zdroj wabco tyresSpoločnosť Goodyear predstavila novú komplexnú ponuku pre dopravcov. Pod hlavičkou Goodyear Total Mobility sa spája celý rad prémiových nákladných pneumatík, sady dátových riešení, vrátane monitorovacích služieb a služieb prediktívnej analýzy. Taktiež viac ako 2000 servisných miest v celej Európe.

"Po nových komplexných službách registrujeme pomerne značný záujem slovenských a českých dopravcov; niektorí z nich už jednotlivé služby alebo ich individuálne kombinácie s úspechom využívajú," povedal Petr Abrahámek, Commercial Sales Director pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Flexibilná ponuka

Goodyear Total Mobility ponúka flexibilnú ponuku služieb, ktorej výsledkom je riešenie na mieru, vyvinuté každému konkrétnemu fleetovému zákazníkovi. Zahŕňa vhodné pneumatiky pre daný odbor podnikania, inteligentné technológie pre zjednodušenie každodenných úloh dopravcov a ucelenú servisnú sieť, ktorá ich vozidlá udržiava v prevádzke na ceste. „Každý vozový park je absolútne iný, preto s našimi zákazníkmi veľmi úzko spolupracujeme, aby sme mohli vyhovieť ich konkrétnym potrebám, výzvam a situáciám zodpovedajúcim veľkosti ich parku, rozsahu aktivít a súčasným a budúcim podnikateľským zámerom. Či už ide o veľký alebo malý vozový park, snažíme sa dopravcom pomôcť, aby dokázali zo svojich kapacít vyťažiť maximum a mohli sa tak udržiavať na čele odvetvia," povedal Petr Abrahámek.

Z hľadiska obstarávacích nákladov sa pneumatiky na celkových nákladoch na vlastníctvo vozidiel v diaľkovej doprave podieľajú iba tromi percentami. Pokiaľ ide o prevádzkové náklady, je ich vplyv omnoho väčší. Voľba správnych pneumatík a pravidelné kontroly ich stavu priamo ovplyvňujú až 40 percent všetkých prevádzkových nákladov, či už ide o palivovú hospodárnosť, dobu plnej prevádzkyschopnosti, náklady na údržbu alebo spokojnosť vodičov. Konkrétne úspory sú zrejmé z prehľadu služieb a bývajú pre dopravcov väčšinou veľmi presvedčivé.

zdroj GoBumpr Tyres
Zjednodušenie prevádzky a úspora nákladov 

Českí a slovenskí zákazníci majú záujem napríklad o aplikáciu eJOB pre záznam dát o servise pneumatík priamo v mieste zásahu. Ako súčasť online systému správy pneumatík Goodyear FleetOnlineSolutions umožňuje správcom vozových parkov okamžitý prístup k nameraným dátam, čo im dovoľuje znížiť prestoje a obmedziť chyby pri fakturácii. „Čoraz častejšie dopravcovia využívajú aj služby monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) a zaujímajú sa aj o mileage kontrakty, ktoré ponúkame. Aktuálne sa dopytujú aj moderné zariadenia na automatizovanú diagnostiku pneumatík počas niekoľkých sekúnd Goodyear Drive-Over-Reader," dodáva Petr Abrahámek.

Sada nástrojov spoločnosti pre zjednodušenie každodennej prevádzky, predĺženie doby plnej prevádzky schopnosti vozidiel a minimalizácia celkových nákladov na ich vlastníctvo zahŕňa:

  • inovatívne prémiové pneumatiky, ktoré znižujú spotrebu paliva a ponúkajú čo najdlhší kilometrový výkon. Celkom je v ponuke spoločnosti 400 prémiových nákladných a autobusových pneumatík a protektorov. Naposledy ju tento rok rozšírili cestné nákladné pneumatiky KMAX GEN-2 a FUELMAX GEN-2, ktoré vozovým parkom v nadregionálnej a diaľkovej doprave prinášajú vyšší kilometrový výkon a palivovú hospodárnosť za všetkých poveternostných podmienok.

  • unikátny súbor nástrojov inteligentných technológií a prediktívnych monitorovacích systémov (G-Predict), ktorý predlžuje dobu plnej prevádzky schopnosti a umožňuje správu pneuhospodárstva s cieľom zníženia celkových prevádzkových nákladov na kilometer. Ich súčasťou sú inovatívne riešenia pre správu vozového parku Goodyear Proactive Solutions, ktoré zvyšujú efektivitu prevádzky a prináša značné úspory, online systém správy pneumatík Goodyear FleetOnlineSolutions, ktorý prepája servisných poskytovateľov s informáciami o zákazníkoch - dopravcoch, alebo viacjazyčná celoeurópska nonstop asistenčná služba Goodyear ServiceLine24h.

  • viac ako 2000 servisných miest európskej siete TruckForce, ktoré poskytujú nonstop cestnú havarijnú službu a prémiový servis na všetkých hlavných trasách v celej Európe.

TEXT: Eleánora Bujačková

FOTO: Wabco Tyres, GoBumpr Tyres