FUERGY obálkaFUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá, patria smart batériové úložiská brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia FUERGY už úspešne využívajú Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Spoločnosť, ktorá stojí za inštaláciou vôbec prvého veľkokapacitného smart batériového úložiska na Slovensku, síce pôsobí na trhu iba od roku 2018, no vďaka jej inovatívnemu prístupu k energetickému riadeniu a mimoriadnym výsledkom nedávno získala 16 mil. investíciu, s ktorou plánuje expandovať aj do susedného Česka a Poľska.

Vedenie technologickej spoločnosti FUERGY na čele s CEO Radoslavom Štompfom v strede
Vedenie technologickej spoločnosti FUERGY na čele s CEO Radoslavom Štompfom (v strede)

Energetika a úspory novej generácie
Riešenia FUERGY sú založené na princípe poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Podporné služby nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy s cieľom regulovať prebytky a nedostatky elektrickej energie v sústave a zabezpečovať tak kvalitu dodávky elektriny a stabilitu sústavy. Bežne tieto služby poskytujú prevažne fosílne zdroje, ktoré si s prevádzkovateľom sústavy zazmluvnia svoju disponibilitu a certifikujú sa.
Vďaka technológii od FUERGY a správne načasovanou výrobou a spotrebou energie dokážu rovnakú službu poskytovať aj batériové úložiská, energeticky náročné zariadenia alebo rôzne typy zdrojov energie inštalované priamo u zákazníkov FUERGY. Na rozdiel od tradičných fosílnych poskytovateľov sú však takéto služby lacnejšie, rýchlejšie a hlavne bezemisné. Poskytujú ich vtedy, keď môžu, a netreba, aby boli technológie stále k dispozícii.
Finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb sa delí medzi všetky zúčastnené strany podľa vopred dohodnutých podmienok. Svoj podiel na efekte majú aj majitelia technológií riadených systémom FUERGY, ktorí si ním kompenzujú svoje celkové náklady na elektrickú energiu a dosahujú tak bezkonkurenčné úspory.

Webová aplikácia pre zákazníkov FUERGY s online prehľadom o výrobe a spotrebe energie
Webová aplikácia pre zákazníkov FUERGY s online prehľadom o výrobe a spotrebe energie, ako aj o dosiahnutých úsporách

Automatizované a prediktívne riešenia
Jadrom FUERGY riešení je vlastný softvér, ktorý pracuje s množstvom historických a online dát, monitoruje situáciu v prenosovej sústave a vďaka integrovanej umelej inteligencii dokáže lepšie predvídať, ako sa bude sústava správať.
Zjednodušene povedané, pri prebytku energie v sieti softvér vyšle signál nabíjať batérie, zvýšiť výkon prevádzkovaných zariadení a znížiť výkon zdrojov, zatiaľ čo v čase nedostatku energie v sieti robí presný opak. Fungovanie riešení v plne automatickom režime znamená, že energetickú optimalizáciu, ktorú kedysi zastrešovalo celé energetické oddelenie, dnes zvládne jeden systém, čím sa stáva dostupnou aj pre firmy, ktoré si takéto samostatné oddelenie doteraz dovoliť nemohli.

Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY
Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY

Smart batériové úložisko brAIn – viac než len skladovanie solárnych prebytkov
Treba vyzdvihnúť, že cieľom FUERGY riešení nie je znižovať spotrebu energie u zákazníka ako takú. Prostredníctvom nabíjania a vybíjania smart batériových úložísk brAIn vie softvér efektívne posúvať výrobu a spotrebu energie v čase tak, aby odbremenil elektrickú sieť a zároveň lepšie zhodnocoval lokálne vyrábanú energiu, napríklad z fotovoltiky, ak sa tento zdroj u zákazníka nachádza.
Batériový systém teda nefunguje ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky. Úložisko brAIn sa počas celého dňa priebežne nabíja a vybíja, aktívne pomáha sústave a tým generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Dokáže preto fungovať aj bez kombinácie s fotovoltikou. Pre firmy, ktoré nemajú vhodné podmienky na inštaláciu vlastného zdroja predstavuje nový typ zelenej technológie, s ktorou môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu a zároveň ušetriť na energiách.

