BASF BrudermüllerV druhom štvrťroku 2018 skupina BASF dosiahla mierne posilnenie tržieb a výnosov. „V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa tržby zvýšili o 518 miliónov eur na 16,8 miliardy eur,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE.

Dôvodom boli vyššie ceny, najmä v segmentoch Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. S výnimkou Performance Products navyše všetky segmenty dosiahli nárast objemov. Tento vývoj čiastočne tlmil záporný vplyv výmenných kurzov.


Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek medziročne stúpol o 105 miliónov eur na 2,4 miliardy eur, a to hlavne vďaka tomu, že výrazne posilnil podiel segmentu Oil & Gas. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek zaznamenal mierny nárast v segmente Agricultural Solutions a Performance Products. Naopak v segmente Chemicals sa EBIT pred započítaním špeciálnych položiek mierne znížil a v segmente Functional Materials & Solutions zaznamenal značný pokles.
V porovnaní s prvým polrokom 2017 vzrástli aj tržby, a to o 307 miliónov eur na 33,4 miliardy eur. Tento vývoj spôsobili vyššie predajné ceny (hlavne v segmentoch Functional Materials & Solutions, Chemicals a Oil & Gas) a posilnenie objemov vo všetkých segmentoch s výnimkou Performance Products. Negatívny vplyv výmenných kurzov, spojený predovšetkým s americkým dolárom, kompenzovali tržby vo všetkých segmentoch.
V prvom polroku sa BASF podarilo medziročne zvýšiť EBIT pred započítaním špeciálnych položiek o 160 miliónov eur na 4,9 miliardy eur. Tento nárast umožnilo najmä výrazné posilnenie podielu segmentu Oil & Gas. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek mierne stúpol v segmente Chemicals, kým v segmente Performance Products mierne oslabil a v segmentoch Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions sa výrazne znížil.

V juhočínskej provincii Kuang-tung má vyrásť nový výrobný Verbund
Dr. Martin Brudermüller počas prezentácie údajov za druhý kvartál roku 2018 predstavil plány spoločnosti BASF na vybudovanie nového výrobného Verbundu v juhočínskej provincii Kuang-tung.
Výrobný Verbund – z nemeckého výrazu pre spojenie či zväzok – spoločnosti BASF zahŕňa efektívne využívanie vedľajších produktov a nadbytočnej energie v hustej sieti výrobných závodov. Tým sa šetria náklady i životné prostredie. Vďaka prepojeniu výrobných závodov dokáže spoločnosť čo najefektívnejšie využívať produkty, vedľajšie produkty a energiu, čím sa minimalizujú náklady i negatívny vplyv na životné prostredie. V komplexe tiež fungujú špičkové verejné služby, ako napríklad plynová elektráreň.
V prípade úspešnej realizácie zmieňovaného projektu by sa BASF stala prvou zahraničnou spoločnosťou investujúcou v Číne, ktorá by niesla plnú zodpovednosť za zriadenie a prevádzku závodu tohto typu, a to vrátane parného krakovania. „BASF sa tak opäť dostáva do úlohy priekopníka a lídra,“ povedal Dr. Martin Brudermüller.
So svojim približne 40 % podielom na svetovom chemickom trhu zastáva Čína pozíciu najväčšieho producenta v danej oblasti a hegemóna rastu globálnej chemickej výroby. „Spoločnosť ako BASF, ktorá chce byť jednotkou vo svojom odbore, musí byť na tomto veľkom rastovom trhu prítomná. S pomocou nového výrobného Verbundu môže BASF hrať významnú úlohu v rozvoji čínskeho chemického priemyslu a zaistiť si v tejto krajine jedinečné postavenie,“ vysvetlil Dr. Martin Brudermüller.
BASF odhaduje, že okolo roku 2030, kedy má byť projekt dokončený, môže hodnota investície dosiahnuť až 10 miliárd dolárov. Prvé výrobné zariadenie pripravovaného komplexu bude hotové do roku 2026. „Musíme mať však na pamäti, že podpísanie memoranda o porozumení predstavuje len prvý krok, po ktorom bude nasledovať mnoho ďalších. Druhým krokom bude vypracovanie predbežnej štúdie uskutočniteľnosti,“ dodal Dr. Martin Brudermüller.

BASF plánuje uzavrieť akvizíciu časti aktivít spoločnosti Bayer počas augusta
Dr. Martin Brudermüller taktiež informoval o stave, v ktorom sa nachádzajú transakcie dohodnuté so spoločnosťou Bayer: „V súčasnej dobe predpokladáme, že akvizícia daných aktivít môže byť uzatvorená počas augusta. Už sa tešíme, ako v našom tíme čoskoro privítame 4 500 nových kolegov, ktorí obohatia naše podnikanie o prevratné a inovatívne oblasti.“ Akvizícia znamená strategicky významné doplnenie aktivít BASF v oblasti ochrany rastlín, biotechnológií a digitálneho poľnohospodárstva, ale tiež vstup spoločnosti BASF do oblasti osív.

Prognóza na rok 2018
S ohľadom na rok 2018 Dr. Martin Brudermüller uviedol: „Globálne ekonomické riziká sa v priebehu prvého polroka významne zvýšili. Stalo sa tak v dôsledku geopolitického vývoja a obchodných konfliktov medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj medzi Spojenými štátmi a Európou. Pozorne monitorujeme tento vývoj i jeho možné dopady na naše podnikanie.“
Predpoklady BASF ohľadom vývoja globálneho ekonomického prostredia v roku 2018 sa s výnimkou očakávanej ceny ropy v danej chvíli nemenia (predchádzajúce prognózy z finančnej správy za rok 2017 uvádzame v zátvorkách):
- Rast hrubého domáceho produktu: 3,0 % (3,0 %)
- Rast priemyslovej výroby: 3,2 % (3,2 %)
- Rast chemickej výroby: 3,4 % (3,4 %)
- Priemerný výmenný kurz: 1,20 dolára za euro (1,20 dolára za euro)
- Priemerná cena ropy Brent pre tento rok: 70 dolárov za barel (65 dolárov za barel)

TEXT/FOTO BASF