Fotovoltická elektráreň s výkonom 100 kW na objekte so šikmou strechouEkologické energetické riešenia sú na trhu čoraz žiadanejšie. Kým veterná energetika je v našich končinách stále len v plienkach (hoci prechodom rakúskych hraníc sa hneď dostávame do veterného parku), solárna energetika sa ako vhodná alternatíva presadzuje vo firmách aj v domácnostiach.

Práve fotovoltike sa venuje spoločnosť MES – Modern Energy Solutions, komplexný dodávateľ fotovoltických riešení. O jej zameraní a prínosoch energie zo slnka pre výrobné prevádzky sa zhovárame so spoluzakladateľom spoločnosti Ing. Milošom Kakusom.

Miloš Kakus, zakladateľ MES – Modern Energy Solutions

Prečo ste sa rozhodli založiť spoločnosť MES – Modern Energy Solutions?
Situácia na trhu s energiami spoločne s ekonomickou krízou v roku 2022 nás s kolegom Ing. Jozefom Ďurinom motivovala na založenie spoločnosti MES – Modern Energy Solutions.
Vtedy nastal správny čas spustiť výrobu konštrukcií na fotovoltické systémy, ktoré používame pri našej prioritnej činnosti, ktorou je komplexná dodávka a inštalácia fotovoltických elektrární. V rámci energetickej a finančnej optimalizácií nákladov partnerských spoločností poskytujeme inštaláciu batériových úložísk a kogeneračných jednotiek. Repertoár našich služieb tvorí aj implementácia energetických manažérskych systémov a energetických auditov na mieru.

Celá vaša podnikateľská činnosť sa točí okolo fotovoltiky. Aký je postoj slovenských firiem k tejto problematike? Investujú do nej?
Obnoviteľné zdroje sú rezonujúcou témou a nedávne zvyšovanie nákladov prostredníctvom rastúcej ceny elektriny na trhu s energiami značne ovplyvnilo záujem o fotovoltiku. Sledujeme značný nárast dopytu po fotovoltických elektrárňach a tiež inklinovanie k investíciám do alternatívnych zdrojov energie. Pokiaľ majú spoločnosti dostatočné možnosti – finančné prostriedky a priestor – je namieste záujem o inštalácie v zmysle maximálnej možnej kapacity.
Naše variácie fotovoltických konštrukcií umožňujú uskutočniť inštaláciu na streche, aj na zemi.

Invertor od výrobcu Growatt modelovej rady MAX 100 KTL3 LV. Pri realizácii je možnosť výberu komponentov fotovoltických systémov
Invertor od výrobcu Growatt modelovej rady MAX 100 KTL3 LV. Pri realizácii je možnosť výberu komponentov fotovoltických systémov
aj od iných výrobcov (napr. Sungrow, Huawei, JA Solar, Trinasolar alebo LONGI).

Na trhu sú v ponuke viaceré druhy solárnych systémov. Ako sa odlišuje ponuka jednotlivých dodávateľov fotovoltických technológií?
Pochopiteľne, panely sa líšia technologickou vyspelosťou výkonu na m² a technickým vyhotovením. Slovenský, ale aj zahraničný trh disponuje množstvom značiek na odber, avšak naša overená kvalita, viažuca sa na efektívny pomer ceny a výkonu, a taktiež lehoty dodania pre klienta, spočíva v značkách Ja Solar, Longi, ale aj RECOM, či Munchen Solar. Krajina pôvodu panelu súvisí s jeho cenou, ako aj s dodacou lehotou.
Individuálne požiadavky každého klienta prispôsobíme na základe aktuálnych cien a termínov našich dodávateľov, pričom tovar určený pre zákazníkov vyberáme tak, aby čo najefektívnejšie vyhovel požiadavke týkajúcej sa kvality, výkonu, ceny a termínu dodania. V zásade, náš hlavný dodávateľ invertorov (meničov) – Growatt – vyhráva v pomere: cena / výkon nad konkurenciou, pričom jeho dodacia lehota je vyhovujúcejšia, než pri iných značkách. Pracujeme však aj s produktmi značky Huawei, Sungrow, Fronius, DELTA alebo Victron. Meniče značky Growatt máme skladom v zásobách a lehota ich dodania od subdodávateľa je do jedného týždňa.

