Pohled na FVE na střeše výrobního závodu společnosti Fenix v JeseníkuSpojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Za tímto účelem se společnost Fenix Group od ledna 2023 připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu a investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Dodavatelem kompletního řešení bateriového úložiště pro Energetické centrum Fenix formou dodávky na klíč je společnost AERS, s. r. o., která patří do holdingu Fenix Group.

Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, letos v areálu firma dostavěla další velkou fotovoltaickou, větrnou a vodní elektrárnu a rozšířila i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. V závěru roku 2022 tak měla zdejší fotovoltaická elektrárna výkon 0,95 MWp, o dalších cca 100 kW rozšířily výkonové kapacity Energetického centra větrná a malá vodní elektrárna. V Jeseníku současně vyrostlo největší bateriové úložiště v České republice s kapacitou 2,95 MWh a výkonem 4x360 kW (1 440 kW). Úložiště slouží výrobnímu závodu pro snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Pomáhá také při řízení a kompenzaci kvality sítě a při maximalizaci využití energie z fotovoltaiky. Aktivní využití spotového trhu, které díky fotovoltaice a systémovému plug and play kontejnerovému řešení bateriového úložiště a odpovídajícímu BMS (Battery Managament Systém), dodanému na klíč firmou AERS, jí umožní výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Součástí Energetického centra Fenix jsou i kontejnerová bateriová úložiště společnosti AERSjpg
Součástí Energetického centra Fenix jsou i kontejnerová bateriová úložiště společnosti AERS.

Cyril Svozil k Energetickému centru Fenix říká: „Do určité míry je to vynucený projekt, protože už na podzim 2021 jsme viděli, že situace s cenami elektrické energie se začala dramatizovat. Bylo zřejmé, že pokud si nebudeme schopni zajistit dostatek dosažitelné elektrické energie za nízké ceny, tak nemáme šanci výrobu udržet nejen na Jesenicku, ale vůbec v České republice. Dokonce si troufnu tvrdit, že ani v celé Evropě. A protože se nechceme stěhovat, investovali jsme přibližně 80 milionů korun. Vše už je vlastně dokončeno, v prosinci 2022 byl zpuštěn zkušební režim. Od 1. ledna 2023 nám skončila fixace cen elektrické energie a přešli jsme na spotový trh, který jsme měli možnost odzkoušet na několika předchozích projektech. Zjistili jsme, že tímto způsobem jsme schopni si zajistit velmi výhodné ceny energie, sice ne na předkrizové cenové hladině, ale na snesitelné úrovní s cenami o cca 30-40 % vyššími. Při roční spotřebě závodu 2,8 GWh si cca 40 % energie vyrobíme sami, dalším zdrojem nákladových úspor bude velké bateriové úložiště, které bude schopno aktivně využívat dynamiku spotového trhu.

Špičkovací stanici lze umístit jak in house tedy do technických místností firmy tak ve verzi
Špičkovací stanici lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru.

Ředitel společnosti AERS Cyril Svozil jr. k projektu dodává: „Podobné řešení chceme nabízet i dalším firmám a institucím. Bateriové stanice podobného výkonu umíme vyrobit a kompletně náš je i celkový systém kontejnerů s bateriemi a Battery Management Systemem. V praxi už spolehlivě několik let funguje řada našich průmyslových bateriových center, ostatně jedno z prvních bylo tady v Jeseníku. Výstavba a provoz Energetického centra Fenix je výjimečná nejen rozsahem a velikostí, ale i napojením na spotový trh. Až si v praxi ověříme, že vše dokonale funguje, nabídneme samozřejmě podobné celky i dalším firmám.“

Jak je na tom sálavé vytápění v průmyslových provozech?
Součástí holdingu Fenix Group je i výrobní závod v Jeseníku. V jeho prostorách se v období let 2020 a 2021 hodnotilo elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u reálných výrobních a skladových provozů. Cílem studie bylo prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.

Vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN S jsou určeny především pro vytápění průmyslových skladových a zemědělských hal své uplatnění však naleznou v jakémkoliv objektu o světlé výšce od 35 m do 10 mjpg
Vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN S+ jsou určeny především pro vytápění průmyslových, skladových a zemědělských hal, své uplatnění však naleznou v jakémkoliv objektu o světlé výšce od 3,5 m do 10 m.

Sálavé vytápění je vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami
Současně zejména výrobní provozy obvykle nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny, přirozeně se tak nabízí myšlenka spojit výhody sálavého vytápění s výhodnější cenou elektřiny. Společnost Fenix se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely Ecosun S+, určené právě pro tento typ staveb.

Topným prvkem panelu Ecosun S je hliníková topná lamela
Topným prvkem panelu Ecosun S+ je hliníková topná lamela, opatřená speciální elektrochemickou povrchovou úpravou Silicating.

Jaké jsou provozní náklady?
Protože společnost Fenix využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (horské podnebí), vznikla následující studie. Jejím cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění. Posuzovaným obdobím byla topná sezona 1. 9. 2020 – 31. 5. 2021. Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování zdejší SAS (špičkovací akumulační stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období byla 4,7°C (kontinuální měření teplot na budově Obchodního centra FENIX). Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen energií, nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.
Celková spotřeba energie na vytápění areálu FENIX je výsledkem součtu několika samostatných budov (provozů), které mají různé světlé výšky, část objektů je rekonstruovaných, část nových, v některých provozech jsou technologie přinášející významné tepelné zisky (viz detaily provozů). V průměru bude většina průmyslových provozů v podobném nebo i lepším standardu a získaná data je proto možné považovat za reprezentativní.

Celkova spotreba
Tabulka celkové spotřeby elektrické energie v provozech závodu Fenix

Získaná data je nutné vnímat jako orientační hodnoty
Každý průmyslový provoz či výrobní areál je individuální, nejen z pohledu tepelně-technických vlastností objektů, ale i charakterem provozu, rozsahem tepelných zisků z technologií a v neposlední řadě i klimatickou lokalitou, kde se objekt nachází. Nicméně nabízí alespoň základní přehled, jaké provozní náklady mohou být se sálavým vytápěním dosahovány.

Více informací o novém Energetickém centru Fenix a o sálavých panelech Ecosun S+ najdete na www.fenixgroup.cz.

TEXT/FOTO Petr Lustig