Obr. 1 Open Frame zdroj MEAN WELL série NIDPri vývoji nových zariadení je jednou z požiadaviek spoľahlivej funkčnosti aj kvalitný napájací zdroj. S výhodou môže projektant – elektrotechnik použiť hotový modul MEAN WELL v podobe Open Frame zdroja, ktorý možno použiť v podobe dosky plošných spojov ako komponent väčšieho celku.


Svetový výrobca napájacích zdrojov MEAN WELL vyplnil požiadavku trhu na ekonomické riešenie napájania elektronických zariadení priamo na doske plošných spojov s ostatnými komponentami. Typickým príkladom môže byť DC/DC menič série NID v modulovom vyhotovení, „open frame“, s vysokou účinnosťou až 95 %, so širokým rozsahom vstupných DC napätí. K dispozícii sú moduly s výkonom od 35 W do 100 W s rôznymi štandardnými výstupnými napätiami 5, 12, 15, 24 V pri dosiahnutí výbornej účinnosti 97 % so širokým rozsahom vstupných napätí. Modul disponuje aj funkciou Remote ON/OFF. Rozsah pracovných teplôt -30°C až 80°C predurčuje modul na široké použitie.

Obr. 4 Open Frame zdroj MEAN WELL série PSD
Obr. 2: Open Frame zdroj MEAN WELL série PSD


Zdroj série PSD

Ďalším zástupcom DC/DC modulov pre napájanie v širokom rozsahu je zdroj série PSD. Je k dispozícii od výkonu 5 W do 45 W a primárna a sekundárna strana je galvanicky oddelená s pevnosťou minimálne 1 500 V. Rozsah vstupných DC napätí je vo veľmi širokom rozsahu 2:1 v pomere k výstupnému napätiu 5, 12 a 24 V. Zdroj je umiestnený na doske plošných spojov s konektormi pri dodržaní najprísnejších noriem triedy EN62368, obsahuje EMI filter a disponuje aj izolačnou pevnosťou 1 500 V medzi primárnou a sekundárnou stranou. Zdroj je chránený aj proti prepólovaniu primárnej strany. Výstupné napätie sa dá nastaviť minimálne v rozsahu 5 %. Spoľahlivostný parameter MTBF je nadštandardne viac ako 900 khod. pri teplote okolia 25°C.

Obr. 3 Open Frame zdroj MEAN WELL série PLP
Obr. 3: Open Frame zdroj MEAN WELL série PLP


Zdroj série PLP

Napájací zdroj MEAN WELL série PLP na obrázku 3 vo vyhotovení Open Frame má na pripojenie primárnej aj sekundárnej strany konektory a sú k dispozícii na výkony 20 až 60 W. Zdroj je určený na vstupné jednosmerné alebo striedavé napätie siete 90 – 264 VAC. Rozsah pracovných teplôt je -30°C – 70°C.

Zdroj série EPP
Ďalším zástupcom AC/DC modulov na napájanie v širokom rozsahu je zdroj série EPP. Je k dispozícii až do výkonov 500 W. Zdroje už disponujú aj aktívnou funkciou PFC. Zdroj je umiestnený na doske plošných spojov so svorkovnicou pri dodržaní najprísnejších noriem EN62368, EN60335. Pomocný zdroj umožňuje prípadné napájanie ventilátora pre nútené chladenie. Zdroj bezpečne pracuje pri teplote -30°C až 70°C. Výstupné napätie sa dá nastaviť minimálne v rozsahu 5 % a odber zdroja bez záťaže je garantovaný menej ako 0,5 W. Zdroj série EPP má funkciu kompenzácie výstupného napätia pre úbytok na prívodných vodičoch k záťaži. Zdroj je predurčený na riešenie problémov s bezporuchovým napájaním zariadení redundanciou a prípadne zálohovaním. Signál „Power Good“ je určený pre nadradený systém a vstup PS umožňuje ovládanie zdroja.

Obr. 2 Open Frame zdroj MEAN WELL série EPP
Obr. 4: Open Frame zdroj MEAN WELL série EPP

Spoločnými vlastnosťami opisovaných zdrojov MEAN WELL sú ochranné funkcie OLP (Over Load Protection), OVP (Over Voltage Protection), OTP (Over Temperature Protection) a u série PLP aj funkcia „constant current limiting“, ktorá rozširuje možnosti aplikácie zdroja. Pri zmiznutí príčiny vypnutia sa zdroj automaticky naštartuje (napríklad pri prehriatí a nasledujúcom ochladnutí). Minimálna lehota poskytovanej záruky je tri roky.
Všetky parametre potrebné na aplikáciu zdrojov MEAN WELL série NTS nájdete spolu s technickým opisom na stránke www.meanwell.sk Na nej nájdete aj kontakty na autorizovaného distribútora a všetko potrebné na aplikáciu zdrojov. Samozrejmosťou sú reporty z testov pre EÚ, certifikačné listy a knižnica pre 3D grafické aplikácie projektantov. V prípade potreby technickej podpory k dispozícii je servisné stredisko autorizovaného distribútora pre Českú republiku a Slovensko JDC, s. r. o

text Ing. Alek Tropp foto archív JDC, s. r. o.