cpsChemický a farmaceutický priemysel v SR vlani zaznamenal tržby medziročne nižšie o 4,12 %. Celkové tržby poklesli z 10,347 miliardy eur v roku 2018 na 9,921 miliardy eur v roku 2019. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.


Pokles je podľa neho výsledkom spomalenia ekonomiky EÚ ako celku, a hlavne nemeckej ekonomiky, ale aj súbehu ďalších externých faktorov a zhoršovania podnikateľského prostredia na Slovensku prijímaním nesystémových populistických rozhodnutí.
"Pokles predaja zaznamenali vlani všetky odvetvia slovenskej chémie a farmácie okrem výroby náterových látok, mydiel, pracích, čistiacich, parfumových prostriedkov a výrobkov z plastov. Medziročne najvýraznejšie poklesli tržby v pododvetví výroby umelých vlákien, a to až o viac ako 23 %. Rafinované ropné produkty klesli o 5,35 %, plasty v primárnej podobe takmer o 10 % a výrobky z gumy o 5 %. Farmaceutické výrobky klesli s tržbami o 2,34 %," spresnil Karlubík.
Je podľa neho povážlivé, že aj v roku 2019 pridaná hodnota medziročne poklesla o 3,3 %. Oproti tomu sa zvýšila priemerná mesačná mzda zamestnanca o 5 %, a to z 1509 eur v roku 2018 na vlaňajších 1584 eur.
Karlubík pripomenul, že v chemickom a farmaceutickom priemysle v SR pracuje takmer 10,5 % všetkých zamestnancov v priemysle. Na konci minulého roka zamestnával 44.281 pracovníkov, čo bolo o 2,88 % menej ako rok predtým. Štatistický úrad SR vlani evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 307 podnikov zamestnávajúcich 20 a viac pracovníkov.
Dodal, že prezídium ZCHFP SR už v novembri 2018 upozornilo na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností na Slovensku. Napriek varovaniam pokračovali nezodpovedné populistické predvolebné politické rozhodnutia. Tie sa spolu so zahraničnými dosahmi podpísali pod pokles odvetvia a ekonomické škody aj v ďalších odvetviach ekonomiky.

Zdroj: TASR