Zálohovaný zdroj 180W DRC 180Svetový výrobca MEAN WELL vypĺňa požiadavku trhu na zálohované zdroje vyššieho výkonu do 480 W. Do roku 2022 boli pritom k dispozícii zálohované zdroje len do výkonu 150 W aj z dôvodu splniteľnosti normy EN62368-1. Séria DRS-480 dopĺňa trh zariadením s inteligentným nabíjaním rôznych typov batérií s použiteľnou kapacitou 20 až 200 Ah.

V súčasnosti je stále častejšia požiadavka, niekedy až nutnosť, zálohovania inteligentných inštalácií ale aj štandardne používaných technológií, napríklad aj v domácnosti. Určite mnohí z nás zažili nepríjemnú situáciu, keď sa brána pri krátkodobom výpadku energie jednoducho neotvorila, alebo sa pri dlhodobejšom výpadku vymazala konfigurácia riadenia resp. spárovanie. Taktiež sa na trhu objavujú stále častejšie akumulátory, ktoré sa už podstatne odlišujú spôsobom nabíjania a nabíjacie krivky sú odlišné od oloveno-kyselinových (gel, flood, AGM) a Li-ion, LiCO2 (lithium, lithium-mangan). Odlišnosť spočíva aj v rýchlosti nabíjania, a teda schopnosťou absorbovať dodávanú energiu.
Pri rešpektovaní požadovaných nabíjacích kriviek výrobcom akumulátora je možné zabezpečiť optimálne zálohovanie a nabíjanie batérií s ohľadom na maximálnu životnosť. Dosiahneme to použitím zálohovaného napájacieho zdroja na sekundárnej strane série DRS-240 a DRS-480 s inteligentným a programovateľným obvodom nabíjania. Zálohovaný napájací zdroj série DRC-180 dopĺňa súčasnú obľúbenú sériu DRC s jednoduchým dvojfázovým nabíjaním o model s vyšším výkonom.
Za účelom dosiahnutia optimálneho nabíjania je možné pri použití štandardných olovených akumulátorov použiť predprogramovanú krivku, alebo ak predprogramovaný profil nevyhovuje, je možnosť naprogramovať vlastnú krivku v súlade s údajmi od výrobcu akumulátora.

Možnosti programovania nabíjacej krivky
Možnosti programovania nabíjacej krivky

Z blokovej schémy je zrejmá funkcia zálohovaného zdroja na sekundárnej DC strane, pričom z napájacieho zdroja 230 VAC je napájaná záťaž DC energiou a súčasne je realizované dobíjanie alebo udržiavanie batérie. Pri výpadku elektrickej siete 230 VAC začne bez prerušenia tiecť energia z batérie do záťaže. Výstupné napätie, ktorým je napájaná záťaž, je stabilizované, bez zvlnenia aj pri kolísajúcej záťaži, ale pomaly sa mení podľa stavu nabitia akumulátora. Pri veľmi dlhom výpadku energie môže dôjsť ku klesnutiu napätia pod dovolenú hodnotu, ktorú uvádza výrobca akumulátora, aby nedošlo k zničeniu akumulátora. V tom prípade funkcia BAT LOW odpojí záťaž. Po obnovení napájania sa batéria začne nabíjať a záťaž je automaticky znovu pripojená. Pre nadradený systém sú k dispozícii galvanicky oddelené kontakty relé informujúce o stave energetickej siete, batérie a nabíjania.

Bloková schéma zálohovaného zdroja série DRS 480
Bloková schéma zálohovaného zdroja série DRS-480

Zálohovaný zdroj disponuje mnohými ďalšími užitočnými vlastnosťami. Samozrejmosťou je odolnosť proti skratu na výstupe a roztržití užívatelia zariadenie nepoškodia ani vtedy, keď pripájanú batériu prepólujú. Pri prehriatí nad 70°C dochádza k odpojeniu výstupu. Po ochladení je obvod napájania záťaže z energetickej siete a obvod nabíjania automaticky funkčný.
Primárna a sekundárna strana je dokonale galvanicky oddelená s elektrickou pevnosťou viac ako 4 kVAC, podobne medzi vstupom a krytom 2 kVAC a výstupom a uzemneným krytom 1,5 kVAC. Bezpečnostné parametre sú dané EN62368-1, izolačný odpor medzi uvedenými bodmi nameriame viac ako 100 MOhm/500 VDC/25°C/70 %RH.
Zdroj je vybavený na DC výstupe svorkovnicou so skrutkami. Už len pre úplnosť uvádzame, že zariadenie bude k dispozícii v najbližších týždňoch, v súčasnosti sa vykonávajú aj spoľahlivostné výpočty. Samozrejme, ostatné detaily nájdete na stránke www.meanwell.sk pri každom modeli v technickej špecifikácii. Ako je už pri výrobkoch MEAN WELL štandardné, spĺňajú aj ďalšie najprísnejšie európske normy. Z hľadiska EMC emisií výrobok tradične spĺňa normy EN55032 (CISPR32), EN55035, EN50082-2 a ďalšie. Z hľadiska EMI nechýbajú normy EN61000-4-2÷8.

text Alek Tropp foto archív JDC, s. r. o.