vakEurópska komisia (EK) udelila pokutu vo výške 34 miliónov eur spoločnostiam Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei a Marutaka za porušenie antitrustových pravidiel Európskej únie (EÚ).


Komisia pripomenula, že uvedené spoločnosti sa zúčastnili na jednej alebo viacerých zo štyroch kartelových dohôd na dodávku bezpečnostných pásov, airbagov a volantov pre japonských výrobcov automobilov fungujúcich v Európskom hospodárskom priestore (EHP).
Všetci piati dodávatelia potvrdili svoju účasť na karteloch a súhlasili s vyriešením prípadu. Spoločnosť Takata nebola pokutovaná za účasť v troch karteloch, pretože odhalila ich existenciu eurokomisii a spoločnosti Tokai Rika bola odpustená hroziaca pokuta vo výške 75 miliónov eur, lebo odhalila existenciu neférových dohôd exekutíve EÚ.
Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti pripomenula, že bezpečnostné pásy a airbagy chránia každý deň životy občanov a sú nevyhnutné pre všetky autá v EÚ.
"Dodávatelia, ktorí boli dnes pokutovaní, sa dohodli na maximalizácii svojich ziskov pri predaji týchto komponentov. To mohlo zvýšiť náklady na tieto automobilové súčiastky pre viacerých výrobcov, ktorí predávajú autá v Európe, čo môže mať vplyv na spotrebiteľov. Nesúhlasíme s kartelovými dohodami, ktoré ovplyvňujú európskych spotrebiteľov, aj keď bol kartel pripravený mimo Európy," zdôraznila Vestagerová.
Päť uvedených dodávateľov automobilových komponentov koordinovalo svoje ceny alebo si vymieňali citlivé informácie o dodávkach bezpečnostných pásov, airbagov a volantov japonským výrobcom automobilov Toyota, Suzuki a Honda fungujúcim v EHP.
Koordinácia vedúca k vytvoreniu a riadeniu kartelu sa uskutočňovala mimo EHP, najmä v Japonsku. Tajné dohody ovplyvnili európskych zákazníkov, keďže každé jedenáste auto predávané v Európe, vyrába niektorá japonská spoločnosť.
Stredajšie rozhodnutie EK je súčasťou širšej série vyšetrovaní kartelových dohôd v odvetví automobilových dielov. Komisia už udelila finančné pokuty dodávateľom automobilových ložísk, drôtených zväzkov vo vozidlách, pružnej peny používanej v autosedačkách, vykurovacích telies automobilov a nákladných automobilov, alternátorov a štartérov, klimatizačných a chladiacich systémov a osvetľovacích telies.
Všetky pokuty udelené EK za kartely v tomto sektore predstavujú sumu 1,6 miliardy eur.

Zdroj: TASR