Elektrotechnický priemysel

Menič MEAN WELL novej série NTS zo strany AC výstupuV praxi sa často stretávame s požiadavkou napájania zariadení automatizácie napätím 230 VAC s galvanickým oddelením od energetickej siete pri dodržaní prísnych bezpečnostných noriem. Často je potrebné súčasne zabezpečiť aj požiadavku zálohovania z rôznych napájacích napätí 12, 24 a 48 V.

tmePoistky sú základné súčiastky v každej elektroinštalácii. Umožňujú účinnú ochranu prijímačov a elektrických obvodov pred skratom, nadprúdom, preťažením. Zistite, ako skontrolovať či je poistka prepálená a čo treba v takej situácii robiť.

Energetika čerV Česku stále přes 300 tisíc domácností využívá uhlí pro lokální vytápění. Čtyři z deseti českých domácností jsou pak vytápěny ze systému zásobování teplem, přičemž 60 % tepla je vyrobeno na bázi uhlí.

Napájací zdroj MEAN WELL série PWMV súčasnosti sú veľmi obľúbené na reklamné podsvietenie, podsvietenie schodiska alebo iné dekoratívne účely LED pásy s čipmi zapojenými pre napájanie napätím. Vzápätí sa požaduje využitie všetkých ostatných možností, ktoré LED osvetlenie poskytuje – stmievanie, inteligentné riadenie, zmena teploty svetla a podobne.

IPCEIO zaradenie medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky sa bude uchádzať päť slovenských projektov, ktoré podľa výsledkov posudzovania v rámci národného výberu splnili kritériá. Konečné rozhodnutie vydá Európska komisia. Do tohtoročnej výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou bolo prihlásených celkom deväť žiadostí.

obr1V praxi sa často stretávame s požiadavkou stabilizovaného napájania zariadení automatizácie pri splnení nielen technických, ale aj bezpečnostných noriem. Pritom sa často stretávame s požiadavkou použitia rôznych napájacích napätí 12, 24 a 48 V DC v jednom zálohovanom systéme.