Jäkel

Společnost ArcelorMittal, která je vlastníkem výrobního podniku v Karviné, neustále rozvíjí výrobu a prodej ocelových tenkostěnných profilů již více než sto let známých pod značkou JÄKL. Jenom za posledních pět let (tj. v letech 2016 až 2020) zde bylo vyrobeno více než 306 tisíc tun těchto profilů. Kdybychom tyto profily dokázali položit na zemský rovník, obtočili bychom jimi zeměkouli více než 2,5 krát! Jejich délka by totiž dosáhla 105 tisíc kilometrů.

Součástí rozvojových plánů v Karviné je dlouhodobá investiční strategie. Na poslední dvě investice, jež byly dokončeny v roce 2020, firma vynaložila 200 milionů korun. Jedná se o novou linku na lakování trubek, vedoucí ke zvýšení stávající kapacity této produkce. Dále pak investice do tažírenské linky Mair, která přinesla novou technologii pro výrobu tažených trubek zejména pro sloupky řízení a tlumiče automobilů.

V letošním roce společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. investuje dalších 42 milionů Kč do nové svařovací linky. Ta rozšíří sortiment profilů JÄKL zejména o výrobky menších rozměrů. Testovací provoz této svařovací linky by měl být zahájen v červnu 2021. Nová linka podniku přinese rozšíření sortimentu a další zvýšení kvality v tomto produktovém segmentu. Předseda představenstva společnosti pan ing. René Fabik k tomu dodává: „Jsme velice rádi, že jedna z nejtradičnějších výrob v České republice, která dokonce dala ocelovému profilu jméno, se v Karviné trvale úspěšně rozvíjí. Ekonomické zázemí silné skupiny jako je ArcelorMittal nám dává jistotu rozvoje našeho naší firmy i do budoucna. Věřím, že v tomto roce, kdy se aktuálně celý trh s ocelí pozitivně vyvíjí jak na straně poptávky, tak cen, dále umožní další investice i v letech následujících.“

Ocelové profily JÄKL nacházejí uplatnění ve stavebnictví, ve strojírenském a automobilovém průmyslu i v zemědělství. Závod v Karviné jimi zásobuje prakticky celou Evropu. K jejich přednostem patří všeobecně uznávaná špičková kvalita, jejíž součástí jsou nejenom přesné rozměry či spolehlivost dodávek. Součástí poskytovaných služeb je profesionální klientský servis spočívající také ve vysoké míře flexibility podle potřeb zákazníka či komplexním zajištění logistiky. Provoz v Karviné v sobě sdružuje výhody tradice sahající až do roku 1918, dlouhodobými zkušenostmi lidí, kteří zde profily JÄKL vyrábějí, i zapojení nejmodernějších a kvalitních technologií a výrobních postupů. Pro úplnost: z celkové produkce firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná tvoří profily značky JÄKL přibližně 70%.

V současnosti firma v Karviné zaměstnává více než 250 zaměstnanců, v maximální míře se jedná o zaměstnance kmenové. Ve městě patří k nejstabilnějším zaměstnavatelům a vyznačuje se minimální fluktuací.

Evropská divize společnosti ArcelorMittal Tubular Products je celoevropským výrobcem, který produkuje ocelové trubky a profily ve čtyřech zemích (Česká republika, Francie, Rumunsko a Polsko). Své výrobky dodává na celý kontinent a další významné mezinárodní trhy prostřednictvím specializovaného prodejního týmu organizovaného podle zemí a produktových skupin. TEXT Jaromír Krišica