Standardizované systémové moduly pro CNC stroje nabízí společnost B&R. Nová sada, obsahující hardwarové komponenty, všechny nezbytné programové funkce a volitelně také simulační prostředí, umožňuje zkrátit dobu potřebnou na vývoj a rychle automatizovat výrobní procesy.

Ucelený systém integruje v jedné řídící jednotce funkce CNC, programovatelného automatu (PLC) a řízení pohybu, čímž nabízí mimořádnou dynamiku při nejvyšší možné přesnosti pohybů pracovních strojů a umožňuje dosáhnout většího výkonu stroje při současném zvýšení kvality výrobků. Uživatelům jsou k dispozici všechny hlavní funkce nutné k ovládání, konfigurování a diagnostice celého systému, zejména všech os a CNC kanálů.

Doby interpolace v řádu mikrosekund a dokonalá synchronizace mezi jednotlivými řídícími programy představují ideální základnu umožňující zákazníkům vytvářet velmi výkonné systémy. Deterministická komunikační sběrnice POWERLINK s vlastnostmi reálného času zajišťuje synchronizaci CNC os i všech pohonů a jednotek I/O s taktem interpolace a s cyklem řídící jednotky polohy s přesností řádu jednotek nanosekund. Přístup k funkcím systému umožňuje program Visual Components. Mezi předem naprogramovanými vizualizačními komponentmi jsou jak „klasické“ komponenty, např. k zadávání hodnot parametrů a ovládání pohybových programů, tak i nástroje pro simulaci, záznam údajů a diagnostiku procesu.

Panel pro intuitivní ovládání stroje

Jádrem sady CNC je svisle orientovaný operátorský panel s 15“ displejem, jehož základem je průmyslový panelový počítač Power Panel 400 s dalšími vestavěnými ovládacími prvky. Systém vizualizace se snadno ovládá prostřednictvím navigačních a programovatelných funkčních kláves a k pohybu po všech stránkách dané vizualizace lze použít také navigační kolečko. Šest kláves pro výběr předem nastavených stránek umožňuje uživateli rychle přejít na hlavní stránky vizualizace, a tak se rychleji dostat k položkám příslušných menu.

(AE)

Informačné technológie