Vnútro batériového úložiska brAIn by FUERGY
Vnútro batériového úložiska brAIn by FUERGY

Bezkonkurenčná návratnosť a životnosť batériových úložísk
Veľkokapacitné úložiská brAIn navrhuje FUERGY firemným zákazníkom vždy na mieru, a to podľa diagramu ich výroby a spotreby energie. Tým dosahuje 100-percentné využitie kapacity batérií, oproti bežným približne 60 percentám a až 90-percentné využitie všetkej vyrobenej zelenej energie, ktoré sa pri jednoúčelovej akumulácii solárnych prebytkov častokrát pohybuje iba niekde na úrovni 50 percent.
Maximálne využitie inštalovaných zelených technológií a generovanie finančného efektu z necertifikovaných podporných služieb sa odráža aj na celkovej návratnosti investície. Tá je pri samotných veľkokapacitných úložiskách brAIn na úrovni už od 2,4 roka a pri kombinácii úložiska s fotovoltikou to môže byť už 2,9 roka.
Životnosť batérií použitých v systémoch brAIn deklarovaná výrobcom je pritom až 15 rokov. K dlhej životnosti prispieva aj softvér FUERGY, ktorý riadi úložiská s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu degradáciu kapacity batérií, ktorá je dnes len okolo 1,5 percenta ročne. Vďaka využitiu nehorľavých LiFePO4 batérií môžu ísť úložiská brAIn do exteriéru, ako aj do interiéru budov.

Webová aplikácia pre zákazníkov služby flexibilita brAIn Webová aplikácia pre zákazníkov služby flexibilita brAIn2
Webová aplikácia pre zákazníkov služby flexibilita brAIn

Flexibilita brAIn – regulácia technológií s okamžitými úsporami
Okrem smart úložiska, ktoré pomáha sieti nabíjaním a vybíjaním batérie, majú zákazníci k dispozícii aj čisto softvérové riešenie s názvom flexibilita brAIn. Tá riadi výkon energeticky náročných technológií s potenciálom na reguláciu a akumuláciu v rámci prednastavených limitov a podľa aktuálnej situácie – či je momentálny nedostatok alebo prebytok elektrickej energie v sieti. Flexibilita brAIn tak dáva bežne prevádzkovaným technológiám nový účel využitia, ktorý firmám od prvého momentu generuje extra príjem.
Toto riešenie je inštalované napríklad aj pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne alebo pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová, kde správne načasované vypínanie pece, a tým aj znižovanie odberu v čase nedostatku energie v sústave, šetrí mesačne státisíce eur. A to bez akejkoľvek batérie, iba s čisto softvérovou nadstavbou na riadenie pece, ktorú FUERGY implementovalo za necelé dva týždne.
Okrem pecí a tepelných čerpadiel je služba flexibilita brAIn vhodná aj na chladiče a iné HVAC systémy, kompresory, zásobníky, alebo nádrže.

Úložisko brAIn s kapacitou 864 kWh financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne
Úložisko brAIn s kapacitou 864 kWh financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne – energetické služby pre spoločnosť Audia Plastics v rámci modelu Energia ako služba

Energia ako služba – úložisko bez vstupných nákladov
Práve vďaka dosahovaným finančným a technickým ukazovateľom vie FUERGY ponúknuť úložiská brAIn v rámci modelu Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS) aj firmám, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného úložiska. Úložisko v tomto prípade financuje FUERGY alebo tretia strana.
Celé riešenie sa zákazníkovi inštaluje zadarmo, zatiaľ čo softvér FUERGY ho samostatne riadi a generuje finančný efekt. Podiel z celkového efektu však ide aj samotnému zákazníkovi, keďže práve jeho výroba a spotreba energie poskytuje priestor na energetickú reguláciu. V celom optimalizačnom procese hrá dôležitú úlohu a je za ňu aj patrične odmenený.

TEXT/FOTO FUERGY