Obr. 1 Tvorba virtuálního dvojčeteSpolečnost Rittal je dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru naší sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.


Nejen v České republice se v oboru výroby rozváděčů hovoří o zvyšování efektivity, rychlosti a kvality. Řada zákazníků si uvědomuje důležitost inovací a využívání moderních technologií. Jsou zároveň připraveni investovat do svých výrobních procesů a držet tak krok s těmi největšími výrobci a dodavateli rozváděčů v Evropě.

Tři pilíře efektivity
Předpokladem pro opravdové zvyšování efektivity, rychlosti a kvality jsou v zásadě tři skutečnosti – tři pilíře.
Prvním pilířem jsou správná výrobní data v odpovídající kvalitě. Rittal a EPLAN společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3D. V ideálním případě si zákazník v podstatě vytvoří „virtuální dvojče“ svého zařízení – obr. 1.
Druhým pilířem jsou samotné produkty, jako je skříňový rozváděč, vnitřní výbava rozváděče, přípojnice, klimatizace. Z těchto produktů jednoho výrobce lze skládat zařízení bez složitého mechanického přizpůsobování. Jednotlivé komponenty jsou vymyšleny v rámci systémové stavebnice (The System), viz obr. 2. Také pozdější dokazování bezpečnosti elektrického zařízení je v takovém případě mnohem snadnější. Celou řadu tzv. ověřování již provedl původní výrobce, tedy společnost Rittal. Tím se opět šetří čas, zvyšuje kvalita a bezpečnost.

Obr. 2 Systémová stavebnice Rittal
Obr. 2: Systémová stavebnice Rittal


Třetím důležitým pilířem je určitý stupeň automatizace výroby. Společnosti Rittal a EPLAN společně již několik let představují a nabízejí celou řadu strojů, poloautomatů, nástrojů a chytrých aplikací přímo pro výrobu. Pro mechanické opracování plechových skříní, tzn. vytvoření výřezů a závitů, jsou k dispozici frézovací nebo laserová centra Perforex BC, LC.
Využitím dat z virtuálního 3D modelu elektrického zařízení vytvořeného v EPLAN Pro Panel odpadá programování stroje – vrtací a frézovací šablony lze načíst přímo ze softwaru, ve kterém byl vytvořen virtuální model. Také se vyhneme složitému manuálnímu rozměřování otvorů na montážní desce a dalším manuálním pracím.
Obdobným způsobem můžeme využít data také pro přířezové centrum SECAREX AC 18, tedy pro krácení kabelových kanálů a DIN lišt.

Možnosti Modifikačního centra Rittal ve Zdibech
Modifikační centrum Rittal vzniklo v roce 2007 jako odpověď na stále se zvyšující poptávku zákazníků, kdy dodávka modifikovaného rozváděče začala být nezbytnou součástí portfolia. Do této doby se společnost Rittal zabývala pouze obchodní činností, zahrnující komplexní nabídku rozváděčů a jejich příslušenství, včetně chladicích jednotek a systémů průmyslového chlazení. V současné době je možno Modifikační centrum využít také jako prostor pro živé ukázky strojů Rittal a propojení se software EPLAN. Pojďme si představit strojní vybavení Modifikačního centra.

Obr. 3 Výřezy do rozváděčových skříní laserem
Obr. 3: Výřezy do rozváděčových skříní laserem


Mezi hlavní činnosti modifikačního centra patří zhotovení výřezů do rozváděčových skříní a jejich částí, včetně kompaktních rozváděčů a pultů. K děrování je využíváno tří CNC obráběcích strojů, 2x frézovací centrum Perforex BC 1007 HS a 1x laserové centrum Perforex LC 3030 obr. 3 a obr. 4.
Je možno zpracovávat tyto materiály: ocel, nerezovou ocel, hliník, plast, měď. Velmi rychlé a přesné obrábění zejména nerezových rozváděčů je realizováno pomocí laserového centra Perforex LC 3030, které představuje rychlé zpracování zakázky. Všechny tři stroje dokáží importovat data ze software EPLAN Pro Panel, RiCS (online nástroj Rittal pro konfiguraci rozváděčů), CAD, formáty pdf, ppr, taktéž je možno výřezy programovat přímo na stroji dle dodaného nákresu.

Obr. 4 Laserové centrum Perforex LC 3030
Obr. 4: Laserové centrum Perforex LC 3030


Modifikační centrum je také vybaveno strojem SECAREX AC 18, což je poloautomat pro krácení kabelových kanálů a DIN lišt. Dále automatem pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT 36 – obr. 5. Tento automat umí zkracovat, ukončovat a popisovat vodiče bez manuálního zásahu. A opět se zde nabízí efektivní a chytré využití dat z virtuálního modelu elektrického zařízení. Díky němu jsou načteny do automatu všechny potřebné údaje – počty vodičů, barvy, délky, popisy a ukončení. To vše bez složitého programování stroje. Jednotlivé, popsané a ukončené vodiče v požadované délce jsou pak v přesném pořadí připraveny v lištových zásobnících, které se celé přemístí k pracovišti, kde se rozváděč zapojí. Ve spojení s chytrou zobrazovací aplikací Smart Wiring od sesterské společnosti EPLAN je zapojování rozváděče jednoduchou operací bez nutnosti složité orientace ve schématech. Je vhodné také připomenout, že právě u zapojování a přípravy vodičů lze tímto způsobem prokazatelně docílit největší úspory času.

Obr. 5 Wire Terminal
Obr. 5: Wire Terminal


Další službou je předmontáž distribučních rozváděčů, zejména přívodních polí, v souladu s normou EN 61439, která zahrnuje přesné řezání, ohýbání a děrování měděných přípojnic až do rozměru 120x10 mm – obr. 6. Měděné přípojnice jsou zpracovávány na mobilní stanici pro ohýbání a děrování CW 120-M.

Obr. 6 Předmontáž sestavy distribučních polí
Obr. 6: Předmontáž sestavy distribučních polí

Další služby:

• Nestandardní barevná provedení dle vzorníku RAL, NCS
• Zhotovení průhledových oken s krytím IP55 nebo IP66 deklarované certifikátem EZÚ
• Navařování závitových svorníků
• Lisování nýtovacích matic
• Gravírování nápisů a symbolů
• Kompletní zateplení rozváděčů
• Možnost předání a přípravy dat pro výřezy ve formátu ze software EPLAN Pro Panel, CAD
• Online konfigurátor RiCS – snadné a přesné zadání úprav rozváděčů

V případě zájmu o prohlídku modifikačního centra je vám k dispozici virtuální prohlídka – zde, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce firmy Rittal a domluvte se na osobní návštěvě.

Text/Foto Rittal