhoto modelu je, že niektorý z modulov modelu sa dá odpojiť a nahradiť reálnym zariadením. Používateľ tak môže preveriť reálnu riadiacu jednotku motora, alebo ABS v kombinácii s modelom.

Po ukončení prednášok a záverečnom zhodnotení nasledovalo pozvanie na ďalší ročník konferencie. Neformálne rozhovory a hodnotenie potom ešte pokračovali do neskorých hodín medzi organizátormi a niektorými účastníkmi konferencie. Dúfame, že sa tento ročník v Bratislave vydaril a všetci sa opäť zídeme na ďalšom ročníku v Prahe.

Informačné technologie

TEXT/FOTO: Michal Blaho, Martin Foltin