Automobilový priemysel

obr1m
V Bratislave sa v týchto dňoch koná 23. ročník medzinárodného Autosalónu. Túto najdôležitejšiu automobilovú udalosť na Slovensku môžete navštíviť až do nedele 28. apríla 2013. Prinášame vám fotogalériu z podujatia.

obr1mBývalý československý monopolný podnik zameraný na maloobchodný predaj osobných áut, motocyklov a náhradných dielcov znovu ožije. Po úspešnom štarte v Českej republike známa značka hlási návrat aj na trh Slovenska. Retro, ale aj luxus z druhej ruky, servisné služby, predaj náhradných dielcov a možnosť využitia finančných produktov na nákup vozidla – taká je ponuka.

Človek je v čase svojej pracovnej aktivity, relaxácie a spánku denne exponovaný kmitaním, otrasmi a hlukom. Kmitanie, otrasy a hluk môžu zasahovať do rôznych aktivít človeka a intenzívne kmitanie a hluk (zvuk, infrazvuk a ultrazvuk), presahujúce jeho adaptačné možnosti, môžu viesť k poruchám a chorobám organizmu a môžu mať negatívny vplyv i na psychiku človeka.

Nákladné vozidlá pracujú v rozmanitých podmienkach, najmä z hľadiska požiadaviek na ťahovú silu a z toho vyplývajúceho zaťaženia motora. Ak má spaľovací motor pracovať hospodárne, je potrebné medzi pojazdové ústrojenstvo a motor zaradiť prevodovku. Projektovanie transmisií a pohonov však možno pri využívaní moderných softvérových prostriedkov výrazne zjednodušiť a zdokonaliť.

obr1mPolyméry a ich kompozity sa v súčasnosti v širokej miere využívajú pri konštruovaní automobilov. Veľké možnosti v oblasti automobilového priemyslu majú aplikácie polymérnych kompozitných materiálov, ktoré sú v porovnaní s tradičnými kovovými aj polymérnymi materiálmi ľahšie a disponujú lepšími mechanickými vlastnosťami.

kia5mTretí ročník súťaže Kia Innovation Award vyhlásila spoločnosť Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis.  Jeho nosnou témou boli nápady a inovácie v oblasti bezpečnosti a zlepšenia životného prostredia v automobilovom priemysle.