Elektrotechnický priemysel

Aktor MEAN WELL KAA 4R4V 10Často sa v praxi stretávame s potrebou riadenia osvetlenia, okien, žalúzií, ventilácie a podobne aj vo veľkých rozsiahlych priestoroch. Ak použijeme KNX riadenie určené pre inteligentné inštalácie v minimálnej konfigurácii realizované komponentmi od firmy MEAN WELL, dostaneme jednoduché a prekvapujúco lacné riešenie.

UT312Predstavujeme niekoľko populárnych modelov vibrometrov od spoločnosti TME. O tom ako si vybrať správny typ vibrometru pre špefické použitie sme písali v článku vibrometre – prístroje na meranie vibrácií.

Vibrometer Fluke FLK 810 FXPrevencia porúch pred ich výskytom je veľmi významným faktorom ovplyvňujúcim náklady a čas výmeny a údržby strojov alebo ich častí. Je oveľa jednoduchšie plánovať také činnosti, ako reagovať na náhle poruchy. Užitočným zariadením, ktoré umožňuje podrobné merania na uľahčenie diagnostiky a zistenie stavu opotrebenia komponentov, je vibrometer.

Zdroj Mean Well HBG 100Mean Well je svetový výrobca napájacích zdrojov a výnimkou nie sú ani zdroje so špecifickým určením v priemysle – napájače výkonných LED svietidiel určených na osvetlenie výrobných hál. K dispozícií sú zdroje s výkonmi 100 až 240 W s výstupným napätím podľa typu 24 V, 36 V, 48 V a 60 V. Zo základných vlastností, ktoré zdroje Mean Well majú a ktorými sa odlišujú od iných výrobcov, treba vyzdvihnúť vysokú spoľahlivosť a prísne dodržiavanie bezpečnostných noriem EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3 a EN61547 Class A pre svietidlá.

Modul AM40W 80024S NZ STV posledných rokoch môžeme pozorovať rastúci záujem o „zelenú energiu“. Ako huby po daždi sa množia početné aplikácie umožňujúce získavať energiu z voľne dostupných zdrojov, spomedzi ktorých sa najväčšej popularite tešia fotovoltické inštalácie. Ich ceny natoľko zľudoveli, že si ich ľudia inštalujú aj v záhradkách. Pri montáži tohto typu treba zohľadniť špecifikum zdroja energie, ktorým je fotovoltický panel alebo veterný mlyn. A tiež treba mať na zreteli výzvy, ktoré stoja pred tvorcami zariadení napájaných zo zdrojov tohto typu.

Obr 1 Zariadenie MEAN WELL DR UPSMEANWELL, jeden z najväčších svetových výrobcov napájacích zdrojov, ponúka riešenie na zálohovanie napájania riadiacich technológií v priemysle, u ktorých výpadok napájania musí byť takmer vylúčený.