Elektrotechnický priemysel

Obr Napájací zdroj MEAN WELLV súčasnosti je v priemyselnej praxi veľmi častý prípad väčšej vzdialenosti medzi napájaným monitorovaným zariadením a napájacím zdrojom, a pritom je často jediná možnosť použiť existujúcu elektrickú inštaláciu. V týchto prípadoch je nutné zohľadniť veľmi dôležitý parameter úbytku napätia na vedení. Z dôvodu strát na prívodných vodičoch má každý priemyselný zdroj MEAN WELL jednak užívateľsky prístupný ovládací prvok na jednorazové nastavenie výstupných parametrov a jednak špeciálny vstup na dynamickú kompenzáciu úbytkov v závislosti od veľkosti odoberaného prúdu a teploty.

gigabatery

Výstavba a provoz plánované továrny na bateriové články přinese Česku miliardy korun na hrubém domácím produktu (HDP) a tisíce nových pracovních míst. Projekt takzvané gigafactory může pozitivně ovlivnit tuzemskou ekonomiku a podpořit proměnu tradičních uhelných regionů, vyplývá ze studie poradenské společnosti Deloitte, která byla zpracovaná pro Svaz moderní energetiky. Autoři ji představili na tiskové konferenci. Odborníci, které ČTK oslovila, záměr stavby gigafactory v Česku vesměs vítají. Podotýkají ale, že je nutné, aby vznikl celý řetězec od těžby surovin a jejich zpracování až po recyklaci, nikoliv pouze továrna takzvaně na zelené louce.

Obr 3 Nabíjačka MEAN WELL série NPB 120V súčasnosti sa na trhu objavujú stále častejšie akumulátory, ktoré aj napriek podobnej technológii výroby sa odlišujú rýchlosťou nabíjania, a teda schopnosťou absorbovať dodávanú energiu. Za účelom dosiahnutia čo najšetrnejšieho nabíjania a dosiahnutia vysokej životnosti akumulátorov v počte cyklov svetový výrobca napájacích zdrojov MEAN WELL uvádza na trh novú sériu nabíjačiek NPB-120, NPB-240 až NPB-360, ktoré sú predprogramované pre rôzne typy olovených akumulátorov so zaliatym separátorom, gelovým elektrolytom aj separátorom so sklenými vláknami. Nabíjačky sú vhodné aj pre Li-ion batérie.

Obr. 1 Pracovný bod napájacieho zdroja MEAN WELL série HLG 600HSvetový výrobca napájacích zdrojov MEAN WELL má vo svojom výrobnom programe napájacie zdroje v vysokým krytím pre výkony do 600 W, ktoré sú určené napríklad na napájanie svietidiel v externých podmienkach bez možnosti použitia núteného chladenia z dôvodu hlučnosti, alebo prašnosti prostredia. Tieto zdroje je možné použiť vzhľadom na svoju odolnosť aj na iné účely ako sú primárne určené.

Obr. 1 Tvorba virtuálního dvojčeteSpolečnost Rittal je dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru naší sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Obr. 1 Open Frame zdroj MEAN WELL série NIDPri vývoji nových zariadení je jednou z požiadaviek spoľahlivej funkčnosti aj kvalitný napájací zdroj. S výhodou môže projektant – elektrotechnik použiť hotový modul MEAN WELL v podobe Open Frame zdroja, ktorý možno použiť v podobe dosky plošných spojov ako komponent väčšieho celku.