Spoločnosť ZWCAD Software Co., Ltd. minulý rok kúpila americkú spoločnosť VX Corporation (USA). Na trhu profesionálnych CAD/CAM riešení sa tak objavil nový názov ZW3D, ktorý nahradil názov VX. Spoločnosť ZWCAD Software Co., Ltd. sa zaradila medzi producentov tzv. main-stream CAD/CAM riešení. Na našom trhu sa stala výhradným distribútorom produktu ZW3D spoločnosť TECHSOFT s. r. o. (SR), ktorá ho spoločne so svojím českým partnerom - spoločnosťou CADSERVIS s .r. o. (ČR) uviedla na trh.

inf1Hlavné črty ZW3D

ZW3D je MCAD systém disponujúci vlastným hybridným a rýchlym VX jadrom vďaka čomu ponúka hladkú integráciu telies a plôch, bez nutnosti vlastniť tzv. „high-end“ hardware. Disponuje možnosťami reverzného inžinieringu, má integrovanú aplikáciu pre tvorbu foriem a matríc a plne integrované CAM obrábanie. Vďaka tomu môžete mať všetky CAD/CAM dáta uložené spolu a plne parametricky prepojené.

K dispozícii je aj tvorba výkresovej dokumentácie, foto-realistický rendering či simulácia pohybu s AVI exportom.

ZW3D disponuje aj možnosťou priamej tlače na 3D tlačiarne a taktiež nechýbajú exporty a importy do rôznych formátov.

možnosti importu a exportu

ZW3D Standard

Základný variant systému disponuje kompletnými modelovacími možnosťami pre tvorbu parametrických dielov, plechových dielov, výkresov a zostáv. Pri tvorbe dielov nie je tvarovo obmedzovaný a vďaka Burst technológii je práca s veľkými zostavami rovnaká ako s malými. Samozrejmosťou je vytváranie dielu v kontexte zostavy, kontrola na kolízie, plná podpora pre alternatívne komponenty a animácia zostáv. K dispozícii je kompletná sada nástrojov pre 2D rozkresľovanie jednoduchých dielov aj po masívnych zostáv.

Funkcie sú navrhované tak, že v jednom kroku definujú čo najviac parametrov modelovanej geometrie. K dispozícii sú aj pokrokové funkcie. Jediným kliknutím dosiahnete aj veľmi komplikovanú zmenu existujúcej geometrie, ako je znázornené v Obr.2.

inf2_vPríklad prispôsobenia existujúceho importovaného dielu novej geometrii zostavy. S modelom alebo zostavou môžete naviac pracovať OnLine aj vo fotorealistickej kvalite.

inf3Pracovať môžete aj vo fotorealistickej kvalite ZW3D Professional

Stredný variant systému obsahuje plnú funkčnosť ZW3D Standard, plus navyše má úplnú sadu nástrojov pre formy a matrice a modul reverzného inžinieringu. Môže automatizovať deliace čiary formy, či zmrštenie jadra dutiny. Užívatelia môžu pracovať asociatívne alebo neasociatívne počas celého procesu návrhu, od importovaného súboru po konečnú zostavu a detaily. Zmeny súborov zákazníka sa ľahko prispôsobujú do existujúcich návrhov.

Sprievodca elektródy automaticky spracováva odsadenie elektródy, čím sa podstatne urýchľuje vytváranie formy elektródy. Pri tvorbe výkresov je k dispozícii tabuľky elektród.

Navyše v ZW3D Professional vďaka funkčnosti reverzného inžinierstva (mračno bodov), je možné rýchlo z existujúcich fyzických dielov vytvárať a upravovať zložité 3D modely. Všetko je zabudované do ZW3D a návrhári môžu skenovať a rýchlo opravovať staré nástroje.

Netreba však zabudnúť aj na nástroje kontroly v reálnom čase na ako sú kontrola obráteného skosenia, zakrivenia a minimálneho polomeru.

inf4_vForma + elektródy

ZW3D Premium / All-in-one CAD/CAM

Konfigurácia ZW3D 2010 Premium zahŕňa všetky konštrukčné a výrobné moduly (CAD/CAM) pre tých, ktorí potrebujú nekompromisné riešenie.

Balíček ZW3D Premium ukazuje hybridné modelovanie a CAM integráciu v celej svojej kráse a v jednej konfigurácii. Zmeny návrhu a výrobné informácie sú úzko prepojené a poskytujú vysokú produktivitu. Od konceptu cez návrh, analýzu, rozkresľovanie až k príprave na výrobu, ZW3D Premium je “All inclusive“, hladké prostredie, ktoré predstavuje samostatné CAD/CAM riešenie. Viď obr.5

inf5_vPríklad dráhy nástroja

Niektoré črty integrovaného CAM modulu:

VX QuickMilling pre Vysokorýchlostné obrábanie, SmoothFlow ™ Technology pre rýchlejší úber materiálu, zvýšenie životnosti nástroja a inteligentné trichoidal obrábanie, Adaptívne riadenie. Rýchlosť posuvu eliminuje zlomenie nástroja a zvyšuje rýchlosť hrubovania, Funkcia Aware Offset 3D frézovania, 2 ½ a 3 osé frézovanie, Automatické vytváranie otvorov, či Overovanie telesa, samozrejme ZW3D Post™ postprocesor pre výstup v ASCII CL alebo G-kóde a mnohé ďalšie.

A pre skutočných CAM profesionálov ako doplnok k ZW3D Premium je k dispozícii aj modul pre 4-5 osé obrábanie.

Obrábanie zložitejších tvarov

TEXT/ FOTO: Ing. Ján Pajerchin, TECHSOFT, s. r. o.