Budova Rittal CzechSpolečnost Rittal patří mezi přední světové dodavatele systémů a sofistikovaných řešení v oblasti rozváděčových skříní, komponent pro rozvod proudu, klimatizačních systémů a IT infrastruktury, a to včetně veškerých podpůrných softwarových nástrojů a souvisejících služeb. Výrobky Rittal dnes nacházejí své uplatnění ve většině průmyslových odvětví – od strojírenství přes automobilový průmysl až po informační technologie.

Dceřinou společností v České republice je Rittal Czech, s. r. o. O vývoji firmy jsme hovořili s jejím jednatelem Ing. Jaromírem Zeleným.

V Českej republike pôsobí Rittal už 20 rokov. Ako ste sa za ten čas etablovali na trhu?
Od počátku devadesátých let do založení samostatné dceřiné společnosti před 20 lety byla firma Rittal zastoupena na českém trhu pouze prostřednictvím české pobočky firmy Blumenbecker, velkého zákazníka Rittalu v Německu. Vývoj prodeje výrobků Rittal v Čechách však v této době nesplňoval představy naší mateřské organizace, a tak se vedení firmy rozhodlo založit vlastní dceřinou společnost. Naplnit náročné představy našich top manažerů však nebylo jednoduché, a to zejména v době, kdy již byl český trh rozdělen mezi nejsilnější tuzemské i globální konkurenty. Český Rittal měl tedy na začátku svých aktivit díky minimálnímu tržnímu podílu nelehkou výchozí pozici. To se nám však díky kvalitě výrobků Rittal, usilovné práci, vhodné strategii a zejména schopným zaměstnancům, které jsme postupně přijali, podařilo v průběhu minulých let změnit. A nebojím se říci, že jsme se dnes s naším více než 50 % tržním podílem stali dominantním hráčem na českém trhu rozváděčové techniky. Za 20 let našeho podnikání se nám podařilo navýšit objem prodeje téměř desetinásobně, a to i přes negativní dopady krize v letech 2008- 2009 a důsledky covidové pandemie.

Jaromír Zelený
Jaromír Zelený

Na čele Rittal Czech ste už od založenia spoločnosti. Spomeniete si, aké zásadné rozhodnutia ste museli za svoju kariéru riešiť, ktoré mali vplyv na fungovanie firmy?
Jak jsem již zmínil, kromě faktorů, které nedokážeme až tolik ovlivnit, jako je například sortiment a kvalita našich výrobků, které se vyvíjejí a vyrábějí především v Německu, jsou podle mého názoru pro úspěšný rozvoj firmy nejdůležitější její zaměstnanci. Jenže – na rozdíl třeba od strojů, které si můžeme zhotovit podle konkrétních výkresů a naprogramovat podle svých potřeb a představ – schopné zaměstnance si zkrátka nevyrobíme… Proto pro mne, stejně jako asi pro každého manažera úspěšné společnosti, bylo a vždy bude nejtěžší rozhodování, kterého zaměstnance podpořit v jeho nápadech a rozvinout jeho schopnosti, a s kterým naopak spolupráci utlumit.
Dalšími klíčovými rozhodnutími, které měly za 20 let našeho podnikání zásadní vliv na stabilitu a úspěšný rozvoj firmy, byly samozřejmě investice do výstavby vlastního administrativně-skladového areálu a důraz na vybudování kvalitních služeb našim zákazníkům v podobě odborného technického poradenství, dobře fungující logistiky, sítě vlastních kvalitně vy-školených servisních techniků poskytujících služby na té nejvyšší úrovni a modifikačního centra, kde přizpůsobujeme naše sériově vyráběné výrobky konkrétním potřebám zákazníků.

Spomenuli ste administratívno-skladový areál, ktorý ste vybudovali neďaleko Prahy. Aké položky máte na sklade a aké sú termíny dodania zákazníkom?
Náš administrativně-skladový areál o rozloze zhruba 10,5 tis. m² jsme začali budovat doslova na zelené louce ještě před oficiálním založením firmy na konci roku 2001. V dnešní podobě disponuje kromě kancelářských prostor a showroomu (vybaveného aktuální¬mi novinkami v našem sortimentu) skladovou plochou téměř 4 000 m² a 3 300 paletovými místy. Tato kapacita a finanční hodnota skladových zásob kolem 62 milionů korun nám umožňuje za standardních podmínek vykrývat zákaznické objednávky katalogových výrobků ve velmi krátkých termínech v jednotkách dnů. Kromě toho jsou naše skladové zásoby průběžně doplňovány v objemu 15 až 20 kamionů týdně. Vlivem covidové pandemie v posledních dvou letech a aktuální situace na Ukrajině však byly dodavatelské řetězce výrazně nabourány, takže i naše firma se musí s touto situací intenzivně vyrovnávat. V tom nám však náš skladový areál výrazně pomáhá.

