Energetika

FUERGY obálkaFUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá, patria smart batériové úložiská brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia FUERGY už úspešne využívajú Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Pohled na FVE na střeše výrobního závodu společnosti Fenix v JeseníkuSpojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Za tímto účelem se společnost Fenix Group od ledna 2023 připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu a investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Dodavatelem kompletního řešení bateriového úložiště pro Energetické centrum Fenix formou dodávky na klíč je společnost AERS, s. r. o., která patří do holdingu Fenix Group.