2000Meracie prístroje sú zariadenia, ktoré sa môžu hodiť tak v údržbárskej dielni veľkého moderného závodu, ako aj v garáži nedeľného domáceho majstra. Ako už názov napovedá, meracie prístroje sa používajú na testovanie charakteristických hodnôt elektrických zariadení a inštalácií, hoci sa môžu používať aj na meranie environmentálnych podmienok. Výrazne uľahčia zistenie poruchy na nefunkčnom zariadení alebo kontrolu správnej činnosti práve pripraveného obvodu.

Pri hľadaní vhodnej triedy meracích prístrojov stojí za to zaujímať sa o ponuku spoločnosti WIHA. Prístroje tohto nemeckého výrobcu sú známe po celom svete predovšetkým svojou vynikajúcou kvalitou, presnosťou a spoľahlivosťou. Potvrdzuje to množstvo ocenení, ktoré spoločnosť každoročne získava okrem iného za inovácie, dizajn a prístup k zákazníkom. Sortiment bol teraz rozšírený o meracie prístroje.

Bezkontaktné skúšačky napätia a indikátory napätia Wiha

WIHA.44309
V ponuke WIHA sú dostupné tri skúšačky napätia líšiace sa cenou a možnosťami.

Bezkontaktná skúšačka napätia je takmer povinnou výbavou každého elektrikára. Pomocou nej ľahko a jednoducho zistíte, či je obvod pod napätím. Merania vykonané pomocou tohto typu prístroja sú mimoriadne bezpečné, keďže dokáže detegovať napätie na diaľku, nie je potrebné dotýkať sa potenciálne nebezpečnej oblasti.
V sortimente WIHA sú tri indikátory napätia, ktoré sa líšia cenou a možnosťami. Najjednoduchšie zariadenie je vybavené jednou LED diódou, ktorá informuje používateľa o detekcii napätia v rozsahu 90 V AC až 1 000 V AC. Ďalšie dve zariadenia informujú používateľa o detekcii potenciálu na stupnici LED a indikáciu vždy sprevádza akustický signál. Indikátory vyššej triedy sú navyše vybavené svietidlom. Za zmienku stojí aj to, že rozsah meraného napätia je väčší ako v prípade základného vyhotovenia a je od 12 V AC do 1 000 V AC. Jediným rozdielom medzi indikátorom strednej a najvyššej triedy je certifikácia ATEX. Vďaka nej vieme, že najvyšší model môžeme používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Dvojpólové merače napätia (elektrické skúšačky)

WIHA.45216
Skúšačka umožňuje skontrolovať priechodnosť obvodu od 0Ω do 500k

Ďalším užitočným zariadením v dielni môže byť dvojbodový merač napätia. Je obzvlášť užitočný pri meraniach elektrických inštalácií a rozvodných skríň.
Každé z troch dostupných zariadení dokáže merať striedavé napätie od 12 do 1000 V a jednosmerné napätie od 12 do 1500 V v súlade s normami DIN EN 612433 a VDE 0682-401, ako aj testovať priechodnosť obvodu od 0 Ω do 500 kΩ. Najväčšie rozdiely sú medzi zariadením strednej a najvyššej triedy. Stredný prístroj je určený na testovanie fotovoltických inštalácií a umožňuje bezkontaktné meranie napätia, meranie frekvencie (od 1 Hz do 950 Hz) a meranie odporu (od 0Ω do 1999Ω). Prístroj najvyššej triedy je určený pre odvetvie elektromobility a umožňuje meranie frekvencie v rozsahu od 40 Hz do 400 Hz.