Pristavme sa bližšie aj pri modifikačnom centre, ktoré je súčasťou areálu. Čo je jeho hlavnou úlohou?
V době, kdy jsme před 20 lety začínali, jsem si kladl otázku, jakou nejlepší strategii zvolit, abychom se stali pro českého zákazníka mezi všemi lokálními konkurenty jeho první volbou. Jinak řečeno, jak zkombinovat silné zázemí naší mateřské organizace v podobě velkosériové, vysoce automatizované výroby produkující výrobky nejvyšší kvality s technickou kreativitou českých zaměstnanců s cílem plnit nejdivočejší specifická přání našich zákazníků, na která velké globální firmy většinou nejsou schopny reagovat. Výsledkem byl interní projekt tzv. modifikačního centra, vybaveného nejrůznějšími technologiemi pro lokální úpravy sériových výrobků Rittal. Od začátku jsem si byl stoprocentně jistý správností a smysluplností tohoto projektu, ale přesvědčit vedení firmy v Německu a prosadit s tím související investice nebylo snadné. Již v roce 2007 se to ale podařilo a vedení firmy se následně rozhodlo tuto strategii implementovat i v dalších pobočkách po světě.
Cílem lokálních modifikačních center však není nahrazovat centrální velkosériovou výrobu, ale termínově a cenově flexibilně reagovat na specifická přání zákazníků. Po následné akvizici příslušných dodavatelů technologií pro české modifikační centrum naší mateřskou organizací se tyto technologie staly základem nové výrobkové skupiny Rittal s označením RAS (Rittal Automation Systems), kdy tyto technologie na automatizovanou výrobu rozváděčů nabízíme i našim největším zákazníkům. Naše modifikační centrum tak slouží kromě vlastní výroby i jako živý showroom námi nabízených a zároveň provozovaných technologií.

Systémová skříň řady VX25
Systémová skříň řady VX25

Základom ponuky je modulárna koncepcia celého systému Rittal a základným produktom priemyselná skriňa rozvádzačov VX25.
Rozváděčová skříň VX25 je naší vlajkovou lodí a jejímu vývoji jsme věnovali velkou péči. Skříň VX25 měla velmi nelehký úkol, a to nahradit velice oblíbenou a technicky zdařilou skříň řady TS 8. Základem rozváděčové skříně VX25 je promyšlený, unikátní a jedinečný rám, který je využívaný i v dalších rozváděčových skříních, jako jsou třeba skříně pro IT infrastrukturu VX IT. Průběžný rastr technologických otvorů s roztečí 25 mm je u rámu skříně použit ve všech směrech a je funkční i při řadově spojených skříních. Tento rastr v kombinaci s důmyslným příslušenstvím vytváří jedinečnou koncepci pro konstrukci rozváděčů. Drtivou většinu průmyslových aplikací lze pokrýt za použití základního příslušenství. Vybrané příslušenství lze použít i v jiných rozváděčových systémech, a to například ve velmi používaných kompaktních rozváděčových skříních AX, ovládacích pultech atp. Technologie systémového rámu VX25 je použita i pro produkty tzv. nepřímého chlazení, kde v nabídce chillerů rám VX25 slouží jako základní nosná konstrukce.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, nabídka produktů Rittal je dlouhodobě tvořená z navzájem kompatibilních produktů, které jsou vhodné pro průmyslové i IT aplikace. S ohledem na stále se rozšiřující digitalizaci jsou skříně vybaveny např. QR kódem, který napomáhá při dohledání vhodného kompatibilního příslušenství. QR kód je zároveň možné propojit i s cloud službou ePOCKET, v níž lze ukládat dokumentaci k rozváděči v digitální podobě.

Keď už spomíname rozvádzače, pozrime sa na ne z nadhľadu: Čo je momentálne trendom v odbore rozvádzačov?
Velkým tématem je digitalizace a automatizace ve výrobě vyzbrojených (hotových) rozváděčů. I malé firmy si uvědomují, že je nutné zefektivňovat veškeré manuální činnosti, které mají v budoucnu přebírat stroje, poloautomaty a automaty. Důležitým úkolem je posunout projektování rozváděčů na takovou úroveň, aby se dala data použít přímo na dílně. Například je nutné věnovat mnoho pozornosti projektu pro výrobu svazků propojovacích vodičů pomocí různých automatů.
Určitou snahou je vytvářet od rozváděče jeho digitální kopii – dvojče. Výsledkem jsou naprosto přesné údaje o rozváděči – o otvorech, délkách, barvách a ukončení vodičů, o přístrojích a jejich ztrátových výkonech atd. Rittal společně se svou sesterskou společností EPLAN disponuje celou řadou nástrojů, pomocí nichž lze takovéto digitální dvojče snadno vytvořit.

