mefin kaliarenV minulosti Chirana, Nové Město na Moravě, známy producent medicínskych nástrojov, po transfromácii nástupnícka spoločnosť MEDIN, a. s., s rovnakým výrobným programom.


Významný zamestnávateľ, stabilizujúci prvok sociálneho a ekonomického rozvoja Vysočiny. S viac ako 400 zamestnancami, poskytujúci služby ďalším strojárskym firmám na okolí.
Začiatkom septembra sme sa mohli zúčastniť malej oslavy – oficiálneho spustenia novej kaliarne do prevádzky.

Investície do vývoja a modernizácie
Ako mi prezradil riaditeľ spoločnosti Milan Ettel, posledných päť rokov sa nieslo v znamení investičného rozvoja, vývoja a modernizácie výrobných liniek. Preinvestovali vyše 200 miliónov CZK, a to aj prostredníctvom eurofondov. Výrazne sa skvalitnilo pracovné prostredie zamestnancov, technické vybavenie pracovísk, prišli ďalšie inovatívne produkty medicínskej techniky. Ročný obrat firmy dosahuje vyše 310 miliónov CZK, s priemerným ročným rastom päť percent.

* * * * *
Procesy tepelného spracovania:
• Vákuové kalenie do dusíka
• Vákuové kalenie do oleja
• Žíhanie
• Precipitačné vytvrdzovanie
• Kalenie indukčným ohrevom
• Plynová nitridácia a karbonitridácia
• Cementovanie v prášku
• Odmasťovanie dielcov
• Černenie (brynýrovanie) povrchu
* * * * *

medin kaliaren pripitok

Symbolický prípitok v podaní (zľava) riaditeľa firmy MEDIN Milana Ettela, námestníka hejtmana Kraja Vysočina
Vladimíra Novotného, výrobného riaditeľa MEDIN Michala Steinvalda a starostu mesta Michala Šmardu

 

Vynovená kaliareň
„Bolo to zaujímavé aj keď náročné obdobie,“ povedal mi na margo rekonštrukcie prakticky poslednej významnej súčasti firmy – kaliarne – človek najpovolanejší, výrobný riaditeľ Michal Steinvald. Práve on bol tým človekom, čo stál na čele tímu, ktorý pripravil projekt rekonštrukcie, jeho ekonomické a finančné odôvodnenie. A tak vedenie a majitelia dali rekonštrukcii „zelenú“.

medin kaliaren hlavni akteri

Hlavní aktéri rekonštrukcie kaliarne výrobný riaditeľ MEDIN
Michal Steinvald (vpravo) a zástupca generálneho dodávateľa
Ecosond Václav Hošek

Pán riaditeľ, aké boli hlavné dôvody, pre ktoré ste rekonštrukciu realizovali?
Časť pôvodnej techniky kaliarne, už používanej, bola dovezená z Nemecka pred 30 rokmi. Fungovala bez problémov celé toto obdobie. Vlani však došlo k fatálnemu poškodeniu vnútorného plášťa kaliacej pece do olejového bazéna, čo bola najdôležitejšia súčasť prevádzky. Preto sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii, a to aj so zreteľom na celkovú ergonómiu pracovísk.

Aké boli investičné náklady a kto zabezpečoval technické a technologické vybavenie prevádzky?
S rekonštrukciu sme začali vo vlastnej réžii, vo februári – vypratávaním poškodenej pece, postupným odstavovaní ďalších celkov, čo trvalo do jesene. Súčasťou rekonštrukcie boli aj stavebné úpravy. Koncom jesene nastúpil generálny dodávateľ, spoločnosť Ecosond, ktorý zabezpečil nové technologické celky, a to: spomínanú veľkokapacitnú kaliacu pec B.M.I., (kalenie do oleja – pozn. red.) francúzskeho výrobcu, vákuovú – nitridovaciu popúšťaciu pec IVA od nemeckého producenta a odmasťovaciu linku SUMMA, od domáceho výrobcu. Od júla sme spustili skúšobnú prevádzku a teraz už ideme viac-menej „naplno“.
Celkové investičné náklady dosiahli čiastku 33 miliónov CZK, a celé to bolo financované z vlastných zdrojov.

Čo znamená nová kaliareň pre budúcnosť firmy?
Predovšetkým kvalitu a spoľahlivosť produkcie. Kaliaca pec je najmodernejšia v širokom okolí a jej kapacita s vnútorným pracovným priestorom 1 200 x 900 x 900 mm, poskytuje nám aj firmám, ktoré využívajú naše služby, produkčnú výhodu, kvalitu a nakoniec aj ekonomicky profit.
Pred rekonštrukciou tvorili výkony kaliarne v tovarových cenách asi sedem miliónov korún, v novej prevádzke očakávame po plnom nábehu čiastku do deviatich miliónov korún.
Samozrejme, nové zariadenia sú aj v inej energetickej triede, čo predpokladá ročnú úsporu energie okolo 10 percent. To umožňuje zvýšenie kapacity realizovanej produkcie aj istoty pre spolupracujúce firmy.

TEXT/FOTO: Ján Minár