Inštalačné riešenia Vision od MurrelektronikŠvábsky špecialista na decentrálnu inštalačnú techniku ponúka teraz so svojimi inštalačnými riešeniami Vision na mieru šité riešenia pre priemyselné spracovanie obrazu.

Ak ide o priemysel 4.0 alebo umelú inteligenciu vecí, nesmú chýbať kamery pre priemyselné spracovanie obrazu. Systémy Vision nadobúdajú v oblasti priemyselnej výroby a logistiky na dôležitosti. So svojimi inštalačnými riešeniami Vision teraz ponúka spoločnosť Murrelektronik GmbH so sídlom v Oppenweileri neďaleko mesta Backnang koncept pre decentrálne inštalačné riešenia na priemyselné spracovanie obrazu. So spoločnosťou Murrelektronik majú výrobcovia strojov a zariadení po svojom boku silného partnera, pokiaľ ide o napájanie, správu signálov a dát pri inteligentnom prepojení kamerovej techniky v priemyselných výrobných procesoch alebo v logistike. Murrelektronik pritom vsádza na decentrálne konštrukčné skupiny, ktoré sa dajú montovať a zasúvať priamo v strojnom prostredí, ako sú sieťové prepínače, rozbočovače a napájače, ako aj príslušná výkonná konfekciovaná káblová a konektorová technika. Výhodami sú minimálna inštalačná náročnosť a maximálny výkon – a to v prípade nových aj už existujúcich strojov a zariadení.

Plug and Play pre systémy Vision
Efektívne zásobovanie energiou a spoľahlivá dátová komunikácia sú piliermi fungujúceho inštalačného konceptu. Cieľom je spojiť snímače a akčné členy stroja alebo zariadenia do jedného systému obzvlášť efektívnym a hospodárnym spôsobom. Inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik sú konštruované modulárne. Ponúkajú nielen možnosť integrovať priemyselné spracovanie obrazu do decentrálneho inštalačného konceptu pri vývoji nových strojov a zariadení, ale aj zahrnúť ho do existujúcej systémovej architektúry.
K týmto komponentom patria napríklad hybridný sieťový prepínač Xelity Hybrid Switch, ktorý preberá plynulú a bezchybnú dátovú komunikáciu a môžu byť na ňom pripojené až štyri kamery, Master Breakout Box (napäťový a signálový rozbočovač), ako aj Injection Box (napäťový a signálový napájač). Všetky komponenty sú namontované priamo v strojnom prostredí, teda v priamej blízkosti k príslušnému systému Vision. „Náš decentrálny inštalačný koncept má tú bezkonkurenčnú výhodu, že zákazníkom ušetríme časovo náročnú a drahú inštaláciu v spínacej skrini,“ hovorí Simon Schlichenmaier, Market Development Systémy Vision v spoločnosti Murrelektronik. „Spínacie skrine teda môžu byť dimenzované s menšími rozmermi.“ Ďalšia výhoda: S modulárnymi riešeniami Plug & Play od Murrelektronik sa systémy Vision dajú nielen rýchlo a flexibilne uviesť do prevádzky, moduly zjednodušujú a zrýchľujú aj funkčnú diagnostiku v prevádzke. Tým sa signifikantne redukujú prestoje strojov a zariadení.

Inštalačné riešenia Vision od Murrelektronik2
Inštalačné riešenia Vision od Murrelektronik (zľava doprava): Xelity Hybrid Switch preberá dátovú komunikáciu a prúdové napájanie, Injection Box je štvornásobný 24 V napäťový a signálový napájač, Master Breakout Box rozvádza napätie a signály a NEC Class 2 Splitter je čisto napäťovým a signálovým rozbočovačom.

Inteligencia tam, kde je potrebná
Schlichenmaier: „S našimi inštalačnými riešeniami Vision sa zameriavame na všetky procesy, ktoré prebiehajú medzi kamerou a riadiacim systémom zariadenia.“ A tam, kde v existujúcich systémoch kvôli preplneným spínacím skriniam priemyselné spracovanie obrazu nebolo možné, sú inštalačné riešenia Vision od spoločnosti Murrelektronik nápomocné vďaka svojim kratším vedeniam a menšiemu zmätku káblov: Rýchlosť dátového prenosu 1 Gigabit/sekundu(Gbit/s) prostredníctvom dátových vedení s kódovaním X k sieťovému prepínaču umožňuje v mnohých priemyselných aplikáciách spracovanie s vysokým rozlíšením bez akýchkoľvek problémov. Sieťová komunikácia sa uskutočňuje rýchlosťou až 2,5 Gbit/s.
„Spracovanie dát prebieha priamo na mieste na stroji. Inteligenciu teda dostávame tam, kde je potrebná,“ hovorí Schlichenmaier a dopĺňa: „S inštalačnými riešeniami Vision od spoločnosti Murrelektronik nastavujú naši zákazníci svoje výrobné procesy na vyššiu efektívnosť a vyššie kapacity. Tým zvyšujú kvalitu a zabraňujú nákladným dodatočným prácam. A len mimochodom, spínacie skrine zbavujeme zbytočných prvkov.“

Text/Foto Murrelektronik