shutterstock 1348260380Kabeláž je variabilne náchylná k mechanickému poškodeniu, najmä ak je vedená prevádzkovými časťami elektrotechnického, strojárskeho či automatizačného zariadenia alebo robota v blízkosti pohyblivých častí. Pre zvýšenie ochrany, ale aj pre organizáciu kabeláže či rozvodov, sa používajú rôzne typy vonkajších výstužných prvkov, ktoré zaisťujú ich správne umiestnenie v systéme a optimalizujú pevnosť a tuhosť povrchu mäkkej izolácie pri zachovaní potrebnej pružnosti. K tomuto účelu sa využívajú tzv. bužírky, teda opletenie, puzdrá alebo návleky zo špeciálnych materiálov a tkanín.

 

Typy bužírok a ich uplatnenie
Bužírka je dutý ohybný prvok, ktorý sa navlieka na kabeláž, rozvodné rúrky médií či konektory pre zvýšenie celkovej tuhosti a mechanickej odolnosti. Bužírky je možné zadovážiť v rôznych riešeniach a materiáloch, ich základné členenie zahrnuje:
• káblové žľaby a ochranné trubičky – spevňujúce kabeláž po smere
• opletenia – obvykle z plastovej alebo kovovej tkaniny
• elektroizolačné trubičky – puzdrá a návleky
• zmršťovacie bužírky – pre zapečatenie konektorov
Aplikácie jednotlivých typov bužírok závisia predovšetkým na tom, akú funkciu majú v systéme plniť. Od toho sa odvíja tiež špeciálne konštrukčné riešenie ochranného materiálu.

Káblové žľaby a ochranné trubičky
Tento typ ochranných prvkov slúži predovšetkým k celkovému spevneniu alebo organizácii kabeláže. Tá sa do trubičiek či žľabov navlieka po zapojení – ich výhodou je možnosť vloženia viacerých káblov v potrebnom usporiadaní, čím sa výrazne obmedzí ich zábor priestoru a usmerní vedenie. Zatiaľ čo káblové žľaby sú obvykle riešené jednoduchou konštrukciou prepojených krúžkov, spravidla z polymérových materiálov (termoplastov) s vysokou pevnosťou a pružnosťou, trubičky môžu byť riešené ako opletenie z kovovej či plastovej tkaniny, alebo vinuté.

Opletenia
Ochranné prvky vo forme opletenia sa okrem kabeláže používajú i u rozvodov prevádzkových kvapalín a médií plniacich okrem ochrannej tiež izolačnú funkciu. Kovové opletenia sa aplikujú predovšetkým do mechanicky náročnejších prostredí alebo prostredí s vyššou teplotou, plastové sú zasa vhodné ako krytovanie vo vlhkom či chemicky agresívnom prostredí.

Elektroizolačné trubičky
Tieto trubičky sú určené pre transport a elektroinštalácie kovových rozvodných prvkov. Obvykle sa vyrábajú zo silikónu vystuženého skleným vláknom. Tento typ prvku poskytuje okrem ochrany proti mechanickému poškodeniu a rázu tiež potrebnú tepelnú izoláciu.

Zmršťovacie bužírky
Bužírky umožňujúce zmrštenie pri pôsobení zvýšenej teploty sú špeciálnym typom ochranného prostriedku, ktorý sa používa predovšetkým k obmedzeniu prístupu ku kabeláži či konektorom. Tieto bužírky dosahujú po aplikácii pomerne veľkú teplotnú odolnosť, uplatnenie nachádzajú tiež v prípade, že je potreba zapojenie rozvodov či kabeláže zapečatiť.

Zdroj: Grigvovan / Shutterstock.com