HZ01Nosný výrobný závod spoločnosti ZSNP, a. s., v Žiari nad Hronom, závod FINALCAST, je renomovanou slovenskou zlievarňou, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v produkcii odliatkov z hliníkových zliatin.

Medzi prednosti závodu patrí najmä komplexnosť v poskytovaní služieb zákazníkom – od prijatia projektu, cez výrobu odliatku, až po opracovanie do stavu, ktorý zákazníkovi umožňuje okamžité použitie odliatku v montáži.

hz1Firma Jebens, s. r. o. dnes patrí medzi stredne veľké podniky oceliarskeho priemyslu. Na túto úroveň sa postupne vypracovala z oceliarskeho závodu, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1950 v nemeckom Stuttgarte. Ťažisko jej aktivít smeruje do oblastí rezania kyslíkom, spracovania a zhotovovania komponentov pre mnohé odvetvia (napríklad v strojárstve: lisovanie, oceliarstvo, výroba žeriavov).