keramtech1Specializovaná výstava FOND-EX, zaměřená výhradně na oblast slévárenství, se koná ve dvouletém cyklu u příležitosti Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně. Díky tomuto spojení se jedná o největší akci tohoto druhu pořádanou na území České republiky a svým rozsahem a významem překračuje její hranice.

Výstava se v letošním roce konala ve dnech 1. – 5. 10. a těšila se velkému zájmu návštěvníků. Tak jako v předchozích ročnících se této výstavy účastnila i firma Keramtech, s. r. o., Žacléř, která se řadí mezi významné dodavatele slévárenské keramiky.


Společnost Keramtech patří k tradičním výrobcům širokého sortimentu technické keramiky. Ročně vyprodukuje okolo 25ti miliónů kusů keramických výrobků, z čehož největší podíl představují právě keramické filtry pro slévárny. Další důležitou skupinou výrobků jsou izolační díly pro elektrotechnický průmysl (objímky na žárovky, svorkovnice apod.) a tvarovky pro topnou keramiku, kam patří zejména nosiče topných spirál, počínaje jednoduchými tvary (hladké trubky) a konče složitými tvarovkami pro 12 a více topných spirál. Tyto keramické díly můžete najít v domácnostech v ohřívačích na vodu nebo ve fénech na vlasy, ale i v průmyslových závodech, třeba v kalících nebo sušících pecích.

keramtech2
Firma Keramtech průběžně inovuje výrobní a technologické vybavení a do svého výrobního programu neustále přidává nové keramické materiály, které mohou plnit stále náročnější potřeby odběratelů. Díky vlastní 3D konstrukci a dobře vybavené nástrojárně je schopna zajistit kompletní vývoj výrobku od nápadu až po finální kus. V expozici byly představeny jak novinky v oblasti filtrace tekutých kovů, mezi kterými lze vyzdvihnout speciální filtr s osazením pro přesné lití nebo přímé lití přes nálitek a tvarově složitý filtr pro účinnější filtraci hliníkových slitin. Z dalšího sortimentu pak lze vyzdvihnout nové svorkovnice do extrémních teplot vyráběné ve spolupráci s několika dalšími českými firmami. Společnost Keramtech je proexportně orientovaná a její odběratele můžete kromě České republiky najít ve všech evropských zemích a dále například v Rusku, USA, Indii, Jižní Koreii a nově i v Mexiku, kde v současné době firma aktivně buduje distribuční síť svých produktů.

TEXT Lenka Drgoncová FOTO archiv firmy