zlacza jack xxi 2021 RDO Jack kábloch, zásuvkách a vidliciach už počul skoro každý. Bežne sa s takýmito konektormi môžeme stretnúť predovšetkým v audio výbave, no využitie populárneho Jacku je oveľa širšie. Aj preto sa oplatí lepšie spoznať tento typ konektorov, aby sme sa mohli naučiť rozoznávať jednotlivé typy káblov. Skúsime tiež odpovedať na otázku, aká môže byť budúcnosť Jack konektorov.

Rozdelenie a druhy Jack konektorov
Konektory typu Jack sa používali už v 19. storočí v telefónnych ústredniach. Pravdou je aj to, že väčšiu popularitu získali až neskoršie štandardy. Hlavnými parametrami, ktorými sa odlišujú jednotlivé druhy konektorov, je ich priemer a počet pólov/pinov/kontaktov.

6,35 mm „veľký Jack” (1/4 palca)
Konektor Jack s priemerom 6,35 mm - všeobecne známy ako veľký Jack, je najväčší komerčne používaný konektor tohto typu. V súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť najčastejšie v profesionálnom audio vybavení, pri zapájaní gitár, mikrofónov alebo mixov. Vzhľadom na pomerne jednoduché rušenia bol už veľký Jack čiastočne nahradený XLR konektormi, ktoré majú jednoducho lepšie parametre.

JC 013
JC-013

4,4 mm konektory

S konektormi s priemerom 4,4 mm sa môžeme stretnúť predovšetkým v profi štúdiovom vybavení. Je zaujímavé, že tento typ konektorov sa napriek svojim pomerne veľkým rozmerom využíva pomerne často. Dôvodom je možno aj to, že v roku 2015 japonská spoločnosť Nippon DICS vytvorila päťpinový štandard s názvom Pentaconn vychádzajúci práve z Jacku s priemerom 4,4 mm. Pentaconn bol prijatý v brandži dosť prívetivo a odvtedy si našiel svoje miesto v mnohých hudobníckych zariadeniach.

NP3TT P B
NP3TT-P-B

3,5 mm „miniJack” (1/8 palca)

MiniJack, teda konektor s priemerom 3,5 mm, je bezpochyby najčastejším druhom Jack konektora. K nášmu telefónu, tabletu alebo počítaču môžeme vďaka nemu pripojiť rôzne audio vybavenie, najčastejšie slúchadlá alebo reproduktory.

JC 006
JC-006

2,5 mm „microJack” (3/32 palca)

Najmenším druhom Jack konektora je tzv. microJack, s priemerom len 2,5 mm. Tento typ konektora môžeme nájsť v staršom vybavení ako slúchadlový alebo napájací konektor. Kvôli svojim malým rozmerom je náchylnejší na rôzne mechanické poškodenia.

JC 135
JC-135

Kontakty konektorov Jack - TS vs TRS vs TRRS

Jack konektor sa okrem samotného konektoru vyznačuje aj počtom polí/pinov/kontaktov. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s konektormi s dvomi, tromi alebo štyrmi kontaktmi. V profesionálnej dokumentácii sa počet kontaktov definuje pomocou príslušnej skratky –TS, TRS a TRRS. Počet písmen vždy zodpovedá počtu pinov, no ich význam je nasledovný: T (tip) prvý kontakt, R (ring) stredový kontakt, môže ich byť niekoľko a S (sleeve) posledný pin najčastejšie plniaci funkciu uzemnenia.

FC68124M
Rozmiestnenie kontaktov na príklade konektora FC68124M.

Výhody a nevýhody Jack konektorov

Jack konektory, podobne ako hociktoré iné konektory, majú svoje výhody aj nevýhody. Ich hlavnou výhodou je, že môžu byť vložené v ľubovoľnej polohe. Táto vlastnosť, ktorá neumožňuje vložiť konektor naopak, je výsledkom pôvodného používania Jack konektorov v ručných telefónnych ústredniach. Najväčším nedostatkom Jack konektora je to, že pri zapájaní môže dôjsť k situácii, v ktorej signál umiestnený na jeho okraji (T) sa na moment spojí s jedným z kontaktov (R). Je to bohužiaľ dedičstvo konštrukcie Jack konektora.

Hlavné oblasti použitia Jack konektorov
Je ľahké uhádnuť, že zásuvky a vidlice typu Jack sa používajú predovšetkým v audio vybavení. Slúchadlá, mikrofóny, reproduktory, hudobné nástroje - všetky vychádzajú z káblov tohto typu.
Trochu menej často sa konektory Jack používajú v letectve. Pomerne atypický konektor s priemerom 7,2 mm, nazývaný „NATO konektor”, sa pomerne bežne používa vo vojenských lietadlách, ktoré patria krajinám združeným v severoatlantickom pakte. Vzhľadom na svoju univerzálnosť sa Jack káble používajú v lietadlách pre zapájanie jednotlivých elektronických modulov.
Konektory Jack sa používajú aj v televízoroch a nemáme na mysli len miniJack výstupy pre zapojenie externých slúchadiel, ale aj zásuvku microJack, ktorá býva ukrytá pod zadným krytom. Mnoho producentov na svojich základných doskách umiestňuje servisný kontakt, práve v podobe zásuvky microJack. Slúži na komunikáciu so základnou doskou televízora počas výrobného procesu, vďaka čomu je možné stanoviť okrem iného stav procesu programovania TV dosky, režim televízneho prijímača a odosielanie konkrétnych príkazov vyžadujúcich konkrétne funkcie v TV.

Možná budúcnosť konektorov Jack
V súčasnosti sa môže zdať, že Jack konektory strácajú svoj význam a nahrádzajú ich iné riešenia. Je to pomerne viditeľné v oblasti mobilných telefónov. Tento proces naštartovala spoločnosť Apple už v roku 2016 a odvtedy ju nasledovali mnohí producenti, ktorí rezignovali na Jack konektor a uprednostnili univerzálne USB-C. O plusoch a mínusoch takéhoto stavu by sa dal napísať osobitný článok, ale skutočnosť je taká, že čoraz viac smartfónov už nemá slúchadlový vstup.
Na druhej strane profesionálny hudobný a zábavný priemysel naďalej ochotne používa tento typ konektorov a káblov. Dokonca sa vyvíjajú aj ďalšie Jack štandardy ako Pentaconn.
Priemysel rád používa Jack konektor, pretože oceňuje jeho univerzálnosť. Odosielané signály nemusia byť vždy zvukové v elektrickej podobe, môžu to byť aj signály konkrétnych komunikačných rozhraní umožňujúcich spojenie medzi jednotlivými modulmi strojov a zariadení. Jack konektory sa v profesionálnom audio vybavení a priemysle budú pravdepodobne naďalej používať, pretože ide o oblasti, v ktorých sa miniaturizácia nedostala tak ďaleko, a súčasne môže byť modernizácia jednotlivých komponentov alebo samotných strojov finančné príliš náročná. Zároveň Jack konektory naďalej výborne plnia svoju úlohu v týchto oblastiach a úspešne sa môžu používať ešte dlhé roky.

Text/foto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.