chsOdvetvie chémie a farmácie sa podieľa 14 % na priemyselnej produkcii SR a takmer 18 % na celkovom exporte Slovenska. Uviedol to v úvodnom prejave v Bratislave na slávnostnom galavečere Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR jeho prezident Roman Karlubík pri príležitosti 25. výročia založenia zväzu.


"Zaznamenali sme nárast zamestnanosti z 34.700 pracovníkov v roku 2010 na 40.700 zamestnancov v roku 2015 a zároveň rast priemernej mzdy, ktorá stúpla za uvedené roky z 964 eur na 1118 eur. Podniky si to mohli dovoliť predovšetkým vzhľadom na rast pridanej hodnoty z 964 eur v pokrízovom roku 2009 na 2024 eur za rok 2015. Dochádza síce k miernemu poklesu tržieb odvetvia z rekordného objemu 10,9 miliardy eur v roku 2011 na sumu 9,7 miliardy eur za rok 2015, ale dôvodom je enormný pokles cien ropy a s tým súvisiaci nadväzujúci pokles cien výrobkov," spresnil prezident ZCHFP.
Na druhej strane podľa jeho slov "silne" rastie pododvetvie výroby plastov a gumy, ktoré má napojenie na investičný boom v automobilovom priemysle a sektor elektrotechniky na Slovensku. "Veľmi vhodné podmienky pre rast svojho podnikania u nás nachádzajú zahraniční investori. Predovšetkým Continental ako čelný predstaviteľ sektora výroby pneumatík," povedal Karlubík.
"Ďalší vývoj nášho odvetvia je závislý na vnútorných, ale ešte viac na medzinárodných aspektoch a situácii v medzinárodnom obchode. Hospodárske a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa prijímajú a prijmú v EÚ, napríklad brexit, v akejkoľvek podobe, určite ovplyvnia situáciu v priemysle krajín EÚ a dotknú sa aj chemického priemyslu. Pre Slovensko ako malú otvorenú ekonomiku je veľmi dôležité, aby sa zachovala čo najvyššia miera otvorenosti spoločného trhu krajín EÚ, ale aj pridružených krajín. Vďaka neustále rastúcej automobilovej výrobe sa Slovensko dostalo na prvé miesto na svete v počte vyrobených automobilov na jedného obyvateľa. Sme na to hrdí a sme hrdí aj na slovenskú chémiu, ktorá má na tomto raste svoj nezameniteľný podiel," konštatoval.
ZCHFP podľa Karlubíka za 25 rokov svojej existencie obhájil svoje miesto v ekonomike aj spoločnosti a právo na úspešnú existenciu. Slovenská chémia je dnes aj vďaka zväzu kvalitatívne lepšia, než bola pred štvrťstoročím. Slovenská chémia a farmácia podľa neho zažíva "nejednoduché časy" vplyvom zahraničných aj domácich faktorov. Poukazuje to na hlboké dôsledky krízy z prepadu cien ropy, na nerovnomerný vývoj vnútri slovenskej chémie aj na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví.
"Segmenty ekonomiky, ktoré nie sú napojené na automobilky, majú nedostatočné zdroje na rozvoj. Situáciu v nich zhoršili za posledné roky vládne konsolidačné opatrenia na dodatočné zdanenie firiem. Stovky miliónov navyše pre štátny rozpočet teraz chýbajú vo vlastných zdrojoch podnikov. V súčasnosti prijímané opatrenia by mali uľahčiť aspoň malému a strednému podnikaniu, naopak, zavedenie dane z dividend môže väčším podnikateľom skôr uškodiť," povedal prezident zväzu.
Nezdravý pokles realizačných cien v odvetví podľa neho zužuje priestor vo vytváraní zdrojov pre firmy. "Pri rastúcich mzdách sa tak konkurencieschopnosť slovenskej chémie a farmácie znižuje. Zo zahraničných vplyvov je najhorší dramatický pokles cien ropy a jej produktov a tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Situáciu komplikuje aj sprísňujúca sa legislatíva v EÚ, ktorá významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu v globálnom kontexte. Najnovšie musia podniky počítať s poplatkami za registráciu chemických látok, kde nosnú časť nákladov tvorí ich povinné testovanie," doplnil Karlubík.
Pripomenul, že ZCHFP bol založený 30. novembra 1991 a dnes je rešpektovaným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. "Zväz je zakotvený aj v medzinárodných štruktúrach, a to najmä prostredníctvom svojho členstva v Európskej rade chemického priemyslu – CEFIC," dodal Karlubík.

Zdroj: TASR