Napájací zdroj série HEP 2300Svetový výrobca MEAN WELL vypĺňa požiadavku trhu na bezpečný napájací zdroj pre novostavby a prevádzky, kde je už elektrická inštalácia realizovaná v súlade s novými požiadavkami na bezšumové inštalácie bez škodlivého vyžarovania s maximálnou účinnosťou a jednoduchosťou realizácie inteligentného osvetlenia a ostatných zariadení.

V súčasnosti je stále častejšia požiadavka zjednodušiť elektrické inštalácie hlavne v prípade, že elektrická inštalácia je zálohovaná a využíva spotrebiče, ktoré pracujú aj na jednosmerné napätie. Elektrická energia je spravidla uchovávaná v akumulátorovej banke, ktorá poskytuje jednosmerné napätie. V prípade výpadku energetickej siete nie je potrebné invertorom meniť jednosmerné napätie na striedavé nakoľko napájacie zdroje MEAN WELL pre osvetlenie, obvody riadenia, ovládanie ventilov a ostatné aktory pracujú aj na jednosmerné napätie. Napájací zdroj série HEP-2300 je taktiež použiteľný pre napájanie podlahového elektrického kúrenia bez škodlivého vyžarovania pri 50 Hz napájaní. Na obrázku je príklad použitia napájacieho zdroja v jednosmernej inštalácii osvetlenia, pričom pulzujúce je iba riadiace napätie pwm 10VDC/1mA nevyžarujúce elektromagnetický šum. Zapojenie rešpektuje veľké vzdialenosti a úbytky napätia na vedení.

Obr 1 Príklad realizácie DC inštalácie osvetlenia
Príklad realizácie DC inštalácie osvetlenia

Napájací zdroj MEAN WELL série HEP-2300 je priemyselný AC/DC napájací zdroj s výkonom 2 300 W, s vynikajúcou schopnosťou pracovať vo veľmi vlhkom, prašnom, mastnom a drsnom prostredí s vysokými vibráciami. Je uložený v hliníkovom puzdre a je úplne zaliaty tepelne vodivým tmelom. Vstupné napätie je v širokom rozsahu 90~305VAC, séria poskytuje výstupné napäťové vyhotovenie 115V, 230V a 380V. Okrem vysokej účinnosti až 95,5 %, širokého intervalu pracovných teplôt -40oC do 70oC bez ventilátora má HEP-2300 kompletné ochranné funkcie a 10 g antivibračnú schopnosť, je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými predpismi, ako je TUV EN62368-1 a dizajn odkazuje na EN61558-1 a EN60335-1.

V prípade potreby využívania zdroja trvale na plný výkon a nemožnosti zabezpečenia dostatočného odvodu tepla voľnou vzdušnou konvekciou, sa môže použiť chladenie kvapalinou pripojením chladiča MEAN WELL na spodnú stranu krytu pomocou pripravených otvorov so závitom. Pri plnom výkone je potrebné z krytu zdroja odviesť výkon do 115 W.

Obr 3 Bloková schéma napájacieho zdroja série HEP 2300
Bloková schéma napájacieho zdroja série HEP-2300

Z blokovej schémy sú zrejmé funkcie napájacieho zdroja, možnosť programovania/nastavenia výstupu, možnosť zapínania nadradeným systémom a taktiež komunikácia zdroja pomocou PMBus, CANBus.
Napájací zdroj disponuje mnohými ďalšími užitočnými vlastnosťami. Výstupné napätie je nastaviteľné vo veľmi širokom rozsahu, napríklad model HEP-2300-230 má 216 až 260VDC, čo umožňuje kompenzovať straty na prívodnom vedení. Vstupné napätie pre plný výkon môže značne kolísať od 220 do 305VAC, pričom na výstupe bude stabilizované napätie nezávislé od veľkosti odoberaného výkonu. Použitím napájacieho zdroja série HEP sa dosiahne nielen ochrana inštalácie galvanickým oddelením, ale aj stabilizácia napätia. Samozrejmosťou je nastaviteľný prúdový limit („constant current level“), čím sa dosiahne aj ochrana pred preťažením a skratu. Pri dosiahnutí vnútornej teploty nad 90°C dochádza k odpojeniu výstupu. Po ochladení sa funkcia zdroja obnoví.
Primárna a sekundárna strana je dokonale galvanicky oddelená s elektrickou pevnosťou viac ako 6kV, podobne medzi vstupom a krytom 4kV a výstupom a uzemneným krytom 4kV. Bezpečnostné parametre sú dané EN62368-1, izolačný odpor medzi uvedenými bodmi nameriame viac ako 100MOhm/500VDC/25°C/70 %RH.

Napájací zdroj je vybavený svorkovnicou so skrutkami. Samozrejme, ostatné detaily nájdete na stránke www.meanwell.sk pri každom modeli v technickej špecifikácii. Ako je už pri výrobkoch MEAN WELL štandardné, spĺňajú aj ďalšie najprísnejšie európske normy. Z hľadiska EMC emisií výrobok tradične spĺňa normy EN55032 (CISPR32) a z hľadiska EMI nechýbajú normy EN61000-4-2÷8. Spoľahlivostný parameter MTBF sa podaril dosiahnuť 478khrs, hmotnosť zariadenia je 12,5 kg.

text Alek Tropp foto archív JDC, s. r. o.