tmePoistky sú základné súčiastky v každej elektroinštalácii. Umožňujú účinnú ochranu prijímačov a elektrických obvodov pred skratom, nadprúdom, preťažením. Zistite, ako skontrolovať či je poistka prepálená a čo treba v takej situácii robiť.


Poistky sa používajú vo všetkých elektrických obvodoch – v elektroinštaláciách stavebných objektov, v automobiloch alebo bielej či čiernej technike. Ťažko si predstaviť účinnú ochranu obvodov a prijímačov elektrickej energie bez rýchleho rozpájania obvodu pri nadmernom pretekaní elektrickej energie. Spoznajte najpopulárnejšie druhy poistiek a zistite ako skontrolovať fungovanie poistky.

* * * * *
V tomto článku sa dozviete:
 Aké sú druhy poistiek a načo slúžia
 Ako zistiť či je poistka prepálená
 Ako skontrolovať tepelnú poistku
* * * * *

Aké sú druhy poistiek a načo slúžia?
Na trhu je veľa poistiek, ktoré sa líšia konštrukciou, pracovnou charakteristikou a účelom. Medzi najčastejšie používané patria tavné, tepelné poistky, prúdové chrániče, automobilové poistky, polymérové PTC, SMD poistky, priemyselné a miniatúrne poistky.

Tavné poistky
Úlohou tavných poistiek je otvorenie obvodu v situácii, keď pretekajúci prúd v zabezpečenom elektrickom obvode prekračuje stanovenú hodnotu. Základným prvkom tavných poistiek je jedno alebo niekoľko navzájom spojených tavných telies – drôtov alebo vlákien. Ako zistiť či je poistka prepálená? Na to je potrebné overiť stav tavnej vložky.

Poistka 0001.2507
Poistka 0001.2507

Závislosť času roztavenia tavných prvkov tvoriacich vložku poistky a hodnoty pretekajúceho prúdu sa nazýva vypínacia charakteristika poistky. V závislosti od času prepálenia vložky môžeme poistky rozdeliť na poistky s rýchlou a pomalou reakciou.
Vypínacie charakteristiky sa uvádzajú v pásmovej forme, pretože vložky poistiek sa prepaľujú v rôznych časoch z hľadiska daných hodnôt intenzity elektrickej energie. Ako skontrolovať tepelnú poistku? Na tento účel treba použiť vypínaciu charakteristiku a stanoviť intenzitu prúdu, ktorá vedie k prepáleniu vložky.
Pri hodnotách prúdov, ktorým zodpovedá čas roztavenia tavných prvkov menší ako 0,005 s (¼ doby), poistky obmedzujú rázový skratový prúd. Okrem toho plnia funkciu odpínačov, pretože po vybratí poistnej vložky alebo odmontovaní poistky vznikne trvalé a viditeľné prerušenie obvodu.
Nízkonapäťové tavné poistky sa z hľadiska konštrukcie delia na inštalačné, vysokonapäťové, prístrojové a špeciálne. Inštalačné poistky typu Bi sa skladajú z jednopólových patrón, poistný spodok, hlavice a v nej umiestnenej tavnej vložky. Menovité prúdy inštalačných poistiek rýchlych (BiWts) a pomalých (BiWtz) sú od 6 do 200 A. Na trhu nájdete aj stredne rýchle a super rýchle poistky, také ako model SIBA 7000140.0.1.
Vysokonapäťové poistky typu Bu alebo Bm poskytujú väčší vypínací výkon. Základnými prvkami ich konštrukcie sú čeľuste a poistné vložky. Používajú sa v trafostaniciach a veľkých rozvodniach. Slúžia na účinnú ochranu strojov s ťažkým a častým rozbehom, tiež na ochranu silových vedení.
Ochrana meracích prístrojov alebo elektrických spotrebičov prebieha pomocou prístrojových poistiek, ktoré vedú prúd s intenzitou od pár desiatok miliampérov po niekoľko ampérov.

