titSonaca Group je přední světový výrobce, který vyrábí sofistikované mechanické části letecké konstrukce, jako jsou křídla a jejich pohyblivé části. Belgická společnost je klíčovým světovým dodavatelem v oblasti vojenského, strojírenského a leteckého průmyslu.


Více než 2 300 zaměstnanců pracuje pro skupinu Sonaca Group v šesti zemích: Belgii, Rumunsku, Číně, Brazílii a Spojených státech. V belgickém Charleroi sídlí měrová laboratoř se zaměřením na 3D měření složitých opracovaných součástí. Na 3D měření se v laboratoři specializuje 10 techniků metrologie.

* * * * *
Zkrácení doby kontrolního cyklu na 1/3 na plně automatizovaném 3D měřícím CMM systému s použitím softwarů Metrolog X4 a Silma X4.
* * * * *

Metrologická laboratoř skupiny Sonaca Group v belgickém Charleroi slouží k provádění selektivního měření pomocí konvenčního souřadnicového měřicího stroje (CMM) s kontaktními snímači na více než 62 000 součástkách za rok.
Doba kontroly trvala asi 15 minut na jeden díl s částečným vyhodnocením a produktivitou asi 260 dílů denně. V roce 2017 začal závod Charleroi pracovat na novém projektu: výroba opracovaných dílů křídla pro mezinárodní výrobce jako Airbus, Bombardier a Embraer. Potřebovali měřit nové součástky, aby nastavili a ověřili novou výrobní linku a současně měřit součástky z pokračující výroby. Proto museli zásadně zkrátit čas na jednotlivá měření a dosáhnout 100 % měření dílů.
Ke zvýšení efektivity procesu měření společnost Sonaca Group zvolila systém, který je schopen měřit osm různých částí, instalovaných na měřicím stroji na dvou rychloupínacích paletách.
Pro automatizaci procesu potřeboval systém rozpoznat čárové kódy součástek a automaticky načíst odpovídající předem vytvořené dílčí měřicí programy.

obr1

Výzvy 3D měření:
• Provést kompletní měření geometrie a tvaru součástky v 5 minutách;
• Vyhodnotit výsledky s tolerancí do 15 mikrometrů;
• Připravit jednoduchý program tak, aby i ne zcela kvalifikovaná obsluha mohla spustit měření;
• Připojit měřící zařízení k systému SAP společnosti Sonaca Group a automaticky načíst odkazy na součástky a měřicí programy.

Metrologic Group pomohl společnosti Sonaca Group při výběru nejvhodnějšího a nejúčinnějšího měřicího zařízení a softwaru a na místě představil kompletní řešení pro ověření procesu měření a celkové účinnosti navrhovaného řešení.

Offline programovaní pro online efektivitu
Sonaca Group hledala řešení pro měřící zařízení na nepřetržitý provoz.
Firma vybrala software Silma X4 k offline programování a optimalizaci drah měření a tím i uvolnění pracovního času stroje.
V softwaru Silma X4 se vytvoří bezpečné měřící programy připravené pro online 3D měření se softwarem Metrolog X4. Souřadnicový měřící stroj je spojen se systémem SAP. „S takto připraveným programem musí operátoři pouze naskenovat čárový kód, nahrát a automaticky spustit připravený měřící program,“ říká Amaury Dupont, 3D programátor v Sonaca Group v Charleroi.

* * * * *
Kompletní čas měření: Z 15 minut na 4 minuty 30 sekund!
* * * * *

Lepší a rychlejší výsledky měření
Díky automatizovanému měřicímu procesu se společnosti Sonaca podařilo zlepšit efektivnost 3D měření a zároveň mít velmi jednoduché a uživatelsky příjemné rozhraní softwaru Metrolog X4, umožňující kterémukoliv operátorovi spustit stroj. Přesto jsme „desetkrát zlepšili přesnost, je to neuvěřitelný výsledek,“ říká Nicolas Simon, manažer kvality CDC Machining v Sonaca Group v Charleroi. „Z pohledu kvality a spolehlivosti jsme mnohem efektivnější než dříve.“

Vytvoření automatického cyklu
Řešení společnosti Sonaca Group umožňuje výrobním týmům, aby prováděli kontrolu kvality sami, a tak zaváděli případná nápravná opatření přímo do výrobní linky. „Pro nás to byla klíčová otázka,“ říká Nicolas Simon. „Tímto novým zařízením jsme nastavili automatický systém detekce odchylek. Můžeme rychle odstranit odchylky bez ztráty času při analýze protokolů. Náš kontrolní cyklus se výrazně zkrátil a celková kvalita se zlepšila.“

obr3

Požadavek společnosti Sonaca Group
• Výrazně snížit čas kontroly;
• Představit možnost optického měření skenerem;
• Vyhodnocovat tloušťku materiálu;
• Nastavit automatizaci měření, které technici snadno spustí.

Doporučení od Metrologic Group
• Silma X4 virtuální 3D měření, simulování a programování;
• Metrolog X4 online 3D měřící software: vyhodnocení mraku bodů, pokročilé GD&T a MTI automatizační modul;
• Řízení ME 5011 DCC připravené pro více snímačů.

Benefity navrženého řešení
• Doba kontroly dílů klesla na 1/3, přesnost měření vzrostla 10 x;
• Kompletní integrace kontrolních programů a výsledků analýzy ve výrobním procesu se systémem řízení výroby a systémem SAP;
• Ověřený měřící proces připraven na provoz 24/7.

Řešení aplikované u společnosti Sonaca Group
• Software: Metrolog X4 a Silma X4; Hardware: velmi přesný Nikon Altera s optickým skenerem LC60DX Nikon a kontinuální snímací hlavicí SP25 Renishaw
• CMM řízení Metrologic ME 5011 DCC;
• Školení: CMM a skenovací zařízení; analýza mraku bodů; simulační a vyhodnocovací program;
• Metrologic Services: CMM maintenance a kalibrační servis.

TEXT/FOTO: Metrologic Group PREKLAD: ALWAID s. r. o.
ALWAID, s. r. o., je výhradní zástupce společnosti Metrologic Group pro Českou republiku a Slovensko, dodavatelem softwarů Metrolog X4 a Silma X4 a hardware pro souřadnicové měřící stroje.