Murrelektronik Emparro20 ProSpoločnosť Murrelektronik predstavuje spínací sieťový zdroj Emparro20-Pro s triedou ochrany IP20 a voliteľným rozhraním IO-Link.

Sieťový zdroj Emparro20-Pro vyvinutý spoločnosťou Murrelektronik možno vybaviť adaptérom IO-Link, ktorý je dostupný samostatne. IO-Link umožňuje používateľom diaľkový prístup, napríklad nastavenie počiatočného napätia, diagnostiku sieťového zdroja a zaistenie prvkov obsluhy s cieľom zabrániť neúmyselnej zmene nastavenia počiatočného napätia.

S rozmermi 50 x 123 x 138 mm je Emparro20-Pro o viac ako 40 percent užší a zároveň celkovo podstatne menší a priestorovo úspornejší ako predchádzajúci model. Na montáž spínacieho sieťového zdroja na montážnu lištu nie sú potrebné žiadne nástroje. Zjednodušuje to inštaláciu u zákazníka, šetrí čas a náklady. Jednou z možností je aj montáž zaskrutkovaním.

V paralelnom režime možno prevádzkovať viacero prístrojov súčasne. Zatiaľ čo si používatelia v minulosti museli napätie vyladiť potenciometrom, v prípade výrobku Emparro20-Pro ho môžu nastaviť tlačidlami. Počiatočné napätie (output) sa dá nastaviť tlačidlami + a – v rozmedzí od 22 VDC do 28 VDC. Pomocou rozhrania IO-Link alebo kombinácie tlačidiel na prístroji je možné uzamknúť klávesy. Tým za zabráni neúmyselnej zmene počiatočného napätia.

Nižšie náklady pri vyššej životnosti
Zdroj Emparro20-Pro má stupeň účinnosti viac ako 95 percent. Tento vysoký stupeň účinnosti znižuje prevádzkové náklady na minimum. Okrem toho sa rozvodné skrine vďaka nízkemu odpadovému teplu menej zahrievajú, čím sa dá klimatizácia v rozvodnej skrini čiastočne redukovať. Emparro20-Pro teda ponúka množstvo potenciálnych úspor. Zvyšuje sa životnosť a stúpa spoľahlivosť. Vďaka prepäťovej ochrane kategórie III je Emparro20-Pro odolné proti prepätiam.

Vďaka preventívnej diagnostike získajú používatelia kedykoľvek prehľad o životnosti výrobku Emparro20-Pro. Táto funkcia udáva, kedy sa spínací sieťový zdroj blíži ku koncu svojho životného cyklu. Okrem toho mapuje rozličné parametre: teplotu vnútri sieťového zdroja, procesy zapínania, ako aj permanentné preťaženie vyššie ako 120 percent. Dosiahnutie štatisticky vypočítanej životnosti signalizuje bezpotenciálový kontakt. Sieťový zdroj funguje bez obmedzení ďalej, riziko výpadku sa však zvyšuje. Zákazníci by to potom mali vziať do úvahy pri servise. Môžu tým zabrániť prestojom, ako aj zvýšiť dostupnosť strojov a produktivitu.

Vďaka funkcii Power Boost dodáva Emparro20-Pro za päť sekúnd o 150 percent viac energie (30 A pri 20-ampérovom sieťovom zdroji). Vyťaženosť sieťového zdroja na viac ako 90 percent signalizuje blikanie LED „OK/ALARM“.

Spoločnosť Murrelektronik prinesie v budúcnosti ďalšie výrobky rodiny Emparro v podobe modelov Standard a Advanced. Zákazníci si tak budú môcť vybrať na používanie vhodný sieťový zdroj.

Ako jeden z mála výrobcov spĺňa spoločnosť Murrelektronik normu EN-61204-3 a poskytuje zákazníkom vysokú úroveň kvality. SOP pre Emparro20-Pro boli vo štvrtom kvartáli 2022.

Text/Foto Murrelektronik Slovakia