titmAgrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š. p., sa rozhodol pre nový názov výstavy automobilov. Autosalón získal oficiálne pomenovanie AUTOSALÓN-AUTOSHOW NITRA 2012. Počas autosalónu  sa uskutočnili aj viaceré odborné konferencie a podujatia.

 

 

Veľmi dobrý dojem zanechala konferencia FLEET DAY 2012. Bol to vlastne už štvrtý ročník najväčšieho  slovenského stretnutia fleetových profesionálov po Bratislave tu na výstavisku Agrokomplex  v Nitre.

Po odbornej stránke bola konferencia zameraná na širokú oblasť a zahrňovala aj tieto témy:

Nastavenie firemnej car policy z hľadiska reálnych verzus normovaných spotrieb - Ján Keder

Autor vo svojej prednáške poukázal na výhody správne nastaveného vyhodnocovania spotrieb všetkých druhov, ako je výber vozidiel v auto parku, zlé jazdné návyky vodičov, postupy, ktoré z daňového aj z praktického hľadiska eliminujú nadspotreby, čo pomáha k nastaveniu metódy pozitívnej motivácie vodičov.

Medzi možné dôsledky zle nastaveného vyhodnocovania spotreby možno zaradiť zlý výber vozidiel, neobjektívne posudzovanie vodičov a ich vplyv na spotrebu a v extrémnych prípadoch dochádza k zníženiu spoľahlivosti vozidiel a nárastu výdavkov na ich servis.

 

Prečo školiť vodičov? Vplyv školení na kondíciu  vozového parku - Václav Lipavský

Autor uviedol ,že súčasná výučba v autoškolách nezohľadňuje potreby techniky moderných vozidiel. Preto treba aktualizovať znalosti v oblasti neustáleho vývoja techniky automobilov.

Zmeny v konštrukcii vozidiel si vyžadujú aj zmenu jazdných návykov /downsizing, štart- stop systémy, prepĺňanie .../

Prínosy školenia sú preukázateľne pozitívne vo všetkých oblastiach, ako je nižšia spotreba paliva, nižšie servisné náklady, správne vodičské návyky, správne využívanie  elektronických asistenčných systémov, vyššia zostatková  hodnota vozidla.

Čo najviac trpí nesprávnymi  návykmi vodiča? Autor prednášky uvádza tieto:

Komponenty pohonného ústrojenstva- brzdový systém, komponenty podvozku, pneumatiky.

Ďalej sú to turbodúchadlo, dvojhmotový zotrvačník, spojkové obloženie, ojničné ložiská, prevodovka, filter tuhých častíc a olejová náplň.

Vplyv pneumatík na ekológiu a bezpečnosť dopravy - Vladimír Rievaj, Renáta Škulcová

Pneumatiky sú podľa autorov jediným spojovacím bodom medzi vozidlom a podkladom .Sú základom bezpečnej , ekonomickej a ekologickej jazdy.

Na životnosť pneumatík  pôsobí veľa faktorov:

-          dezén

-          konštrukcia

-           typ prevádzky

-           správna starostlivosť o ne

-           technický stav vozidla.

Veľmi dôležitou úlohou používateľov automobilov je pravidelná výmena pneumatík -letné- zimné a podľa prevádzky atď. Správne hustenie  ovplyvňuje pozitívne  životnosť pneumatiky ako aj odpor valenia.

Od 1. novembra 2012 sa zavádza nové označovanie pneumatík, a to:

Energetická trieda písmenami A až G (niečo podobné poznáme z elektrospotrebičov- chladničky, práčky../

C1 pre vozidlá do 3 500 kg

C2 pre ľahké nákladné vozidlá

C3 pre ťažké nákladné vozidlá.

Ikona s oblakom a dažďom, označuje  priľnavosť  pneumatiky na mokrých povrchoch. Táto vlastnosť je vyjadrená  písmenom A až G.

Ikona s reproduktorom

Jedna čierna vlna znamená: o 3dB pod zákonným limitom budúceho nariadenia EÚ

Dve čierne vlny: vyhovuje budúcemu zákonnému limitu nariadenému EÚ

Tri čierne vlny: medzi súčasným maximom a novým nižším  limitom, ktorý má byť zavedený od novembra 2012.

Záverom možno konštatovať ,že až celkové zhodnotenie  všetkých akcií rozhodne, ako sa ďalej bude uberať  AUTOSALÓN NITRA, ktoré akcie sa vynechajú a ktoré nové  sa začlenia do programu  budúcoročného Autosalónu.

Všetko to ostáva na usporiadateľoch, celkovom ekonomickom prínose a možno povedať, že aj od celkovej návštevnosti  účastníkov tohtoročného AUTOSALÓN-AUTOSHOW NITRA 2012.

 

obr1m obr2m obr3m

 

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava