Automobilový priemysel

21. 6. 2011

Rastúca prosperita viedla k obrovskému nárastu používania áut vo svete. Trend nárastu využívania áut je viditeľný aj v Číne a iných rýchlo rastúcich krajinách s menej prísnou environmentálnou reguláciou. To vytvára vážne obavy z environmentálnych následkov používania áut, hlavne zo znečistenia ovzdušia, výskytu chorôb, či hlučnosti dopravy.

PAP1-malaOdborníci na plasty sa zhodujú, že tento materiál predstavuje budúcnosť automobilového priemyslu. Pred 30 rokmi tvorili plasty zhruba  7% obsahu áut, dnes je toto číslo takmer 20% a stále rastie! Plasty majú totiž oproti iným materiálom viacero výhod, pričom disponujú rovnakými vlastnosťami ako napríklad kovy. Narastajúci význam plastov v automobilovom priemysle potvrdila aj Medzinárodná Konferencia Polymerických Materiálov v Automobilovom priemysle PMA 2011, ktorá sa konala minulý mesiac v Bratislave. Jej súčasťou je už tradične aj Slovenská Gumárenská Konferencia.

AB1Presne mesiac po skončení autosalóna vo švajčiarskej Ženeve sa otvorili brány autosalóna v Bratislave. Kto čakal množstvo horúcich noviniek, musel odchádzať sklamaný.

 

Labuda1Súčasné vozidlá s elektronickým riadením procesov sú predurčené na vysoký stupeň spolupráce medzi spaľovacím motorom, prevodovým a pojazdovým ústrojenstvom. Tak, ako prudko napreduje rozmach „výpočtovej techniky“, proporcionálne sa tento fakt prejavuje aj v jej aplikácii vo vozidlách a vo všetkých strojoch používajúcich spaľovací motor ako zdroj mechanického pohybu.

BASF1Z dôvodu vysokej ceny ropy, zvýšeného ekologického povedomia a meniacich sa politických podmienok sa čoraz viac pozornosti venuje energetickej účinnosti automobilov. V tomto smere zohráva kľúčovú úlohu odľahčená konštrukcia, čiže použitie plastov namiesto kovov. Avšak nahradzovanie kovov polymérovými materiálmi nie je jednoduché, najmä v oblasti horúcich častí v blízkosti motora.

ap2vPokročilé termické zváracie postupy môžu ponúkať ideálne riešenie najmä pri náročných škárovaniach. Magna Steyr, výrobca automobilov a subdodávateľ automobilového priemyslu, to potvrdzuje pri výrobe komplexných, opticky ako aj kvalitatívne náročných komponentov z hliníkových zliatin. Spoločnosť rieši v rakúskom meste Graz extrémne ťažkú aplikáciu s použitím CMT Advanced. Zvárací proces vyvinutý spoločnosťou Fronius vypĺňa a spája opticky a kvalitatívne bezchybne škáry až do niekoľkých milimetrov.