Fotovoltika nemôže efektívne fungovať bez batériového úložiska. Aké parametre majú vami ponúkané batériové úložné systémy?
Pre zvýšenie efektivity energetického hospodárenia v podniku doporučujeme využiť batériové úložisko (BESS – Battery Energy Storage System). Batériové moduly sa poskladajú do súvislých rackov, pričom moduly sú prepojené na výkonovej strane, aj na strane BMS. Jednotlivé moduly sú navzájom prepojené a obvykle zapojené do nadradeného BMS controllera. Následne sa racky vyskladajú do celých polí, kde sa pri vonkajšej inštalácii obvykle inštalujú do kontajnerov. Tie obsahujú aj vetranie (vykurovanie a chladenie) pre zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok.
Medzi hlavné funkcie BESS môžeme zaradiť napr.: záloha energie, podporné služby, peak shaving a zvýšenie kvality dodávanej energie. BESS vo výrobných podnikoch aktívne optimalizuje hospodárenie s elektrinou. Spoločnosti ušetria na nákladoch za elektrinu bez zmien výrobných procesov a technológií. Riadiaca jednotka úložiska monitoruje spotrebu elektriny v reálnom čase. Pri vysokej spotrebe vykrýva špičky a pri nízkej dobíja batérie – zo siete alebo z fotovoltických zdrojov. K zamedzeniu prekročenia rezervovanej kapacity tak využívame energiu z batérií nabitých v dobe nízkej spotreby. Takisto vieme BESS efektívne využívať pre distribučnú sústavu (DS) na stabilizáciu napätia, znižovanie zaťaženia transformátorov alebo redukovanie straty pri prenose. V dnešnej dobe pri elektrifikácii vozových parkov firiem a zvýšenom dopyte po elektromobiloch, sa stále častejšie stretávame s využitím BESS pre nabíjacie stanice.

Ako sa dá vypočítať návratnosť investícií do fotovoltiky?
Návratnosť veľkých fotovoltických systémov je veľmi výhodná. Ak napríklad priemyselný podnik postaví vlastný FV zdroj s inštalovanou kapacitou zodpovedajúcou rezervovanej kapacite odberného miesta, investičné náklady môžu dosahovať zhruba 100-tisíc eur na 100 kW. Návratnosť sa v tomto prípade blíži k štyrom rokom pri predpoklade ceny elektriny na úrovni 250 eur/MWh. Návratnosť je stále výhodná aj pri nižšej cene elektriny. Napríklad pri 150 eur/MWh sa investícia vráti za cca šesť rokov. Investíciou do obnoviteľného zdroja elektriny si tak odberateľ môže výrazne pomôcť a znížiť náklady na elektrinu.
Ešte pred niekoľkými rokmi si mohlo fotovoltiku zaobstarať len niekoľko firiem na Slovensku. Dnes si ju môže dovoliť takmer každá, vďaka dostupným cenám fotovoltických panelov a možnosti získať dotáciu. V súčasnosti, keď ceny energií z roka na rok rastú, má myšlienka na vlastnú fotovoltickú elektráreň, ktorá zadarmo vyrobí elektrinu, ešte väčší zmysel. Predtým, ako začnete elektrinu vyrábať, musíte si fotovoltickú elektráreň kúpiť a nainštalovať na strechu výrobnej haly, administratívnej budovy, školy alebo rodinného domu. U nás v MES Modern Energy Solutions vám radi pomôžeme s výberom vhodného riešenia, vypracujeme cenovú ponuku, pomôžeme s vybavením finančného príspevku a fotovoltickú elektráreň vám profesionálne namontujeme na strechu.

Fotovoltická elektráreň s výkonom 05 MW na optimalizáciu energetických nákladov výrobného podniku
Fotovoltická elektráreň s výkonom 0,5 MW na optimalizáciu energetických nákladov výrobného podniku

Dá sa v našich podmienkach dosiahnuť energetická nezávislosť, povedzme aspoň na 70-80 % v priebehu roka?
Účinnosť fotovoltických panelov, a teda celej elektrárne, závisí od rôznych faktorov. Geografická poloha elektrárne výrazne ovplyvňuje efektivitu fungovania panelu a možnosti výroby elektrickej energie zo slnka. Dôležité je o aký typ prevádzky ide. Ak firma robí na tri zmeny, ťažko bude vyrábať elektrinu v noci. Pri takejto energetickej nezávislosti musíme rátať s batériovým úložiskom s dostatočným výkonom a kapacitou.

Keď sa pozriete na mapu, je fotovoltika zeleným riešením pre krajiny typu Slovensko, Česko? Alebo to bez vodnej, veternej, geotermálnej nepôjde? Ako sa líšia podmienky inštalácie v nížinách od horských oblastí?
Fotovoltika nie je liekom na všetky energetické problémy asi žiadnej krajiny. Vhodná kombinácia všetkých využiteľných zdrojov, ktoré krajina umožňuje, je jediným logickým riešením. Pre horské oblasti je logickejšie využitie malých vodných elektrární a v nížinách veterných turbín. Samozrejme, musíme si uvedomiť aj rozdiely v aplikácii daných technológii. Každý typ zelenej energie vyžaduje individuálny prístup s ohľadom na enviromentálne aspekty.
Ak sa FVE umiestňuje na existujúce budovy a stavby, prípadne sa budujú nad spevnenými plochami, vôbec nezasahujú do krajiny a nemenia jej charakter. Samozrejme, finančná náročnosť medzi stavbou fotovoltickej elektrárne a vodnou alebo veternou elektrárňou je neporovnateľná.

