EP1Elektrotechnický priemysel tvorí jeden z podstatných pilierov slovenského priemyslu i celej ekonomiky. Od roku 2000 rástol najrýchlejšie spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby a po výrobe automobilov sa tak stáva druhým najsilnejším ťažiskom slovenského priemyslu.

 

Elektrotechnický priemysel sa aj oproti iným odvetviam ako strojárstvo či hutníctvo začal veľmi rýchlo zotavovať z ekonomickej krízy. Už koncom roka 2008 zaznamenali najmarkantnejší prepad  jednoduchšie výroby na začiatku výrobného reťazca elektroniky, výrobcovia závislí na exporte a výrobcovia dodávajúci pre automobilový priemysel. Niektoré časti trhu ako výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, naopak, vôbec nepocítili pokles zákaziek, ich materské firmy však okamžite začali s racionalizáciou výroby vo svojich slovenských výrobných závodoch. Po  celkovo miernom poklese tržieb v elektrotechnike v roku 2009 sa však už minulý rok vrátilo pozitívne tempo rastu o približne jednu štvrtinu.

Rozvoj vďaka zahraničným investíciám

Elektrotechnický priemysel v Slovenskej republike patrí k odvetviam s najväčšou dominanciou zahraničného kapitálu. Zahraniční vlastníci sa v súčasnosti podieľajú už vyše tromi štvrtinami na základnom imaní podnikov s 20 a viac zamestnancami. Stalo sa tak kvôli reštrukturalizácii priemyslu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia z dôvodu, že ide o odvetvie založené na technologickom rozvoji a novinkách, ktorým domáce podniky v nových globálnych podmienkach nedokázali konkurovať. Vo svete elektrotechniky sa najviac zarába ani nie tak na výrobe, ako na vývoji a inováciách. A takýto konkurencieschopný know-how vlastnia len silní medzinárodní hráči. Aj na Slovensko, hoci naďalej zostáva skôr výrobnou ako vývojovou základňou, sa vďaka nim postupne presúvajú lukratívnejšie výroby a časť vývojárskych kapacít. Svoje vývojové centrá tu už umiestnili napríklad nemecké spoločnosti Siemens a Scheidt & Bachmann, či americký výrobca polovodičových súčiastok ON Semiconductor. Oproti najvyspelejším krajinám sveta však pod Tatrami výrazne zaostáva spolupráca univerzít a komerčných firiem, ktorá by umožňovala transfer technológií a znalostí a prinášala komerčne využiteľné riešenia.

Elektro ťahá celý priemysel

Elektrotechnika je jeden z najväčších zamestnávateľov v priemysle a zároveň je aj druhým najvýznamnejším exportérom (po strojárstve) s vyše štvrtinovým podielom na priemyselnom vývoze Slovenska. Výrobca LCD televízorov Samsung Electronics Slovakia je od roku 2009 nielen najväčším exportérom, ale aj najväčším nefinančným podnikom na Slovensku. Po vyše desaťročí tak z trónu najväčšej nefinančnej spoločnosti zosadil bratislavskú automobilku Volkswagen Slovakia. Výrobe spotrebnej elektroniky sa na Slovensku okrem Samsungu venujú aj ďalšie nadnárodné koncerny, ktoré si so sebou priniesli aj dodávateľské spoločnosti, podobne ako to poznáme pri veľkých automobilových investíciách. Okrem geografickej polohy a prijateľnej cene pracovnej sily sú silnými stránkami Slovenska pri rozhodovaní o umiestňovaní výrobných závodov aj úroveň a tradícia elektrotechnických fakúlt slovenských univerzít. Niektoré spoločnosti oslovila aj možnosť dodávok pre rozsiahlu automobilovú výrobu. Práve na automobilky naviazaná výroba káblových zväzkov, svetlometov a iných súčiastok začína z dôvodu nastavenia silného konverzného kurzu slovenskej koruny k euru ohrozovať ich životaschopnosť voči lacnejšej konkurencii z východnej Európy či Bálkanu. A to núti spoločnosti k ďalšej racionalizácii výroby za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti.

Podobný vývoj ako na Slovensku zaznamenáva elektrotechnický priemysel aj v Českej republike. Reštrukturalizáciou väčšiny výrobnej základne sa zlepšila nielen produktivita práce, ale aj kvalita výrobkov. Vďaka tomu je možná väčšia špecializácia s orientáciou na inovované výrobky s vyššou pridanou hodnotou.

 

TEXT: Michal Múdrý

FOTO: archív redakcie