egr1Určite ste aj vy počuli niekoho vo svojom okolí nadávať na zložité moderné motory, ktoré sú drahé na údržbu. Spoločným menovateľom väčšiny zložitých postupov a mechanizmov v motorovom priestore je snaha o zníženie emisií. Presnejšie o splnenie čoraz prísnejších emisných limitov.


Najmä preto sa už roky do motorov montujú ventily EGR - Exhaust Gas Recirculation. Ako už anglický názov napovedá, ide o recirkuláciu výfukových spalín. Základnou myšlienkou je prostredníctvom EGR ventilu vrátiť časť spalín naspäť do sania. Výfukové plyny obsahujú len minimálne množstvo kyslíka, takže sa prakticky nepodieľajú na horení, Tým sa akoby zmenšil objem spaľovacieho priestoru, znížila teplota zmesi, čoho výsledkom sú nižšie emisie i spotreba paliva.
EGR ventil sa začal masovo montovať do automobilov s príchodom emisnej normy Euro 3. Od toho času ale prešiel výrazným vývojom. Prvé systémy boli pasívne a používali podtlakový ventil so snímačom polohy. Neskôr prišli systémy s elektromagnetickým ovládaním.
V dnešných motoroch už EGR ventil neovláda podtlaková membrána. Niektoré už dokonca používajú aj prídavný chladič, ktorý zvyšuje účinnosť recirkulácie. Samotné výfukové plyny samé o sebe dobre pohlcujú teplo, čo v spaľovacom priestore opäť pomáha k znižovaniu emisií.

egr2

Ako odhaliť pokazený EGR ventil?
Väčšina problémov súvisiacich s recirkuláciou spalín súvisí s ochorením moderných motorov - karbónom. Karbónové usadeniny z mastných častí spalín znemožňujú správne fungovanie ventilu. Zaseknúť sa môže v režime čiastočného zaťaženia, teda pootvorený. Vtedy začne motor pri prudšej akcelerácii šklbať. Časť spalín sa totiž stále vracia do sania, s čím motor nepočíta.
Ventil má byť uzatvorený aj v okamihu štartu. Ak je stále pootvorený, v extréme práve aj vplyvom nahromadeného karbónu, ale aj mechanickým zlyhaním, vrátane sprievodných systémov, ako je váha vzduchu, motor štartuje len veľmi sťažka, kolíše voľnobeh a vykazuje vyššiu dymivosť.

Zdroj: autoelektrony.sk