ÚpravaNové podmienky v podnikaní priniesla koronakríza. Firmy sa museli prispôsobiť situácii na trhu. Hľadali nové spôsoby komunikácie s partnermi. O týchto témach hovoríme s konateľom Handtmann Slovakia, s. r. o., a Handtmann Kechnec, s. r. o. Alexandrom Ivanom.

Dotkla sa vás prvá etapa koronakrízy?
Prvé dva mesiace sa začali celkom dobre, ale potom v marci padol obrat o viac ako 30 percent a v apríli a v máji dokonca o viac ako 70 percent. Potom sa začal obrat pomaly zotavovať, ale stále bol hlboko pod plánom. Naša reakcia bola podobná, ako pri iných dodávateľoch do automobiliek. Na začiatku sme znižovali výrobu formou hromadných dovoleniek, zavedením flexikonta, skončením zmlúv s externými pracovníkmi, pracovníkmi v skúšobnej lehote a pripravovali sme aj hromadné prepúšťanie keď sa situácia nebude zlepšovať.

Dokázali ste sa vyrovnať s novou situáciou v obchodno-dodávateľských vzťahoch?
Nastavili sme rôzne úsporne opatrenia, obmedzili sme cestovanie. Komunikáciu sme riešili cez videokonferencie, prešli sme zo štvorzmennej prevádzky na trojzmennú a v kritických mesiacoch sme ďalej odstavovali výrobu podľa objednávok.

 Aké sú vaše predbežné hospodárske výsledky za tento rok?
Vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli, ale aj vďaka chápaniu situácie našimi zamestnancami a ich aktívnej spolupráci, aj na nepopulárnych opatreniach, skončime rok v čiernych číslach, ale ďaleko od pôvodného plánu.

Aké poučenie vám dal tento rok?

Zistili sme, že musíme byť pripravení včas reagovať. To znamená byť flexibilní, pretože objednávky sa menili každý deň. Bez rýchlej reakcie by sme buď zastavovali pas v automobilkách alebo by sme bezúčelne míňali energiu a čas na výrobky na sklad. Zmenili sme preto aj viacero procesov, aby sa rýchlosť rozhodovania a flexibilita výrazne zvýšila a znížili sme náklady.

Pocítili ste podporu štátu?
Áno, niekoľko mesiacov sme dostali podporu, ktorá vyplývala z rozdielu obratu medzi rovnakym mesiacom v minulom roku a tohto roka. Neboli to závratné sumy, ale určite nám padli dobre.

Uviedli ste na trh novinky, inovácie?
Robili sme optimalizácie vo výrobných procesoch. Nemáme vlastný produkt, ktorý by sme núkali na otvorenom trhu. Vyrábame hliníkové dielce pre konkrétne automobilky podľa objednávky. V priemyselnom parku v Kechneci sme vybudovali nový závod Handtmann Kechnec, s. r. o.

Aké máte očakávania máte roku 2021 vo vlastnom podnikaní?
V tomto roku máme pripravený plán, kde počítame s vyšším obratom, ako bude skutočný obrat v roku 2020, ale o niečo nižším ako bol plán na rok 2020.

 

Text: Tibor Šuľa