zesVzájomná spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré im môže priniesť, bolo nosnou témou Elektrotechnickej konferencie ELKON 2018, ktorú v týchto dňoch zorganizoval vo Vígľaši v okrese Detva Zväz elektrotechnického priemyslu (ZEP) SR.


Zväz počas konferencie predstavil a uviedol do prevádzky svoj najnovší projekt – webový portál spolupracuj.me, ktorý je jeho odpoveďou na to, ako by dnes mali vyzerať služby pre jeho členov. "Portál je však otvorený a voľne prístupný pre všetkých," uviedla pre TASR hovorkyňa zväzu Sylvia Šeptáková.
Portál spolupracuj.me slúži na hľadanie kooperačných prienikov. Ide o jednoduchý, ale komplexný nástroj na podporu podnikania. Firmy tam môžu nájsť nového obchodného partnera, vyriešiť praktický problém, napríklad s dodávkami materiálu, či nadviazať spoluprácu s konkrétnou univerzitou, ktorá má riešenie pre ich problém.
Súčasťou programu konferencie boli aj interaktívne prednášky a workshopy. „Tematicky nadviazali na samotný portál. Podnikatelia diskutovali o ďalších možnostiach spolupráce, ktoré si môžu navzájom poskytnúť na zvýšenie efektivity práce v priemyselných podnikoch,“ doplnil generálny sekretár ZEP SR Andrej Lasz.
Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z radov podnikateľov či akademickej obce.
Prvý ročník konferencie zorganizoval ZEP SR v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vzniku. Bol venovaný najpálčivejším témam elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou posledného ročníka bola SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR.
ZEP SR je vo svojom rezorte najväčšou reprezentatívnou a zamestnávateľskou organizáciou. V súčasnosti združuje takmer 100 spoločností s elektrotechnickým alebo príbuzným zameraním. Najdôležitejším poslaním zväzu je obhajovanie záujmov svojich členov. ZEP SR je členom Asociácie priemyselných zväzov – vyššou zamestnávateľskou organizáciou, ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR.
Podľa zástupcov zväzu jedným z najväčších problémov (nielen) elektrotechnických spoločností, zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nedostatok absolventov technických odborov. Zväz preto intenzívne podporuje prepojenie škôl s praxou. Výrazná časť študentov, ktorá sa doposiaľ zapojila do Systému duálneho vzdelávania, získava praktické skúsenosti priamo v jeho členských firmách.

Zdroj: TASR