obrŠpecialista na automatizáciu – spoločnosť Murrelektronik a poskytovateľ služieb v oblasti developmentu a technológií - spoločnosť Yacoub, sa dohodli na vzájomnej úzkej spolupráci. Spoločným cieľom je zvýšiť inovatívnu a konkurenčnú silu oboch spoločností a ich schopnosť rozvíjať a dodávať vysokokvalitné produkty ešte rýchlejšie ako doteraz.


Spoločné využitie potenciálu vo výskume a v inžinieringu dovolí spoločnosti Murrelektronik zvýšiť svoju odbornosť v kľúčových oblastiach Industry 4.0. Čas realizácie inovácií sa vďaka zvýšenej kapacite vo vývoji ešte viac zvýši. Zákazníci, ktorí majú záujem o implementáciu riešení založených na smart automatizáciách, získajú spoluprácou prístup k inovatívnym produktom, schopným zlepšovať a optimalizovať inštalačné riešenia. Previazanie kľúčových kompetencií navyše otvorí nové príležitosti vstupu na nové trhy.
„Úzka spolupráca so spoločnosťou Yacoub pôsobiacou priamom susedstve campusu Fraunhoferovho inštitútu v Berlíne posilní naše výskumné a rozvojové aktivity v Nemecku,“ hovorí Markus Schyboll, riaditeľ spoločnosti Murrelektronik GmbH.

TEXT/FOTO Zuzana Šipošová