KMSV roku 2017 vyrobila Kia Motors Slovakia 335 600 osobných automobilov pre zákazníkov z viac ako 80 krajín. Ako jediná automobilka na Slovensku, ktorá vyrába motory, vyprodukovala 539 987 pohonných jednotiek. Najžiadanejším sa stal dieselový agregát s objemom 1,7 l (25 %).

titulnyProces zavádzania produktu do sériovej výroby v automobilovom priemysle sa skladá z niekoľkých fáz. Jednou z kľúčových fáz celého procesu je nábehová fáza, v ktorej sa produkt, ako aj výrobné technológie pripravujú na nábeh do sériovej výroby.

avsZväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) urobil dôkladnú analýzu podnikateľského prostredia kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky. Na jej základe definoval hlavné bariéry udržania konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu, ktorý v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tisíc ľudí, priamo či nepriamo ovplyvňuje tvorbu ďalších 250 tisíc pracovných miest a zároveň generuje až 44% HDP z celkovej priemyselnej výroby. Neriešených oblastí je v automotive sektore veľa, medzi kľúčové však patria: akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce, nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistencia systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízka úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

vakEurópska komisia (EK) udelila pokutu vo výške 34 miliónov eur spoločnostiam Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei a Marutaka za porušenie antitrustových pravidiel Európskej únie (EÚ).

evnAutomobilové koncerny Daimler, Volkswagen (VW), Ford a BMW sa dohodli, že do roku 2020 vybudujú v Nemecku, Rakúsku a v Nórsku na diaľniciach a ďalších dôležitých cestných tepnách 400 rýchlodobíjacích staníc pre elektroautá.

kspJaponská oceliareň Kobe Steel sa dostala do obrovských problémov, keď priznala, že falšovala údaje o kvalite hliníka, medi a ďalších materiálov využívaných na výrobu viacerých produktov, medzi nimi lietadiel, automobilov, vlakov či rakiet. Šéf spoločnosti navyše uviedol, že problém sa pravdepodobne rozšíril aj za hranice Japonska.