Už ste spomenuli, že na „solár“ sa dajú čerpať štátne dotácie. Týka sa to aj firiem?
Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z operačného programu Kvalita životného prostredia k dispozícii 10 miliónov eur.
O nenávratný finančný príspevok mohli požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri. Podniky mohli v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. Žiadosti možno podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 31. január 2023. Ďalej sú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.
Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA zvýšila rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Zároveň SIEA pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

Fotovoltický panel značky JA Solar uchytený na oceľové konštrukcie KOKA vlastnej výroby
Fotovoltický panel značky JA Solar uchytený na oceľové konštrukcie „KOKA“ vlastnej výroby

Konštrukcie na fotovoltické systémy vyrábate vo vlastnej réžii. Sú niečím špecifické a aké výhody vám to prináša?
K výrobe vlastných konštrukcii nás priviedlo niekoľko okolností. Predovšetkým nedostatok konštrukcií na trhu a dĺžka lehoty dodania, ktorá veľmi obmedzovala flexibilitu pri realizácii montáži našich projektov. Ďalším dôvodom na vlastnú výrobu bola konštrukčná a montážna náročnosť existujúcich konštrukcií na trhu. Investovali sme nemálo prostriedkov a času do vývoja vlastného dizajnu konštrukcií. Pritom sme uplatňovali naše dlhoročné skúsenosti v odvetví montáži FVE a vedomosť toho, čo nám „prekáža“ na existujúcich konštrukciách. Po konštrukčnej fáze sme prešli od teórie k praxi a zadali sme výrobu našej konštrukcie externej firme. Po doladení detailov a odskúšaní v praxi sme sa rozhodli investovať do vlastnej výroby. Bolo to predovšetkým preto, že sme boli opäť závislí na dodávkach od externej firmy, čo nás dostávalo do časových problémov.
Pri návrhu vlastnej výroby bolo v hre niekoľko rôznych variantov, ale rozhodli sme sa investovať do poloautomatickej výroby s vysokou produkčnou kapacitou. To nám umožní vyrábať konštrukcie nielen pre seba, ale aj na predaj pre externých záujemcov za výhodné ceny.

Zastavme sa bližšie aj pri kogeneračných jednotkách kombinujúcich výrobu tepla a elektrickej energie. Je to vhodné riešenie pre výrobné haly?
Kogeneračná jednotka je moderný systém, ktorý poskytuje nielen teplo na vykurovanie a na teplú vodu, ale aj elektrický prúd na pokrytie vlastnej potreby. Použité nosiče energie tým zužitkujú hneď dvakrát a dosahujú tak vysokú účinnosť. Čo je veľmi výhodné pre výrobné podniky, ktoré používajú v procese výroby teplú vodu. Ak sa kogeneračná jednotka vhodne skombinuje s FVE, dosiahnuté úspory sú ešte viditeľnejšie.

Invertor od výrobcu Growatt modelovej rady MAX 100 KTL3 LV. Pri realizácii je možnosť výberu komponentov fotovoltických systémov
Využitie obnoviteľných zdrojov implementovaných do inteligentného rodinného domu s nabíjačkou pre elektromobil

Klientom ponúkate aj softvérové riešenie Energy monitoring system. Aké benefity prináša zákazníkom?
Digitalizácia otvára nové možnosti aj v oblasti úspor energií v budovách. S novými technológiami, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie. Medzi hlavné benefity by som zaradil nasledujúce:
- Identifikácia neefektívne prevádzkovaných zariadení;
- Identifikácia neefektívnych zariadení;
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov;
- Identifikácia možností integrácie obnoviteľných zdrojov energie a optimalizácia riadenia energetického hospodárstva podnikov, miest alebo energetických komunít;
- Optimalizácia plánu výroby a prevádzkovanie energeticky náročných zariadení v čase mimo špičky;
- Vyhnutie sa pokutám za prekročenie rezervovanej kapacity;
- Optimalizácia nákladov na el. energiu prevzatím zodpovednosti za odchýlky;
- Identifikácia odberateľov s nepravidelnou spotrebou;
- Hľadanie anomálií pri spotrebe u odberateľov energií;
- Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti vychádza z detekcie zmien oproti „bežnému stavu“.

TEXT Michal Múdrý FOTO archív firmy