Elektrotechnický priemysel

Modul AM40W 80024S NZ STV posledných rokoch môžeme pozorovať rastúci záujem o „zelenú energiu“. Ako huby po daždi sa množia početné aplikácie umožňujúce získavať energiu z voľne dostupných zdrojov, spomedzi ktorých sa najväčšej popularite tešia fotovoltické inštalácie. Ich ceny natoľko zľudoveli, že si ich ľudia inštalujú aj v záhradkách. Pri montáži tohto typu treba zohľadniť špecifikum zdroja energie, ktorým je fotovoltický panel alebo veterný mlyn. A tiež treba mať na zreteli výzvy, ktoré stoja pred tvorcami zariadení napájaných zo zdrojov tohto typu.

Obr 1 Zariadenie MEAN WELL DR UPSMEANWELL, jeden z najväčších svetových výrobcov napájacích zdrojov, ponúka riešenie na zálohovanie napájania riadiacich technológií v priemysle, u ktorých výpadok napájania musí byť takmer vylúčený.

MEAN WELL DDRHV súčasnosti je stále častejšia požiadavka napájať elektronické priemyselné zariadenia v nedostupných priestoroch kde nie je dostupná verejná energetická sieť alebo je potrebné samostatné napájanie pre bezpečnosť osôb a zariadení.

titMExistujú elektronické komponenty, ktoré sú známe dokonca aj „nezasväteným“ zákazníkom, nehovoriac o inžinieroch alebo technikoch elektroniky. Tieto prvky sú bežné a prestávame im venovať pozornosť, aj keď nám nikdy neprišlo na um zisťovať, kto je ich výrobcom. Dobrým príkladom sú napájacie konektory XT30, XT60 alebo XT90 (zástrčky a zásuvky) známe z rôznych zariadení. Dokážete uviesť ich výrobcu?

titMV rôznych aplikáciách priemyselnej automatizácie sa najbežnejšie používajú dva typy senzorov: fotoelektrické a indukčné (približovacie). Oba typy majú svoje výhody a nevýhody, ktoré určujú ich použitie. Napríklad, ak induktívny senzor dokáže detegovať kovové objekty skryté za nepriehľadnou nekovovou prekážkou, potom táto možnosť nie je k dispozícii pre fotoelektrický senzor, ktorý musí „vidieť“ objekt v určitom svetelnom rozsahu.

titMPraktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů – to je téma, které se během veletrhu AMPER 2020 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představí, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat.