volkswagen slovakiaSlovenský priemysel sa pomaly zotavuje, aj napriek stúpajúcemu počtu ochorení na COVID - 19. Vzostup produkcie závisí od stabilného vývoja dopytu v nadchádzajúcich mesiacoch. Naznačuje to aj prieskum medzi 67 podnikmi s európskym pôvodom pôsobiacimi v SR.


Investori uviedli, že sa zlepšila ich obchodná situácia, ale riziká v oblasti dopytu a cestovné obmedzenia zostávajú záťažou, uviedol hovorca Slovensko-nemeckej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Markus Halt.

Pokles dopytu
Viac ako každá tretia členská firma európskych obchodných komôr podieľajúcich sa na prieskume hodnotí svoju súčasnú ekonomickú situáciu pozitívne (34,3 %). Na zlý obchodný vývoj sa sťažovalo len 16 % oslovených firiem. „Pri väčšine podnikov sa situácia počas letných mesiacov značne uvoľnila. Po jarnom lockdowne je to veľká útecha,“ komentoval výsledky prezident AHK Slowakei Peter Lazar. Podľa neho zhoršenie obchodnej situácie očakáva počas nastávajúcich dvanástich mesiacov 31 % podnikov a 47 % sa obáva všeobecne slabnúcej konjunktúry. Firmy v oblasti investícií a zamestnávania sú skôr zdržanlivé. „Optimisti chcú expandovať, pesimisti redukujú – väčšina vyčkáva a drží sa aktuálnej úrovne,“ podotkol P. Lazar.
Pokles dopytu po svojich produktoch a službách, ktorý súvisí s pandémiou vníma ako mimoriadnu záťaž sedem z desiatich podnikov. Pre ďalších 84 % to predstavuje aj najväčšie podnikateľské riziko v nasledovných dvanástich mesiacoch. 61 % oslovených považuje za veľmi zaťažujúce aj platné cestovné obmedzenia. „Udalosti z jari nás poučili, aký dôležitý pre obchodné vzťahy Slovenska je voľný pohyb tovarov, služieb a pracovných síl.“ V tejto súvislosti P. Lazár zdôraznil: „Na trvalé udržanie reťazcov tvorby hodnôt počas pandémie koronavírusu by mal, aj pri ďalšom náraste počtu infekcií, zostať cezhraničný pohyb naďalej voľný.“
Znižovanie nákladov patrí k najbežnejším reakciám firiem na pandémiu. Úsporné opatrenia presadzuje alebo plánuje zaviesť v blízkom čase až 83 %. firiem. Personálne náklady pritom pre väčšinu zostávajú tabu. Až 37 % spoločností predpokladá znižovanie počtu pracovníkov. Polovica chce vo svojich podnikoch navyše urýchliť digitalizáciu. Práve ona, podľa P. Lazára, poskytuje veľkú príležitosť pre úspech na trhu. „Podniky môžu svoju konkurencieschopnosť zvýšiť pomocou investícií do Priemyslu 4.0. Slovensko by si tak posilnilo pozíciu v medzinárodnej konkurencii investičných lokalít,“ podčiarkol prezident AHK.

Najväčší platcovia daní
Úzka hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a členskými štátmi EÚ sa odráža aj v slovenskej daňovej štatistike. Spoločnosť BMB Partners zisťovala objem podielu na príjmoch z daní u 300 najväčších firiem v SR. Zistila, že firmy z Nemecka, Česka a Rakúska vykazujú najvyšší podiel na štátnych príjmoch.
Na Slovensku pôsobiace spoločnosti zaplatili vlani na daniach 2,1 miliardy eur. Z toho 1,1 miliardy eur pripadá na firmy so slovenskými majiteľmi. „Nemecko je najsilnejším zástupcom zahraničných investorov, a to s najvyšším podielom na odvedených daniach v SR. Uvedené podniky tu odviedli v roku 2019 dane vo výške asi 700 miliónov eur. Pri pripočítaní odvodov do Sociálnej poisťovne vzrástla uvedená suma na takmer 1,2 miliardu eur,” podčiarkol konateľ AHK Peter Kompala. Doplnil, že na druhom mieste boli české firmy s príspevkami vo výške 446 mil. eur. Rakúski a americkí investori odviedli na daniach a odvodoch po 400 mil. eur.
Najväčší platca daní z podnikateľského sektora je spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá zaplatila 272 mil.do slovenskej pokladnice. Medziročne je to o vyše 30 mil. menej ako v roku 2018. Druhú priečku v uvedenom rebríčku obsadil prepravca zemného plynu Eustream so 184 mil. eur. Táto suma narástla oproti predminulému roku o 93 mil. eur. Za ňou sa umiestnila oceliareň U.S. Steel v Košiciach s uhradenými 133 mil. eur. Je to takmer o 67 mil. eur menej ako v roku 2018.

TEXT Tibor Šuľa