obr1Spoločnosť Murrelektronik neustále rastie. Podnik s hlavným sídlom v meste Oppenweiler preto rozšíril svoje kapacity v českej lokalite v meste Stod. Výstavbou šiestej haly s úžitkovou plochou 4 200 m² sa vytvorilo dodatočné miesto, ktoré sa bude v prevažnej miere využívať na rozšírenie výroby. V novej budove, ktorej výstavba si vyžiadala investíciu v objeme približne 4 milióny eur, sa okrem toho budú nachádzať aj moderné kancelárske priestory českej dcérskej spoločnosti, ako aj školiace stredisko a reprezentatívne predvádzacie miestnosti.


Oficiálnemu spusteniu výroby v novej hale predchádzalo slávnostné otvorenie. Novovzniknuté plochy sa budú využívať predovšetkým na výrobu konektorov. Stefan Grotzke, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Murrelektronik, neskrýval radosť z dokončenia v súlade s plánom a povedal: „Nový závod v značnej miere zvyšuje našu flexibilitu. Vďaka tomu budeme môcť reagovať na požiadavky našich zákazníkov ešte rýchlejšie.“
Spoločnosť Murrelektronik vyrába v meste Stod už 17 rokov. Český závod je najväčšou výrobnou lokalitou tohto koncernu s globálnou pôsobnosťou. Zamestnanci, ktorých tu v súčasnosti pracuje približne 700, vyrábajú takmer všetky položky zo širokej palety produktov od malých, jemne vypracovaných konektorov cez inteligentné ističe vedení až po ťažké transformátory. Pavel Vlček, riaditeľ závodu spoločnosti Murr CZ s.r.o., pri otvorení uviedol ako príklad dve regionálne firmy s celosvetovým renomé, ktoré sa spoliehajú na produkty spoločnosti Murrelektronik: „Pivovar Plzeňský Prazdroj a závody spoločnosti Škoda – tieto známe podniky z nášho plzenského regiónu využívajú produkty, ktoré vyrábame v meste Stod, pri inštalácii svojich strojov a zariadení.“
V závode spoločnosti Murrelektronik sa používajú najmodernejšie výrobné technológie a dôsledne zorganizované procesy. Skupina Murrelektronik investuje ročne takmer 2,5 miliónov eur do inovačných zariadení, strojov a produktov v lokalite Stod.
Spoločnosť Murrelektronik realizovala novostavbu – ide už o tretie rozšírenie v rámci uplynulých piatich rokov – v spolupráci s miestnym stavebným podnikom BP Stavby CZ s. r. o., ako aj s ďalšími partnerskými spoločnosťami z okolia. Investícia do českej výrobnej lokality teda prispela k celkovej podpore zamestnanosti v regióne mesta Stod. V dôsledku výstavby haly č. 6 vznikne v spoločnosti Murrelektronik v strednodobom horizonte približne 250 až 300 ďalších pracovných miest.
Otvorenie novej haly č. 6 bolo spojené s dňom otvorených dverí pre zamestnancov spoločnosti Murrelektronik a ich rodiny. Pri tejto príležitosti si približne 1 100 návštevníkov mohlo podrobne prezrieť nielen novú halu, ale aj celý areál závodu.

TEXT/FOTO Michal Krajčír