titEurópsky automobilový priemysel sa nachádza v zlomovom momente. Tlak verejnej mienky na zdravé životné prostredie výrazne mení odvetvie výroby automobilov a ukončuje dobu fosílnych palív. Alternatívami spaľovania benzínu a nafty sú plyn, syntetické palivá, vodík a batériová elektromobilita.


Budúcnosť osobnej mobility predstavujú elektromobily. Pod týmto pojmom si väčšina z nás predstaví vozidlá s batériou, do tejto kategórie však patria aj elektrické vozidlá s palivovým článkom na vodík, pre ktoré sa vžila skratka FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). „Obe technológie majú budúcnosť. Elektromobilita bude batériová, aj vodíková,“ vysvetlil účastníkom automobilovej konferencie NEWMATEC v Šamoríne Carlos Navas, manažér pre stratégie a vývoj trhu európskeho programu Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), ktorá z bezemisných technológií nakoniec zvíťazí.
Podľa tohto špecialistu na vodíkovú mobilitu v Európe sa batériová elektromobilita nestane iba medzičlánkom, ktorý nás prevedie k čistej mobilite v podobe vodíkového pohonu. Obe technológie sa budú rozvíjať súbežne a uplatnia sa v odlišných pozíciách.

obr1
Carlos Navas

Malé osobné automobily určené pre mestskú mobilitu budú aj v budúcnosti využívať batériový pohon. Osobné automobily strednej a vyššej triedy, taxíky, firemné flotily a ľahké úžitkové automobily budú niekde na pomedzí – pre niekoho bude výhodnejšia voľba batériového pohonu, pre iného už bude vhodnejšie presadnúť do vodíkového automobilu. Jednoznačnou voľbou pre elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami budú autobusy, nákladné vozidlá vrátane kamiónov, a vlaky. Palivom budúcnosti pre lietadlá a lode budú syntetické palivá. V súvislosti s automobilmi teda platí, že čím ťažšie vozidlo určené na čo najväčší denný kilometrický obeh, tým bude výhodnejší vodík.

 

 

* * * * *
Elektrické vozidlá na batériu veľmi dobre fungujú v meste a tam by sa aj mali používať. Keď však hovoríme o väčších autách, ktoré by mali prekonávať väčšie vzdialenosti, tu sú batérie obmedzujúcim prvkom.
* * * * *

Princíp elektromobilu napájaného na palivový článok
Automobil na vodík je napájaný z palivového článku, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlúčení vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil, a neškodná vodná para ako výfukový plyn. „Palivom“ elektromobilu je vodík, ktorý je uskladnený v nádrži elektromobilu. Tankovanie plnej nádrže trvá tri až päť minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov.

Bezpečnosť
Vodík je horľavý plyn, a tým pádom musíme byť opatrní pri manipulácii s nim. Nie je však o nič nebezpečnejší ako konvenčné palivá. Vodík je veľmi špecifický plyn – okrem toho, že je veľmi horľavý, je aj veľmi ľahký – v prípade akéhokoľvek porušenia nádrže okamžite uniká. Plameň z vodíka je veľmi podobný CNG, hasí sa ľahšie ako klasický oheň.

* * * * *
Vodíkové automobily na trhu:
Hyundai ix35
Renault Hykangoo
Toyota Mirai
Honda Clarity
Mercedes GLC
Hyundai NEXO
* * * * *

Tisíc vozidiel, 120 staníc
Sme teda pripravení na túto technológiu? „Z technického hľadiska áno. Zatiaľ sú však vozidlá na vodík veľmi drahé, nemáme ani dostatočnú infraštruktúru. Platí teda to isté ako pri každom zavádzaní nových technológií,“ uvádza C. Navas. Ako sa bude zvyšovať počet vozidiel na vodíkový pohon, tak sa bude znižovať ich cena. Je však potrebné dotovať rozšírenie nabíjacích staníc.
Po cestách Európskej únie aktuálne jazdí okolo 1 200 automobilov na vodíkový pohon. Tretina z nich bola financovaná z dotačných programov. Autá už pritom najazdili milióny kilometrov. „Autá fungujú perfektne. Problém je, že chýba infraštruktúra na tankovanie týchto vozidiel,“ zopakoval C. Navas. V súčasnosti je v celej Európskej únii iba 120 vodíkových nabíjacích staníc. Zhruba polovica je v Nemecku. Ostatné sú roztrúsené po ostatných krajinách, predovšetkým v západnej Európe. Všetky stanice fungujú dobre. „Momentálne sa do plniacich staníc príliš neinvestuje. Je potrebné ich budovať, pretože v opačnom prípade ľudia tieto autá nebudú kupovať,“ upozorňuje.

obr2

Únia podporuje rozvoj
Pred pár rokmi sa Európska únia a súkromní partneri spojili a vytvorili spoločný podnik. PPP projekt využíva financovanie EÚ, pričom doteraz preinvestoval takmer deväťsto miliónov eur a podporil 244 projektov. Z tohto balíka bolo 376 miliónov investovaných do projektov v oblasti dopravy. Väčšina z týchto investícií však išla do krajín západnej Európy. „Tieto krajiny investovali veľmi veľa do nových technológií. Je potrebné do procesu zapojiť aj zvyšok Európy, vrátane krajín V4,“ apeloval na účastníkov konferencie Carlos Navas.
V Európe je ešte stále mnoho krajín, ktoré neprijali žiadne stratégie pre rozvoj vodíkového pohonu. Pritom jeho budúcnosť je nesporná. Do roka 2030 bude každé dvanáste ľahké úžitkové vozidlo jazdiť na vodík. O ďalších desať rokov to už bude každé piate vozidlo. V prípade osobných áut to bude v roku 2040 každé siedme. Oveľa rýchlejšie bude stúpať podiel FCEV vozidiel v prípade autobusov a nákladných vozidiel. Kým v roku 2030 bude na európskych cestách 45 tisíc takýchto vozidiel, o desať rokov neskôr sa ich počet na cestách zvýši desaťnásobne. Do roka 2040 taktiež dve tisícky vlakov na vodík nahradia dieselové lokomotívy a súpravy.
Podľa prepočtov FCH JU vytvoria technológie na báze vodíka trh s objemom 24 miliárd eur (do roka 2030) a do roka 2050 vygenerujú 2,1 milióna pracovných miest. Mnoho z týchto pracovných miest môže byť aj na Slovensku či v Českej republike. Preto musíme spolu s firmami, ktoré takéto produkty vyvíjajú, spolupracovať. Táto podpora OEM výrobcov a ich dodávateľov však musí začať už teraz, pretože elektromobilita, vodíková aj batériová, majú mnoho súčiastok rovnakých pre oba typy vozidiel.

TEXT Michal Múdrý