hz1Firma Jebens, s. r. o. dnes patrí medzi stredne veľké podniky oceliarskeho priemyslu. Na túto úroveň sa postupne vypracovala z oceliarskeho závodu, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1950 v nemeckom Stuttgarte. Ťažisko jej aktivít smeruje do oblastí rezania kyslíkom, spracovania a zhotovovania komponentov pre mnohé odvetvia (napríklad v strojárstve: lisovanie, oceliarstvo, výroba žeriavov).

Program skladových zásob obsahuje široké spektrum stupňov kvality: od jednoduchých stavebných ocelí podľa EN 10025-2, až po veľmi pevné jemnozrnné konštrukčné ocele podľa EN 10025-6; v hrúbkach od 8 do 600 mm, v dĺžkach 15 000 mm. Produktové portfólio zahŕňa aj kusový materiál s hmotnosťou do 56 ton. Súčasťou ponuky firmy je poradenstvo, ktoré poskytuje aj v anglickom jazyku.

Činnosť firmy

Rezanie kyslíkom: . pravouhlé, kruhové, prstencové, kontúrové; . viacero rovín do hrúbky 1 100 mm; . výpalky – viazané na výkresy podľa náčrtu, 3D, kompletné konštrukčné výkresy; . príprava zvarových švov: rovné a kontúrové fazety.

Opracovanie: . normalizácia alebo nízkonapäťové žíhanie v šachtovej peci do 1 000 °C; . pieskovanie: priebežný vrhač, difúzna kabína, mobilné pieskovanie v ľubovoľných rozmeroch; . nátery a lakovanie podľa požiadaviek zákazníka; . mechanické opracovanie: frézovanie, sústruženie a vŕtanie; . vyrovnávanie podľa DIN: rovnací lis, vyrovnávanie plameňom.

Kontrola kvality: . identifikačná kontrola pôvodu a materiálu; . geometrické, funkčné a materiálové skúšky; . ultrazvuková skúška SEL 072/77, EN 10160; . kontroly trhlín alebo lomov; . skúšky pevnosti a tvrdosti; . kontroly rozmerov; . skúšky zvarových švov podľa zadania zákazníka.

Resumé

Jebens – Know how in steel

Jebens GmbH, a 100 % subsidiary of the AG der Dillinger Hüttenwerke GTS, developed during the last 50 years to one of the leading companies for steel plate stockholding and processing. Our business areas cover plate stockholding, machining as well as components. Lots of branches utilize our range of services (e.g. mechanical engineering, press manufacture, steel construction, crane makers).

TEXT/FOTO: Jebens, s. r. o.