Rittal sa sústreďuje aj na riešenia pre IT infraštruktúru…
Portfolio společnosti Rittal v oblasti IT infrastruktury je velmi silné. Hlavní předností je komplexnost a modularita. Hovoříme tedy o uceleném systému řešení pro IT infrastrukturu, který je připraven pro libovolnou adaptaci dle požadavků zákazníků. Systém RiMatrix Next Generation (NG) je založen na 5 základních pilířích: IT skříně (VX IT, TX CableNet); IT napájení (systém Ri4Power, systémy UPS, inteligentní napájecí jednotky PDU nebo napájecí systém PSM), IT chlazení (chladicí jednotky Blue e+, LCU DX, LCP DX/CW, přesné chladicí jednotky CRAC), IT monitoringu (monitorovací systém CMC III, RiZone) a IT bezpečnosti (hasicí systémy, Micro Data Centra, certifikované bezpečnostní místnosti).
Výhodou systému RiMatrix NG je jeho globální použití, to znamená, že tato řešení využijí zákazníci kdekoli na světě, kteří tak dostanou vždy stejné řešení, a to bez ohledu na místo, kde se nacházejí. Řešení systému RiMatrix NG je možné využít od edge, kolokačních nebo enterprise datových center až po hyperscale datová centra. Pro zákazníky, kteří uvažují o rozšíření stávající IT infrastruktury, ale nedisponují potřebným prostorem, jsme připraveni nabídnout komplexní kontejnerová datová centra, která splňují nejnovější standardy.

Rittal The System
Rittal – The System.

S informačnými technológiami sú úzko späté softvérové nástroje. Aká je vaša ponuka v tejto oblasti?
Mezi hlavní SW nástroje patří online konfigurátor RiPanel. Je to nástroj, který umožňuje snadnou a přehlednou konfiguraci vybraných produktů. Zákazníci mohou konfigurovat průmyslové rozváděče, malé skříňky a kompaktní skříně, rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 61439, ale také systémy IT skříní nebo napájecích jednotek PDU. Konfigurátor zde plní dvě funkce. Může být použit jako online vyhledávač produktů na základě zadaných parametrů nebo může sloužit jako konfigurátor pro individuální řešení, kde si zákazníci mohou nakonfigurovat vlastní sestavu komponentů dle přesných požadavků.
Součástí takové konfigurace nejsou jen změny produktů v podobě modifikovaných dílů (např. dveří, střešních panelů, změny barvy…), ale zá¬roveň zde mohou být přesně nakonfigurovány požadované výřezy nebo opracování rozváděčů, které je následně prováděno v našem modifikačním centru. Po celou dobu konfigurace je v RiPanelu zobrazen 3D náhled včetně vybraného příslušenství, aby měl zákazník přesnou představu, jak jeho finální konfigurace vypadá. Samozřejmostí je možnost exportu dat (např. CAD), případně uložení konfigurace pro pozděj-ší použití nebo jednodušší objednávku stejného produktu.

Elektrotechnika a IT systémy sú na trhu stále žiadanejšie. Potvrdzuje sa to aj vo výsledkových ukazovateľoch firmy?
Je pravdou, že aktuální doba segmentu IT nahrává. Nejen celkové zaměření na digitalizaci, ale zároveň jsou to otázky bezpečnosti, které společnosti nutí přemýšlet o nové IT infrastruktuře a jejím zabezpečení. V našem případě hovoříme o fyzickém zabezpečení přístupů a detailním monitoringu prostředí IT infrastruktury. Zároveň vzpomenu i na období covidové pandemie, které přineslo velký rozmach práce z domova. Veškeré společnosti, které byly nuceny na tuto změnu reagovat, musely investovat do IT infrastruktury. Ať už své nebo v podobě služeb, které jsou nabízeny lokálními provozovateli datových center.

Pán riaditeľ, pred nami je brniansky veľtrh AMPER, kde má Rittal vždy veľkú expozíciu. Aké zariadenia a služby na ňom budete prezentovať?
Na veletrhu AMPER budeme vystavovat společně se sesterskou společností EPLAN. Na stánku o rozloze 300 m² se zaměříme na praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, což je téma, které nás velice spojuje. Obě firmy představí vše, co potřebují projektanti a výrobci rozváděčů znát, aby mohli naplno využít síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz bude kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Společně představíme možnosti vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu dle konceptu Průmyslu 4.0. Naše pozornost bude zejména zaměřena na následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení.

text Michal Múdrý foto archív redakcie