Digitálny multimeter

WIHA.45218
WIHA.45218 umožňuje merať napätie v rozsahu od 0V do 600V

Digitálne multimetre sú jedným z najbežnejších typov meracích prístrojov. Za svoju popularitu vďačia množstvu možných meraní a jednoduchému používaniu.
V tejto kategórii prístrojov pripravil nemecký výrobca dva meracie prístroje, ktoré sa líšia v určitých detailoch. Jednoduchší z nich, WIHA.45218 umožňuje meranie spojitosti obvodu <30Ω, meranie odporu do 40MΩ, meranie napätia od 0V do 600V (DC aj AC), meranie prúdu od 40mA do 10A AC/DC a meranie frekvencie do 5MHz. Prístroj má aj funkciu HOLD a automatické nastavenie meracieho rozsahu.
Druhý typ multimetra – WIHA.45215, je o niečo zložitejší prístroj a umožňuje meranie spojitosti obvodu <30Ω, odporu do 200MΩ, napätia od 0V do 1000V AC/DC, prúdu od 40mA do 10A AC/DC a frekvencie do 60MHz. Okrem toho je zariadenie vybavené funkciami TrueRMS, HOLD, Min/Max. Za zmienku stojí aj možnosť bezkontaktného merania napätia a možnosť manuálneho alebo automatického nastavenia rozsahov multimetra.

Kliešťový merač Wiha

WIHA.45219
Kliešťový merač Wiha dokáže merať prúdy do maximálnej hodnoty 400 A AC/DC

Kliešťové meracie prístroje sú užitočné najmä na bezkontaktné meranie prúdu; testovaný vodič stačí umiestniť medzi čeľuste prístroja a ten zobrazí hodnotu prechádzajúceho prúdu. Vďaka tejto funkcii sa kliešťové meracie prístroje stali medzi elektrikármi dosť populárne.
WIHA má vo svojej ponuke profesionálny kliešťový merač WIHA.45219. Je schopný merať spojitosť obvodu <30Ω, napätie od 0V do 1000V AC a 0V do 1500V DC, prúd do max. 400A AC/DC, frekvenciu do 5MHz a odpor do 40MΩ. Merač je tiež vybavený funkciami TrueRMS, HOLD a Min/Max/Avg. Za zmienku stojí, že prístroj je navyše vybavený svietidlom a možno ho použiť pre fotovoltické inštalácie a v odvetví elektromobility.

Skúšačka sieťových zásuviek

WIHA.45220
Skúšačka umožňuje jednoduché a rýchle meranie stavu elektrickej zásuvky.

Zaujímavým prístrojom značky Wiha je skúšačka sieťových zásuviek 45220. Tento tester umožňuje jednoduché a bezpečné testovanie rôznych typov sieťových zásuviek. Predný panel je vybavený tromi LED diódami, ktoré sa rozsvietia v príslušnej konfigurácii v závislosti od stavu zásuvky. Tester dokáže okrem iného zistiť reverzné zapojenie L/N, chýbajúcu fázu alebo nedostatočné uzemnenie. Tento typ zariadenia môže byť mimoriadne užitočný pri práci elektrikára.

Indikátor smeru točivého poľa (Tester sledu fáz)

WIHA.45221
Ideálne riešenie pre úseky prevádzky a údržby

V trojfázových motoroch je postupnosť zapojenia fáz mimoriadne dôležitá. Chyba v tejto oblasti môže viesť dokonca k poškodeniu motora a spôsobiť neželané výpadky linky. Zariadenie, ktoré uľahčuje kontrolu správneho zapojenia trojfázového motora, je tester sledu fáz. Po pripojení bude prístroj vďaka zabudovaným LED indikovať smer otáčania a v prípade nesprávneho pripojenia bude informovať používateľa o chybe. Tento typ indikátora otočného poľa by mal byť nevyhnutnou súčasťou prevádzkových a údržbárskych služieb.

Skúšačka priechodnosti

WIHA.45222
Výsledok merania signalizuje LED dióda a zvukový signál

Pri budovaní rôznych typov elektroinštalácií môže aj ten najlepší odborník urobiť chybu. Pri jej lokalizácii môže byť užitočný tester kontinuity vodičov skúšačka priechodnosti vedenia. Prístroj je určený pre profesionálov a umožňuje meranie v dvoch rozsahoch (do 10Ω a do 500Ω). Test je v súlade s meracou normou CAT II 400V. Priechodnosť obvodu je signalizovaná LED diódou na prístroji, ako aj hlasným akustickým signálom. Ako uvádza výrobca, bude ho počuť v inej miestnosti a dokonca aj na inom poschodí.

Text/Foto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.