Ako skontrolovať činnosť poistky
Tepelné poistky
Tepelné poistky sú druhom elektrických poistiek, ktoré rozpínajú obvod v dôsledku nárastu teploty okolia. Používajú sa najmä na ochranu spotrebičov proti poškodeniu spôsobenému prehriatím.

Poistka 770.104
Poistka 770.104

Pri uvažovaní o tom, ako skontrolovať tepelnú poistku, netreba zabúdať, že sa často používa na ochranu jednotlivých prvkov elektrických obvodov, napríklad tranzistorov.
Tepelné poistky rozpájajú obvod prepálením malej plastovej vložky, čím sa uvoľní pružinový mechanizmus rozpájajúci kontakty poistky. Na trhu sa môžete stretnúť s mnohými tepelnými poistkami s veľmi širokým rozsahom teploty prepálenia, ktorá sa pohybuje v intervale od 72 až do 257°C. Napríklad model ESKA 770.104 má teplotu prepálenia pri 104°C.
Tepelné poistky sa navzájom odlišujú konštrukčne. Najčastejšie sa používajú tepelné tavné poistky, v ktorých sa tavné teliesko prepáli v dôsledku konkrétnej hodnoty prúdu. Iným druhom sú bimetalické tepelné poistky, v ktorých sa bimetalický prvok vplyvom teploty ohýba v stanovenom smere, čím blokuje pretekanie prúdu.
Keď sa poistka ochladí, vráti sa do pôvodného stavu a umožní prúdu opätovne pretekať. Bimetalické tepelné poistky sa najčastejšie používajú v elektrovarných kanviciach.

Ako zistiť či je poistka prepálená?
Prepálenie vložky tavnej poistky alebo vypálenie plastovej vložky v tepelnej poistke vedie k rozpojeniu elektrického obvodu. Ako skontrolovať poistku?

Číslicový multimeter AX MS8221B
Číslicový multimeter AX-MS8221B

Ak chceme zistiť či je poistka prepálená, stačí použiť multimeter. Na meracom prístroji treba nastaviť funkciu merania priechodnosti obvodu. Táto funkcia sa môže rôzne označovať v závislosti od používaného merača, no najčastejšie pripomína svojim symbolom usmerňovaciu diódu. Na meranie poistky sa ideálne hodí napríklad multimeter AXIOMET AX-MS8221B.
Do príslušných otvorov na merači treba vložiť meracie sondy – červenú do zdierky označenej ako VΩmA a čiernu do uzemnenia (zdierka COM). Ako skontrolovať poistku? Stačí umiestniť dve sondy na meracích prvkoch poistky.
Bez ohľadu na druh poistky meranie prebieha analogicky. Ako teda skontrolovať poistku? V prípade automobilových poistiek sú to dva pliešky v hornej časti poistky. Malé poistky sa merajú priložením meracích sond k obom kovovým nožičkám. Inštalačné poistky majú v prednej časti špeciálne zahĺbenia, ktoré umožňujú zmerať priechodnosť obvodu.
Ak je priechodnosť obvodu zachovaná, merač musí ukázať pomerne malý odpor. Ak je poistka prepálená, merač ukáže nekonečný odpor, neukáže nič alebo oznámi nepriechodnosť vodiča zvukovým a/alebo svetelným signálom. V prípade prepálenia poistnej vložky treba ju vymeniť za vložku s rovnakými parametrami a identickou vypínacou charakteristikou. Ak sa počas skratu poškodia aj iné prvky poistky treba vymeniť celú ochranu.

Ako skontrolovať tepelnú poistku?
tepelna poistkaAko zistiť či je poistka prepálená? Pretekanie prúdu cez tepelnú poistku tiež treba skontrolovať pomocou multimetra s funkciou testovania priechodnosti obvodu. Analogicky ako v prípade tavných poistiek, aj tu treba priložiť meracie sondy k dvom kontaktom poistky a zistiť či je hodnota merania nízka. Ak merač zareaguje akusticky alebo svetelne, prípadne ukáže veľmi vysoké hodnoty odporu, znamená to, že tepelná poistka je prepálená a nepreteká ňou elektrická energia.

text/foto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.